0

Quan hệ của thân và tâm

 

Các Bác, các anh ch thân mến.  Good morning, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các Bác, mình nói từ Vng tâm ti Chân tâm rồi, nhưng mà sự ni kết gia Vng tâm, Chân tâm và cái thân xác như thế nào, tu thân như thế nào để chuyển hóa tâm, thì dường như chúng ta chưa nói tới. Thy mun k cho các Bác nghe mt câu chuyn rt là quan trng, t đó chúng ta mới hiu được cái s tiến b của cái người theo Taoism, là người Đạo giáo.  Bởi vì Đạo giáo, Taoism,  trong nước Tàu rt lâu ri.  Nó bắt đầu t nhng phong tc, nhng bùa chú mà mình gi là Shamanism.  T t nó phát trin thành mt organized religion, là mt tôn giáo có t chc.  T cái tôn giáo t chức đó, có giáo nghĩa, có những người đi dạy đạo, có những Đạo quan. Nhưng mà trước đó, Đạo giáo không có ai có Đạo quan c.  Giống như Chùa mình gọi là Chùa, Đạo giáo gọi là cái Quan hay là Đạo quan.

Thưa các Bác, sự phát trin của Đạo giáo rất đặt bit, nó không bt ngun t ch mình th kính thiên nhiên, mà mình tìm được, nắm được, biết được những năng lực vô hình.  Tri qua ngàn năm, tới cái thi nhà Tng, mình gi là Nam, Bc triu Tống, thì Đạo giáo bắt đầu có nhng phân chia, có những người tư tưởng rt gii, tu hành rt gii, h bắt đầu đặt nhng câu hi mà ngày hôm nay chúng ta hỏi:  “Quan hệ của Thân và Tâm như thế nào?”,  “Tại sao Đạo giáo nói chuyện tu hành?”,  “Tu hành đó là gì nhỉ?”, thì xuất hin mt v, va là mt hc gi, va là mt hành gi tên là Trương Bá Đoan.  Ông này sinh năm 987 và ông mất vào năm 1082; sng gn 100 tui, là mt trong nhng ông tiên.  Ông này trc tiếp hc t ông tiên Lã Đồng Tân, và ông này bắt đầu đi ngược li nhng truyn thống Đạo giáo hồi xưa.  

Đạo giáo hồi xưa nghĩ tới bùa chú, mê tín, vân vân.  Ông này là một người trong văn hóa khai mở; và ông nói “không”, không phải bên ngoài đâu, mà là bên trong.  Ông nói, hồi xưa, người ta hay đi tìm Trường Xuân Bất Lão, ông này nói “không”, không phải Trường Xuân Bất Lão bên ngoài, mà là bên trong người mình.  Và s chuyển kim khí thành vàng đó, là sự chuyn hóa ca nội tâm.  Do đó bắt đầu mt cái thut ng rt quan trọng, là “Luyện Tinh hóa Khí, luyn Khí hóa Thn, và luyn Thn nhập hư”.  Đó là cái phương thức làm sao luyn sc nóng trong người mình, luyn sc nóng luyện để tr thành một cái năng lượng ni ti gi là Energy.  Sc nóng này hi t kinh khng lm.  Tinh là sức nóng bên ngoài thôi, nhưng mà nó chuyn thành ni ti rt mnh.  Sức nóng đó lên tới Solar Plexus, t đó nó chuyển hóa lên trên đỉnh đầu ca mình.  Gọi là “Luyện Tinh hóa Khí, luyn Khí nhp Thần”.  Thần là đỉnh đầu, trên đó có chỗ gi là cung Ni Hoàn, Ni Hoàn là ch mà h mượn t kinh điển Pht giáo, Nirvana là Ni Hoàn.  T đó mình bắt đầu nhập hư, nhập hư là tới ch bt nh.  Tc là quá trình tu luyện đó là không còn là bên ngoài nữa các Bác, và nht là h nói thêm mt câu rt là đặt bit na gọi là:  “Ngũ Khí Triều Nguyên”, là năm cái năng lượng trong Tâm, Can, TPhế, Thn.  Tu làm sao tr v gc gác ca nó.  Gc gác ca nó chính là tâm linh.  Do đó họ thiết lập ra được cái quan h gia thân và luyện thân này như thế nào để khc phc Vng Tâm và đạt tới Chân Tâm.  Đó là một s phát minh độc đáo nhấ trong văn học của Đạo giáo; và ảnh hưởng đó lan truyền ra khp mọi nơi; đi vào trong Phật giáo, con người Pht giáo ca mình.  Vì thi Tng bắt đầu chảnh hưởng rt ln v cái dng t, dng ng.  Ch Đạo, là ch thun túy ca những người Đạo giáo được áp dng extensively hoàn toàn trong kinh điển nhà Pht.

