0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 1 – Lễ Kính Chư Phật (part 1)

(trích từ bài thuyết pháp Phổ Hiền Hạnh Nguyện) 1.       Ngã mạn lễ: chỉ dập đầu lên xuống, không có tâm lễ lạy (ảnh hưởng của luân xa 3 âm) 2.       Xướng hòa lễ: lớn giọng tụng niệm tạp nhạp,… Continue Reading