0

3 giai tầng đầu tiên của sự tiến hóa

Good morning các bác, các anh chị, đây là Dharma Expresso.

Hôm qua mình nói v hc Phật, nghĩa là làm sao để mình tiến hóa. Hc Pht tc là mình làm thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi quan điểm ca mình v một người nào, mt chuyn nào và không ngừng thay đổi quan điểm đó để càng ngày mình càng thấy sâu hơn và càng thy xa hơn. Mình nâng cao tng nhìn và tầm nhìn. Kinh điển nào phnh chuyn này? Vì thy không muốn làm cho các bác nghĩ rằng đây là ý kiến ca thy.

Đây là chương trình quan trọng nht ca Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dy cho chúng ta rng mỗi bước tu là mt s tiến hóa vô cùng quan trọng. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đặt ra nhng giai v để mình da vào mình tu: Thp Tr rồi đến Thp Hạnh, xong đến Thp Hi Hung, Thập Địa rồi đến Đẳng Giác. Đẳng Giác được chia ra Thp Nhn , Thập Địa,v.v… xong ri mình mi thành Phật được.
Mi giai tầng mình tu để thay đổi cái nhìn của mình và thay đổi li sng ca mình.

Nếu mình ch nhìn Thp Tr thôi thì trong Thp Tr có nhng s thay đổi v cái nhìn rt là quan trng.
1/ Phát Tâm Tr: làm sao mình m tâm. M tâm ra là không nhìn theo kiu của người đời na. Mình nhìn và biết rng mình có mt sứ mng. Quan trng vô cùng. S mạng đó là gì? – Trong đời ca mình, chuyện gì mình làm cũng phnh ra 6 việc: cho ra, buông đi, xoa dịu, g ri, nhc bng và mãn nguyn. Phát Tâm Tr là một đời sng và mt cái nhìn khác vi hồi xưa. Hồi xưa mình sống, lúc cn cho thì mình cũng cho được, nhưng nếu có chuyện gì như người ta đau khổ thì nhiu khi mình tránh, mình không xoa du. Và nhiều khi, thay vì buông đi thì càng lúc mình càng shopping nhiu. Thay vì nhc bổng đời người ta lên thì mình đạp người ta xung vì mình ganh với người ta. Thay vì mình g ri thì mình càng thêm ri rắm, đặt thêm nhiu chuyện làm cho người ta thêm đau khổ. Và cuối cùng, đáng lẽ mình sống là để làm cho người ta thêm vui sướng, làm cho ý nguyn của người ta được thành tu thì mình sống nhưng mà mình ích kỷ, đố k và mình không muốn cho ai đạt được cái gì c.

Cho nên s thay đổi đối với người Phát Tâm Tr là mt s suy nghĩ to lớn vô cùng, bi vì mình phát tâm sng theo 6 giá tr quan, 6 hành động đó. 

2/ Tr Địa Tr
Tiếp theo trong s thay đổi là tâm lượng ca mình phi m ra mới được. Sau khi mình cho ra, xoa dịu, buông đi…thì tâm lượng ca mình phi m ra cho rộng để mình tr thành người đứng dưới nâng đỡ k khác.
Cho nên, tng th 2 gi là Tr Địa Tr là mt s thay đổi v quan điểm khác na. Tâm lượng ca mình phi m ra rộng như mặt đất. Đây là một chuyện đặc bit. Là bi vì khi mà các bác cho ra, xoa dịu, buông đi, gỡ ri, nhc bng và mãn nguyn ri là nhiu khi các bác nghĩ là tôi cao lắm, tôi là b tát này n v.v…Không, té ra là mình fit tr lại để cho mình thy mình là mặt đất rng lớn vô biên. Là để làm gì vy? –để mình nuôi dưỡng, thy tt c chúng sinh, và mọi người đều là nhng cây c. Cho nên khi mình cho ra, bây gi mình là mặt đất cho ra năng lượng để cho cây nó sng. Khi mình xoa du, nhng cây nó b cháy nó mất đi thì mình làm cho nó có những ht mới để mà nó s mc lên li.
Như các bác thấy đó, cách suy nghĩ rất thâm sâu. Nói mt cách khác, khi tâm ca mình, lúc mà mình  Phát Tâm Tr thì mình không nhìn theo kiu ích k na. Không ích k nữa nhưng mà khi mình đạt được ti mc th nhì (Tr Địa Tr) thì tâm ca mình phi rộng như mặt đất. Cho nên ti sao mình phi tu Bo Bát. Tu Bo Bát cho tâm địa nó rng ra.
Tr Địa Tr là mình phi manage, qun lý mặt đất tâm linh ca mình.
3/ Tu Hành Tr
Nhưng sau khi sống vi mọi người mt thi gian ri, Mình thy ‘Ô, mình làm vic này vic kia đủ thứ, nhưng rồi mình thy mình vẫn chưa có kiến gii ca Pht, B Tát’. Mình sng vi mi  người, sng vi giá tr quan văn hóa của chúng sinh nhưng mình chưa có làm sao để mà đem giá tr quan văn hóa của Pht, B Tát vào trong người, trong tâm ca mình. Tức là mình cũng còn nghĩ theo kiểu người đời lm. Mình phải nghĩ theo kiểu ông Pht, B Tát mới được. 

