Lớp Nấu Ăn Chay

Địa Điểm: CompaSS Center
420 S. Brookhurst St.
Anaheim, CA 92804
Ngày giờ: Chủ Nhật 3:30pm – 5:30pm
420 S. Brookhurst St.
Anaheim, CA 92804
Xin mua vé tham dự trước để ban tổ chức thu xếp thức ăn và chia nhóm thực tập.
Liên Lạc: 714-486-8313