68. Tứ Thông

Good morning các bác, các anh chị.  Đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay. Có một vài vị hỏi thầy:  ‘Thưa Thầy, tại sao không thấy thầy giảng kinh như thị ngã văn, giảng cho đúng trong kinh văn? Tại sao thầy nói… Continue Reading

67. Phong thủy

Hôm qua có người hỏi Thầy, “Thưa Thầy, Thầy có đi coi phong thủy không? Nhà con vừa mới được, Thầy đi coi giùm con với”, Thầy thưa là “Không, chắc Thầy không coi được phong thủy đâu”, nhưng Thầy… Continue Reading