Do đó, bước th 3, gi là Tu Hành Tr là mt phần đặc biệt vô cùng. Khi đó, các bác phải nhp tht, bác phải đọc kinh, đọc sách, hc thuộc lòng kinh điển hoc là bác phi hc thuc lòng câu chú, đọc đi đọc lại câu chú đó, bác đi vào trong cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát.
Cho nên đây là phần rt là quan trng, là phần đóng cửa lại để mình tu. Mt truyn thng rt ln ca tông phái ca mình, truyn t Hòa Thượng Tuyên Hóa xung, là người nào cũng phải đi nhập tht cả. Đi từ 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày đến 2 tháng, 3 tháng. Nhiu khi 1 năm, 2 năm, 3 năm v.v…Tt c nhng nhân vật vĩ nhân, từ xưa đến nay, lúc nào h cũng có một thi gian mà h t tu. H đóng cửa li h tu. Thi gian này rt là huyn bí. Ngay như Đức Phật cũng vậy. Khi Ngài nhp thất là 6 năm, gọi là 6 năm hành đạo cc kh, và 49 ngày Ngài ngồi trước khi giác ng cũng là một loi nhp tht. Mt loại tu kín. Tu để chính mình đi vào trong tâm của chính mình.

Cho nên:

– Phát Tâm Tr là mình vượt qua khi kiến gii của phàm phu, vượt ra khi s ích k, m tâm
mình ra, có mt s mng.
– Tr  Địa Tr: s mạng đó trở thành tht s là cái tâm rng rãi vô cùng. Rng rãi với người đời, gi là Nhp Thế.
– Tu Hành Trụ: đi vào con đường tĩnh tâm, lắng tâm. Đi nhập tht, gi là Xut Tc. Con đường này hay lắm, đi từng bước, từng bước. Ngày hôm nay thy ch nói ba bước này thôi vì không có gi. Khi nhp tht thì bác tu cái gì? tu Bo Bình. Bảo Bình để chuyn hóa tt c nhng gì trong A-Li-Gia Thc ca mình. Phi có Bo Bình mới được.
Cho nên tt c chúng ta, trong tông phái của mình, ai cũng phải đi nhập tht c mới được.  California mình có Tạo Hiền Sơn Trang là một nơi rất đẹp đẻ, một nơi rất lý tưởng. Xung quanh có những cây oaks 3, 4 trăm năm. Chỗ này rt là linh thiêng, thn thánh vô cùng. Tạo  Hiền Sơn Trang rất là đẹp, có nhiu phòng, đúng là một ch lý tưởng vô cùng để cho mình tu nhp tht. 

Cho nên là thy mong rng các bác nào theo tông phái Hoa Nghiêm thì các bác nên phát tâm, đi tới Tạo Hiền Sơn Trang nhập tht 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày hay là 1, 2 tuần gì đó. Mà phải ti để mà tu. Vì ch khi ti ch đó rồi, các bác mới tu kín như vậy thì các bác mi chuyn hóa sâu được vào trong tim thc ca mình. Ch còn không, trong Tr Địa Tr, mình chuyển hóa nhưng chưa đủ sâu. Ch khi nào tu Bo Bình, mà mình tu ngay trong lúc nhp tht thì s chuyn hóa li càng bt kh tư nghì. Mình phải chuyn hóa A Li Gia Thc ca mình cho nó thanh tnh. Có từng bước từng bước tu như vậy. Va vô là Phát Tâm Trụ, thay đổi cái nhìn, thay đổi mission, s mng. Kế đó là mở tâm rộng rãi để đi vào đời nhp thế lin. Rồi sau đó, ra khỏi đời, đi vào con đường tĩnh lặng gi là Tu Hành Tr.

Cám ơn các bác đã lắng nghe ngày hôm nay. Hy vng là các bác s phát tâm và theo phương pháp tu hành ca thy. Thế nào bác cũng nên bỏ mt thời gian ra để mà tnh tu. Tạo Hiền Sơn Trang lúc nào cũng mở cửa để đón nhận các bác.

Chúc các bác một ngày tươi đẹp và với cà phê pháp sáng nay, chúc các bác thưởng thc ngon lành, để thế nào cũng vui và tỉnh.

Thy Hằng Trường thuyết ging
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện

Leave a Reply