0

Tâm là gì và làm sao tu tâm?

 

Có người hi rng: ‘Tâm là gì và làm sao mình tu tâm? Tu tâm như thế nào?’ Thưa các bác, chữ ‘tâm’ này, đa số mà mình thường nghe nói ti, nhà Pht gi là Vng Tâm.
Ch vng tâm này không phải là false. Nó có nghĩa là dualistic mind, là tâm nhị nguyên, là tâm lúc nào cũng có chủ th và đối tượng.

Đó là tư tưởng đầu tiên. Trong nhà Pht, khi mà nói ti vng tâm, là nói ti cái tâm lúc nào cũng có một đối tượng. Hai cái mà người đời s dng nhiu nht là tình cảm và tư tưởng mà mình gi tt là tình và tưởng.

Hai cái đó là cái mà thường Đức Pht gi là vng tâm. Ch vng tâm không phải là suy nghĩ
tm by tm b mà thôi đâu. Như vậy, tâm nói tới 2 đặc tính: 1- emotional hay emotion 2- intellectual hay intellect Đó là quan niệm phôi thai, đầu tiên cả. Sau đó, Ngài bắt đầu dy. Ngài nói rng chính vì cái tình và cái tưởng đó mà chúng ta mới có thế gii ni tâm. Thế gii ni tâm này là ch th và lúc nào nó cũng cần một đối tượng. Ch th và đối tượng làm cho chúng ta khó mà nhn ra được Chân Tâm.
Bây gi mình có mt ch mi gi là Chân Tâm hay là True Mind hay là Absolute Mind. Như các bác thấy đó, từ ch Dualistic Mind, Vng Tâm nh nguyên ti ch Chân Tâm là con
đường tu hành của người pht giáo.
Sau đó rồi, là c mt triết lý phôi thai, t thời Đức Phật và có trước đó nữa, bên Ấn Độ, là triết lý làm sao vượt thoát 5 lp v (5 koshas). Bên Pht Giáo, gi là 5 m (5 skandhas) hay đúng ra là uẩn, là nhng cái tích t, chất đầy lên. Thí d như bác để quyn sách  dưới, phía trên bác để hp bánh. Trên họp bánh, bác để gi. Trên gối, bác để mn…Mt hi ri, bác tìm quyn sách s không ra na, bi vì nhng th đó đã chôn vùi quyển sách. Quyn sách này tượng trưng cho Chân Tâm, những th chôn vùi che phía trên thì gi là un.

Đức Pht chia ra ngũ uẩn:
1- Sc: Kinh nghim ca thân xác
2- Th: Kinh nghim ca cm tình, cm xúc
3- Tưởng: Kinh nghim của tư duy, quan niệm
4- Hành: Kinh nghim ca tp khí, thói quen
5- Thc: Kinh nghim ca s nhn tri, nhn biết Nhng kinh nghiệm đó gọi là kinh nghim bi vì ch có ch th mi là kinh nghiệm thôi.
Đối tượng không th là kinh nghiệm được. Ch có mình mới có thôi, người khác không th có cùng kinh nghim vi mình.

Cho nên ngũ uẩn là một đề tài xưa thật xưa, (từ thời) Đức Phật đã nói rồi. Mình biết ti sao lúc nào mình cũng dùng ngũ uẩn c. Thy biết đó là một phương thức làm cho mình có th hài hòa vi tt c nhng pháp môn khác, tại vì đó là pháp môn mà từ Đức Phật đã từng nói ti.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, tiến b hơn một chút, nói rằng ngũ un, 5 lp này phi gọi là ngũ m, tc là 5 bóng ti. m là bóng ti. Thí d như trời âm u. Ch âm được đánh thêm dấu sc nhưng thật s là ‘âm’. Tàng cây che ti thì gi là âm.

Ngũ âm hay ngũ ấm là Sc, Thọ, Tưởng, Hành, Thc là 5 cái mà thy vừa nói. Năm th đó là
5 cái lp màn che, không phải là năm thứ đậy lên, mà là năm bóng tối che mt trời phía dưới. Bây gi làm sao mà mình cho ánh sáng xuyên qua 5 cái tầng đó thì mình mới gii thoát và mình tìm lại được Chân Tâm.