Khi ngài Trương Bá Đoan chết, có một người cũng vô cùng nổi tiếng, li là một người thc hành rt thâm sâu, có kinh nghim còn sâu sắc hơn cả ngài Trương Bá Đoan nữa, gọi là “Hậu Sinh Kh Úy”.  Người này là ai? chính là ông Vương Trùng Dương.  Các Bác có nghĩ rằng là ông Vương Trùng Dương này và nhân vật trong chuyn Kim Dung là một không?  Thì cũng có ta tựa tên như vậy.  Ông Vương Trùng Dương trong lch s là mt ngui cc k sáng sut, mt nhân vt không phải võ công cao cường, nhưng là một nhân vt tu luyn thâm sâu vô cùng.  Ông Vương Trùng Dương này là người dy tt c đệ t làm sao mà năng lượng ca ngũ tạng trong người mình phi hi t li.  

Hi t lại nghĩa là gì? Là hài hòa lại.  Ông nói như thế này:  “Tâm của mình là cái nhà ca Thn, là Spririt; Gan là nhà ca cái Hn, gi là Soul; Thn là cái nhà ca Tinh, là Vitality; cái Phi là cái nhà của Phách, có nghĩa là communicative, community đó, communicative là liên lc, liên h, community là mt cái tp th; và T là năng lượng ca Ý chí, hay là Will power.”  Ông nói rằng tt c những năng lượng đó mình làm sao mà hi t li, tr v nguyên bn ca nó, tr lại lúc nó chưa có phân ra làm năm.  Khi mà bản cht ca mt phân ra làm năm trở thành năm cái loại khí trong Tâm, Can, T, Phế, Thn.  Tu mt hi rồi, thì năm năng lượng Tâm, Can, T, Phế, Thn này hi t li và Chân Tâm s hin hin ra.

Đó là triết lý căn bản nht của người Đạo giáo, gọi là Internal Alchemy, có nghĩa là sự tu luyn chuyn hóa ni tại, và đó là một bước cách mng của Đạo giáo.  Rt tiếc là s cách mạng đó không được gi cho ti ngày hôm nay na.  Các Bác biết là Đạo quan không phi bùa chú, thì cũng là thần thông qung đại, nói nhng chuyn trên trời, dưới đất, mê tín và đồng thi t t người ta không còn biết cách làm sao “luyện Tinh hóa Khí, luyn Khí hóa Thn, luyn Thn nhập hư”.  Và người ta đã quên cách làm sao mà cho ngũ tạng hi t chân khí, gi là Quy Nguyên, cho nên ông Trương Bá Đoan viết mt cun sách gọi là “Ngộ Chân”, ng chân nghĩa là giác ngộ Chân tánh của mình; là điểm chính của con đường này. Ông Vương Trùng Dương sáng lập ra mt phái gi là Toàn Chân, mình dch ra tiếng M gi là Complete Reality.  Phái này dạy cho con người mình thc tnh, ch không có mê mui.  Rt tiếc là câu chuyn của Kim Dung làm cho mình nghĩ rằng là phái Toàn Chân này ch là phái võ ngh lung tung, và là phái  gn phái C M ca cô Tiu Long N. Thật ra đó chỉ là chuyn gi s thôi, tht ra ông Vương Trùng Dương là một người rất độc đáo ở trong Đạo gia, và đã làm một cách mng rt lớn, đào tạo rt nhiều người đi theo con đường chính đạo.

Tóm li, bài hôm nay nói rng s kết hp ca Thân và Tâm không phi Pht giáo mi có mà thôi, mà chính trong Đạo giáo đã nói rồi.  

Trong nhà Pht ca mình, thì mình nói là mình phi ngồi tĩnh lặng, để mà m ra tng tng ánh sánh, xuyên phá tng tng ánh sáng, Sc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.  Còn bên Đạo giáo thì nói rằng hãy để cho năm khí trở li nguyên dng ca nó gọi là “Ngũ Khí Triều Nguyên”.

Tt c đều nói ti cái connection, cái liên h giữa Thân và Tâm.  Nghĩa rằng nếu mình không chuyn hóa Thân thì mình không có cơ hội chuyển hóa Tâm đâu.  Vì cái Tâm nó vững và không nghe lời mình đâu.  Cho nên muốn vy, chúng ta phải “tiên học l, hu học văn.”  Phải làm sao hiểu được cái l nghĩa để cho mình đừng có chạy sai đường và mình phi làm sao tu cái thân, tức là tu năng lượng trong thân xác mình, chuyển hóa như thế nào đó để cho mình càng ngày càng có dương tính, càng ngày càng hướng thiện hơn, chứ không phải là năng lượng ích k mà thôi.  Đạo Phật hay một chổ là cái năng lượng thân th mình có, thì mình chia s với chúng sanh để mình phát trin lòng v tha. Hôm nay nói hơi nhiều.  Xin kính chào các Bác và chúc các Bác thưởng thc café sáng nay rt là vui và tnh táo.
Thy Hằng Trường thuyết ging
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện

Leave a Reply