68. Tứ Thông

Good morning các bác, các anh ch.  Đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay.

Có mt vài v hi thy: 
‘Thưa Thầy, ti sao không thy thy giảng kinh như thị ngã văn, giảng cho đúng trong kinh văn? Tại sao thy nói v nhng chuyện đời, thy ging Tây Du Ký, thy giảng đủ th chuyc mà không thy thy ging kinh cho đúng như một pháp sư giảng pháp? ‘ Thầy nghĩ đó là mt câu hi rất hay, để thy gii thích cho các bác nghe. Trong quá trình học đạo, con người mình phi s trải qua 4 giai đoạn như thế này.  Bn giai đoạn này nói v chuyn hc kinh ch không phi v s phát trin tâm lý, sinh lý, vt lý hay xã hi hay tâm linh.

1/ Làu thông
Giai đoạn th nht là học để hiểu ý nghĩa của kinh điển.  T ch hiểu nghĩa đen ra nghĩa bóng, hiu cho thông.  Hc nhng b kinh cho rõ ràng, t nhng b kinh nhỏ như Bát ĐạNhân Giác cho ti nhng b kinh lớn như Tứ Thp Nhị Chương Kinh, rồi nhng bộ kinh ĐạThừa như kinh Lăng Nghiêm hay Pháp Hoa v.v…Nhiều khi mình phi hc nhng kinh tng nguyên thủy như Trường B Kinh v.v… Học để hiu rt quan trọng để mình thm nhng triết lý thì cũng phải mất  4, 5 năm.  Nhiềkhi mt vị tăng, phải mất 5 năm đầu tiên để hc thm những kinh điển đó để đạt ti ch glà làu thông. Làu là làu làu, thông là nh hết: T Diệu Đế, T Chánh Cn, T Vô Úy, Tứ Thn Túc… Biết hết nhng danh s trong nhà Phật. Giai đoạn này gọi là giai đoạn làu thông, thm tht là thấm. Giai đoạn này là để biết nhng tp hp trí hu mà chư tổ sư đã truyền đạli.  Nhng môn học đó, mình phải thấm vào trong đó, vào văn hoá  của kinh điển đó. Giai đoạn làu thông này nhiu khi mất 5 năm nếu mình chuyên chú học, đi ra ngoài vấn đạo.  Giai đoạn này rt quan trng vì mình thấm vào trong kinh điển và mình thay đổi bản đồ trong não, gọi là thay đổi paradigm (paradigm shift), thay đổi cái nhìn ca mình. Sau giai đoạn làu thông ri, mình phát giác ra có những người m ming ra là ‘Sc tc thị Không, Không tc th Sc’, nói những kinh điển như Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa rất là cao siêu.  Mình nghe h nói hay lắm nhưng mà mình thấy rõ ràng là đời sng ca h rt là miserable bi vì h không thun vi v h, h không có công việc cho đàng hoàng, sinh ra đủ th mâu thun c, tuy vy, h vn làu thông và h ging gii rt là hay. Đó là giai đoạn gọi là làu thông, giai đoạn thm vào lý nhà Pht.

2/ S thông 

Sau mt thi gian, nếu họ đem những triết lý đó để họ nhìn đời (nhìn ch không phi làm), nhìn đời theo lý đạo thì t t h s thấy đây là nhân, đây là quả, đây là duyên (duyên này sinh ra như vậy), ri t t, bản đồ trong não ca h, h lng lên mt thc ti khác, h thy thc tđó theo một lăng kính mới, đó là cái nhìn của chư Phật, chư Bồ Tát. Từ đó, họ mới đạt ti mức độ gi là s thông.  

S là s vic.  Xãy ra chuyn này chuyn kia, làm như thế này mình biết là nhân quả không đúng thì mình đừng có làm.  Hay là chuynày, đức Phật nói mình đừng có làm, hay là nên đức Phật nói mình nên làm như thế này, nên b thí, nên trì gii v.v… S thông rt là quan trng, làm cho h bắt đầu thay đổi cuộc đời ca h.  Sự thay đổi đó, vì hiểu được chút chút, nhưng không dược mnh m.  Nhng chuyện xung quanh, đa số mình li không thy, hay thy xa xa.  Chuyn của người ta thì d lắm nhưng của mình thì mình lkhông thy.  

Cho nên, s thông là cái tâm, cái ngã của mình nó chưa thông.  Chỉ thy bên ngoài thôi nhưng chưa đem vào trong thân, trong tâm được.  Mình có th nói chuyn cngười ta d dàng lắm nhưng chuyện của mình thì không nói được, cho nên không thay đổđược vn mng ca mình.  Cho nên, sự thì thông nhưng mà lại không thông được chính mình.

