0

Câu 11

Âm Dương sinh phản phục. Đây là line 11 của Bách Tự Bi, hai đối cực âm dương cũng là hai trạng thái năng lượng trong người. Thở từ sau lưng lên đỉnh đầu là dương, thở từ đỉnh đầu… Continue Reading