65. Thị phi (4/5)

Chúng ta s tiếp tc nói v năm loi cm giác thường b mà những người tu B tát đạo hay gp phi.  Nhưng mà cũng không phi ch có người tu B tát đạo thôi, mà người thường ai cũng gp c, ch có khác là thái độ ca mình khi mình gp nhng chuyn này thì mình nên làm như thế nào. 

Th nht là b thit thòi, vì âm thtrong người mình quá mnh.  Th nhì là b ghen, bđố klà vì âm kim trong người mình quá mnh.  Hôm qua mình nói ti b hiu lm, là vì âm thtrong người mình quá mnh.  Hôm nay mình s nói ti b th phi, cái này do âm ha ca mình rt là mnh. 
Ha là gì?  Ha là la, là đặc tính mà mình không th nào kim soát được.  Ngũ hành gm có Kim, Mc, Thy, Ha, Th;  Vy ha này nđâu?  Ha n trong tim ca mình.  Con tim ca mình bên ngoài thì ni lin vi cái lưỡi, bên trong thì nó ni lin vi rut non cmình.  Thưa Bác, khi mà mình có âm ha quá mnh thì chuyn gì s xy ra?  Thì cái lưỡmình nó s không th kim soát được. 

Thưa các Bác, con tim là nơi chđựng tình thương, tình thương đó lúc nào cũng đưa tchuyn cm thông, tha th, v.v…  nên phi có tình thương mới được.  Khi có tình thương, con tim lúc nào cũng nghĩ tới người khác (bi vì thương thì không th nào mình t thương nh được), lúc nào cũng v tha.  Cho nên tâm thc v tha đượđánh du bi tình thương, tâm thc v tha không đánh du bi hành động mình làm cho người khác.  Tâm thc v tha bắt đầu bng tình thương, s lan ta ca sm áp, ca s quan hoài tới người khác, và do quan hoài, m áp tới người khác nên mình mi làm cái gì cho người ta, cho nên tâm thc vtha là ca con tim.

Nhim v ca con tim là chuyên ch máu ti tt c các cơ phn trong người ca mình, ly chđộc trong nhng tế bào ra để thn bài tiếđi, ly nhng cht thán khí ra, chuyđến phđể vđi.  Lòng v tha ging nhưđức B tát  ThĐịa, còn gi là ViHành Địa.  B tát chèo con thuyn ch những người t b bên này qua ti b gii thoát bên kia, và khi gp nhng v B tát, nhng v Pht bên b gii thoát, thì ch các vđó qua tr lbên này đểđộ chúng sinh.  Ngài đi qua đi v không ngng ngh cũng như con tim ca mình, bơm máu ra và bơm máu vô, tun hoàn như vy không ngng ngh.  Cái đó gi là tình thương, là s quan hoài, vì người khác mà mình chuyên ch, vì người khác mà mình lúc nào cũng hy sinh được c

Tình thương cũng ging như ha, không th nào định vđược.  Tình thương ti mt cách bng và lan ta khp mi nơi, h nó lan tỏa đếđúng người, thì người này s b chuyn hóa và chuyn tình thương tới người khác.  Khi âm ha mnh quá tc là ha trong tim mnh quá, thì tình thương này lch lđi, hoc là thiếu tình thương.  Khi dương ha quá vượng, tc là mình quá nhiu tình thương.  Các Bác để s zero  gia, nếu dương ha thì nó cng thêm 10, 15, 20, nếu âm ha thì nó tr 10, 15, 20, tc là càng lúc càng âm. 

Khi mình thiếu tình thương, thì mình sđòi hi tình thương, thành ra nhng li mình nói ra là nhng li mun chiêu cm tình thương ti mình.  Tình thương đến vi mình đầu tiên là qua s chú ý, nên khi mình nói nhng lời đầy tình thương, nghĩa là người ta được chú ý, nhưng khi mình b âm ha là mình cđược người ta chú ý ti mình.  Cho nên khi mình có âm hnhiu thì mình nói nhng chuyn gì thì người ta mi chú ý?  Nhng chuyn mình nói ra thường không có triết lý, và chiêu cm những người thiếu tình thương.  Khi âm ha ca mình  càng mnh, mình bắt đầu hi t những người thiếu tình thương và thường nói v chuyn ca thiếu tình thương.