Làu thông, đức Huệ Năng gọi là thuyết thông, nói cho gii, còn s thông là mình thấy đó, chỉ cho người ta thì đúng đạo lý lắm, còn mình, điểm mù ca chính mình thì mình li không nhra được.  Giống như mình, vẫn còn cần được mise au point nhưng mà đỡ hơn một chút, có thông thái hơn một chút.  Ch thông thái dùng lúc này là hp lý, biết được nhiu chuynhưng biết bên ngoài.

 

3/ Sut thông 
Giai đoạn ba mới là độc đáo. Giai đoạn ba bây gi là mình nhìn vào bên trong, thấy đượnhng mc cm, thấy được nhng ni nim, biết được con đường ca mình, biết được course of action, biết được là mình phi phát triển như thế nào.  Biết được rõ ràng cái mt ca mình, đây là điểm mù, đây là bóng tối.  Biết để làm sao mình sa.  Ri t chỗ đó, mình nhìn ra bên ngoài để mình thấy té ra đây là điểm mù, té ra là như vậy… Cái nhìn ca mình s xuyên sulm, và mình có th dn t lý ti s, dn t s v lý.   Dn t lý ti sự nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ, mình đã thấm trong người triết lý nhà Pht ri, cho nên mình có th suy ra, nhìn s việc đó từ trong bng mình, mình nhìn ra ch không phi từ trong kinh điển mà ra nữa.  
Giai đoạn đầu làu thông là ch hiểu kinh điển thôi.  Giai đoạn hai là mình thấy nhưng chưa thấy t trong bng mình.  Trong bng mình còn nhiu bóng ti, còn nhiều điểm mù khác.   Giai đoạn ba là nhìn xuyên qua những điểm mù, xuyên qua nhng hn chế t trong bng. Trong rut ca mình sáng ra, cho nên mình thấy được bên ngoài.  Rồi mình đem những chuyn bên ngoài, mình dn li ti triết lý nhà Phật, đem về li ti bng ca mình và mình biết: a, thì ra đây là cảm nhận đây. Mức độ của người này gi là sut thông. Từ kinh điển ra chuyện đời, ri t chuyện đời này h dn gii tr li chân lý, thành ra cm nghiệm được. Cho nên giai đoạn thứ ba là giai đoạn không phi ch là hiu mà cm nghiệm được mt cách sâu sắc.  Do đó, họ thay đổi được cuộc đời ca mình. Nhân vt này, trong qu dch, gi là phi long ti thiên, bi vì h tri thiên mnh, h biết được mnh ca h, họ tìm được con đường để họ thay đổi chính mình. Nếu các bác đi từ làu thông ti s thông, ri ti sut thông thì sut thông là một lý tưởng rcao vì mình thay đổi được vn mng của mình thì còn gì hay hơn nữa.  Mình biết đượchuyn gì mình không nên làm, dù rằng người ta muốn mình làm nhưng mình thấy rõ chuyđó làm cho tâm của mình không n.  Mình biết rõ lòng mình hoàn toàn sáng sut và mình nhìn được cuộc đời ca mình trong mt khía cnh khác.  Mình thy cuộc đời ca mình phát trin theo chiều hướng tâm linh hướng thượng vô cùng.  
Sut thông là một giai đoạn đặc bit, làm cho mình biết được thiên nhãn ca mình.  Mình không sng vì làm nhng chuyện  mà người ta mun mình làm, mình không sng vì nhng chuyn có danh li nhiu quá. Mình tưởng mình có trí thc nhiu là hay, thì ra là mình còn có con tim nữa. Người làu thông ch hiu bằng óc. Người sự thông, ra đời liên hệ được, thấy được, óc bắt đầu cm nhận đượvới con tim. Trường hp th ba, không phi là óc và tim phi hp vi nhau, mà to ra linh tánh.  Mình nhìn linh tánh, hiểu được và linh tánh hướng dẫn mình.  Nhưng linh tánh chưa hoàn toàn m ra hết, mình hiểu và làm được theo tng tâm thức.
 