Đó gọi là tu tâm. Tu tâm là tu Chân Tâm. Tu làm sao cho ánh sáng trong ni tâm, ca chân tâm này lan ta ra 5 tng.
Thí d như 

– Thân: Nếu bác không bnh thì thôi, còn nếu bác b bịnh thì đố mà bác nghĩ tới Chân Tâm, bác nghĩ tới tu, bác nghĩ tới ngi tu Lc Tý.
– Cm xúc: Nếu mà bác đang giận ai thì đố mà bác có th ngi mà bác nói ‘Ok, thôi bây gi tôi quán ánh sáng’. Khó lm bác.

– Tư tưởng: và khi mà óc của bác nghĩ tới phim ciné này, ciné khác, tức là tư tưởng ca bác đang nghĩ đủ th chuyn thì khó mà bác có th ngi yên, cm nhđược s tĩnh lặng ca ni tâm được. Tư tưởng nó mnh lm.
Cho nên, mi th đều làm cho mình không th nào ngồi yên được.
– Thói quen: hàng ngày mà mình không chu dy sớm tu hành, hàng đêm mình không chịu thc thêm mt chút, 5-10 phút để tu thì mình s không có thói quen tu.

Cho nên, s mu nhim ca s tu hành là mình bắt đầu tìm được thời gian, thay đổi tp quán, thay đổi tư tưởng, thay đổi tình cm, cảm xúc, thay đổi quan nim và cui cùng là mình thay đổi thân xác. Nói là tu tâm nhưng thật s ra là mình tu tt c mi chuyn, t thân, đến cm tình, cm xúc cho tới thói quen, tư tưởng, quan niệm v.v…Đâu có dễ đâu.

Đức Pht tiến thêm một bước na. Ngài nói rng: ‘Các con có biết là 6 căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thit, Thân, Ý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tư duy có 6 trần, tc là cnh gii bên ngoài là sc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (hình hài, âm thanh, mùi hương, mùi vị trên lưỡi, s xúc chm ca thân xác và quan niệm trong đầu). Căn và trần lúc nào cũng có cái thức. Thc là thc tánh, là s nhn tri nhn biết. S nhn tri nhn biết đó lúc nào cũng dựa và căn và trần c, rt khó mà đẩy ra được.

Vì vy cho nên phi có s tu hành gi là thiền định thì mình mới xuyên được qua nhng tng chấp trước như căn và trần. Thí d như mắt lúc nào cũng chấp vào hình hài, sắc đẹp. Cho nên phi có một phương pháp để tu, để nhìn xuyên qua vn sự, để căn không kẹt vi trn.

Cho nên tu tâm bây gi rt là phc tp. Ch Tâm, hồi xưa gọi là Vng Tâm, thì bây gi mình nói là tu tâm là tu như thế nào để Chân Tâm hin hin ra.

Bây gi các bác nói: ‘Thưa Thầy, con hay nghĩ tầm by tm b quá, bây gi nghĩ cho đúng
(chính kiến) thì cũng gọi là tu tâm’. Nhưng đó là tu mặt tương đối, không phải là tu để phát trin Chân Tâm.

Nhiu khi các bác nói: Hồi xưa con hay hận, hay thù. Thì bây gi bác tu tâm đi, là thương thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng đi. Mỗi ngày bác làm cho cái tâm gin d, cái tâm làm cho mình kt trong nh nguyên, ngng li.

Cho nên, lúc nào cũng phải có 2 b phn. B phận đầu tiên là tu như thế nào để không kt trong  nh nguyên và tu b phn th 2 là tu như thế nào để hin hin ra Chân Tâm. Tu theo 2 b phận đó thì đúng là tu theo nhà Phật: Phát trin (hin hin) Chân Tâm (Manifest True  Mind) và chuyn hóa Vng Tâm (Transform Dualistic Mind hay là Attaching Mind). Ch Vọng không có nghĩa là false, mà là nhị nguyên, dualistic. 

 
Hy vng là tới đây, các bác đã nhận tri, nhn biết được rng tâm là  đâu rồi? – Tâm không  đâu cả, nếu nó  ch nh nguyên thì mình gi là Vng Tâm, còn Chân Tâm là cái mà mình đang phát triển, phát trin cái ánh sáng t tại trong người mình.

Cám ơn các bác đã lắng nghe. Chúc các bác một ngày vui đẹp và thưởng thc cà phê pháp này càng lúc càng vui, càng lúc càng tnh.

Leave a Reply