Nhưng nhng chuyn thiếu tình thương thường ndưới dng th phi.  Nghĩa là mình snói chuyn v một người nào khác, chng hn nhưngười này không tt, chê người kia thếnày thế n.  Vì sao vy?  Vì mình mun tình thương đến vi mình, cho nên mình phi nói chuyện người khác.  Khi mình nói vngười khác, đáng l mình sđược tình thương, nhưng những người nghe mình, h cũng như mình, cá mè mt lc, h cũng thiếu tình thương.  Đáng l h cho mình tình thương, nhưng h li biu hin sđồng cm vi mình, mà đồng cm tclà cũng thiếu tình thương như nhau.

Thy nh có một người k chuyn v v anh, Thy mi nói với anh ta, “Đây chng qua là anh thiếu tình thương thôi”.  Chuyện anh k là bà x ca anh cđi nhà th hoài, nói chuyn này chuyn n, c khó chu hoài, đủ th và làm cho anh khó chu.  Thy không hiu sao anh c nói xu bà x hoài?  Té ra là anh thiếu s chú ý của người v, anh thiếu tình thương cngười v, nên anh nói xu.  Nhưng nhng than phiđó tr thành th phi, nhng người nghe h hùa vi anh và bo anh ly dđi, v anh xu thế này, xu thế kia…  h không biết khuyên gì hơn vì h cũng thiếu tình thương, thiếu s chú ý.  Đó gi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cu.

Nhng người nói chuyn thiếu tình thương tht s ra là nói th phi, cho nên h d lm các Bác ơi, h phê bình người này, h phê bình người kia, h thy chuyđau kh của người ta, h thy chuyn xu của người ta, h thy chuyn thm kín của người ta, h thích nói.  S dĩnhư vy phn ln là vì một động cơ rt ln, h không th nào lan ta cái tình thương ca hđược.  Vì những người làm xu, làm by, làm chuyn sai lầm, v.v… những ngườđó chính là những người cn tình thương nht.  Nhưng mà mình li không th cho tình thương ti hđược vì mình cũng thiếu tình thương quá.  Cho nên nhng chuy dng th phi là chuyn ca dng thiếu tình thương.

Bây gi làm sao để có dương thy?  Mình phi tp suy nghĩ cho chính chn mt chút, nói chuyn cho mch lc, diđạt mi th vđầy lòng thương, đầy sm áp và đừng có nhìn chuyn sai lm hay chuyđúng đắngười khác.  Nhng chuyđúng đắn sai lm không phi chuyn ca con tim.  Con tim ch nói chuyn hài hòa, m áp, nh nhàng, tình thương nhiu hay không, ch con tim không ưng nói chuyđúng vi sai.  Cái não ca mình thì muđúng vi sai, ch con tim không mun như vy.  Vì vy mình nên rộng lượng mtchút, m áp mt chút.  Không cn phi chng minh là mình thông minh, không cn chng minh là mình biết nhiu, hiu nhiu, không cn tranh lý, không cn cãi c gì hết.  Nên bày ttình thương nhiu hơn chút na, nhiu khi mình cũng nên nhn sai, mình nghe câu chuyn ca những ngườđau kh, sai lm mình ch nên nói mt câu, “Tôi thay ngườđó xin lỗi”. 
Khi Bác nói như vy, t nhiên con tim ca Bác được dương hóa lin.  Nếu khi mình thngười xu, mình nói xu vngườđó thêm na, thì s thương yêu trong tim ca mình càng biến mt.  Càng nói v chuyn kh của người ta, cười trên đau kh cngười ta, càng nghe nhng chuyn xu của người ta, thì con tim mình càng lúc càng thiếu tình thương.  Cho nên mun cho mình không b th phi, thì mình cũng tránh nói th phi, mình không mun có th phi thì lúc nào li nói mình cũng nên m áp, cũng nên có nhng s biu hin quan hoài, và khôngcn phi tranh lý đúng vi sai.  Khi Bác thy mình tranh cãi, mt mình d dn lên, cho nên không cn tranh lý, không cn cãi c, ch cn biết lúc nào cũng bày t s rộng lượng, nim vui, s hài hòa và tình thương m áp.

Thôi nhiêu đó ngày hôm nay nhe các Bác.  Cám ơn các Bác đã lng nghe.  Chúc các Bác mngày vui, tnh và đầy tình thương. 

 Thy Hằng Trường thuyết ging