Người sut thông này cphi nâng tâm thc mình lên tng vị tha hơn, sống vì người khác hơn.  Người này nhìn và thy rõ chân lý rồi nhưng chưa thể đem thân mng mình hiến dâng cho người khác được thì vn còn kt. Người sut thông có th là một người không làm gì cho xã hi nhiu, ngồi trong nhà, đọkinh sách.  Ra làm chuyn này, chuyn kia, bt k chuyện gì cũng thông suốt được cái lý, nói rất hay, điềđạm, nh nhàng, thấy được chuyện đời, đem vào đạo, vào trong lòng ca mình, nhưng mà bây giờ nói đi hiến dâng đời mình để làm nhng chuyện khác như đi tới chùa quét nhà thì có thể làm nhưng không thể làm luôn được.  Vì sao vy? – Vì cái thy cao quá, tâm mình vượt ra nhiều quá, hơn người ta nhiu, thấy được điểm mù của người ta d dàng, thy  được những người thấp hơn mình dễ dàng, dạng người này, không phi là kiêu ngạo nhưng mà cái nhìn ca h quá cao.

4/ Thn thông 

Bi vy, phi ti tng thứ tư là gì? 
– Cái cao ca những người này phải đem vô lại trong đạchúng, trong tp th.  H không phải là người kiêu ngo, cách nhìn ca h rt là cao, h phđem cách nhìn của h chia s cho tp th.  H phi làm việc như mọi người, gi là thao quang. Thao quang là đem ánh sáng của mình bc lại.  Dưỡng hối, nuôi dưỡng ánh sáng đó trong bóng ti.  Hòa quang đồng trần, mình làm như tất c mọi người.  Người ta không nhìn ra ánh sáng của mình.  Mình đem ánh sáng đó vào trong tập thể để tạo ra văn hóa, một li t chc, một phương thức sng mà tt c mọi người, ai cũng bắt đầu theo mình làm, h bắt đầu đi từ làu thông ra s thông, ti suốt thông.  Người như vậy, người biết kiến to tp th, biết thay đổi văn hóa, làm cho nhiều người vượt lên trên (ch không phi là mt mình mình).  Dạng đó là dng của tâm lượng bồ tát.  Người đó gọi là thn thông. Thn là vì h không kt trong bngã ca h.  Sng mt hi ri các bác s thy mình cn ch thanh tnh, mình muốn đi nhậtht, mun sng mt mình cho yên tịnh.  Cái đó là bác vn còn kt trong dng sut thông, là dng xut thế, ra ngoài, không cần để ý gì đến cuộc đời.  Mình nhìn thy trần gian ô trược, lòng người tráo tr, không chân thật, không đáng tin cậy. Thn thông là dng xut tc và nhp thế, là lý tưởng cao đẹp nht.  Chỉ có con đường b tát mi ti ch thn thông, tức là mình đi kiến tạo văn hóa để cho mọi người thay đổi, kiến tmt t chức để mọi người vào t chức đó họ thay đổi tâm trng và tâm thái ca h.  
Nhng tổ chức đó là những t chc thin nguyn, cứu đời, làm cho tâm mở ra, thay đổi phương thức, cái nhìn của con người mi ngày, mi gi.   Có nhiều người tranh, muốn đạt được chc vụ cao, được, mình cho h có chc vụ cao đi, nhưng có chức v cao ri h có khả năng thần thông hay không? khả năng thay đổi văn hóa, phương thức sống hay không? đó là điều mà chúng ta nên quan hoài cho thế hệ mai sau. Mình ch muốn đào tạo nhng vị lãnh đạo b tát, mình không mun cuc sng ca mình là cuc sng ca tp th, ca xã hi, ngày càng tệ đi. 
Do đó, không nên nghĩ rằng chuyn ging pháp ch có mt cách duy nht thôi, là ging v làu thông, tc là giảng làu làu kinh điển. Mình nên nghĩ là mình cần những người ging cho mình làm sao đem những ng dng phật pháp, đem những ng dụng đó vào để giải thích, đi ngược li cho mình hiu cuộc đời là cái gì, để mình có s thông.  Mình nên cn những ngườdn t lý ti s, t s v lý.  T tâm h, họ nói ra để thay đổi cuộc đời.  T cuộc đời, h nhìn để mà thay đổi tâm mình. Cui cùng, mình cn support ca những người thn thông, là nhng người thay đổi tp thể, đem văn hóa tốt lành hơn.Người tu theo Pht pháp không ngng chuyn hóa, không ngừng thay đổi.  
Lúc nào mình cũng nên có nhiều hy vng vào những người, nht là những người không ngừng vươn lên thì mình nên support, lúc nào cũng nên cố gng n lc, bi vì sao vy? – Bởi vì đó, chính là cái nhìn của thn thông.

Cám ơn các bác đã lắng nghe.  Hôm nay, bài dài nht, 15 phút và hy vng rng các bác nghe, vui và tnh.

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.