46. Nhìn điểm mù qua lăng kính áp lực

Thưa các Bác, anh chị, đề tài mình s nói hôm nay là đim mù.  Đim mù là cái mà mình không thấy được, nó nm hin nhiên ở đó nhưng mình không thy.  Thí d, khi Bác lái xe, các Bác biết là có mt ch sau lưng bên tay trái, tay phi, nếu mình không quay đầu li nhìn k, nhiu khi có xe nđó, mình cũng không thy, cho dù mình nhìn kính chiếu hu cũng không thấy được.  Cho nên gi là đim mù, là ch mà mình không thấy được.  Trong tròng con mt ca mình, ngay  giđim cái chùm dây thn kinh mc ra, chổ đó cũng là đim mùmình không th nhận được ánh sáng từ đâu ti c.

Trong cuc sng, mình có rt nhiđim mù.  Có mđim mù gi là expectation, là sự mong đợi, mước mong hay mong cu.  Thí dụ, khi người ta thy có nhiều người xếp hàng 3, 4 gi sáng để mua iPhone 7, thì người ta rt là ngc nhiên. Có mt nhà tâm lý hc hỏi: “Sao anh phải xếp hàng sớm để mua vậy?”  Anh này nói: “Ồ, cái này hay lm, tui phi mua mới được, vì nếu tui không mua, mấy người bn bên Tàu sẽ cườtôi và nói là tôi không hiu v thi trang gì hết, thành th tôi phi mua mt cái, ti vì tun sau tôi phđi China ri, tôi cmua để người bn tôi cũng biết là tôi cũng hiu chuyn lm”.  Ông psychologist đi hi một người khác: “Tại sao cô mua làm chi vậy?”  Cô tr li: “Tôi rthích iPhone, tôi đã có ri, nhưng tôi vẫn để dành tiền để mua iPhone mi mi năm khi nó ra cái mi ra, không ai bt buc c, bi vì tôi thích function ca nó, tôi mong trên tay tôi cm có được mt iPhone đẹp, không bao gi hư c, ti vì tôi dùng my phone khác thì nó hư”. Ông psychologist lđi hi một người khác: “Tại sao anh mua làm chi, ti sao xếp hàng squá?”  Anh tr lời: “Tại vì m tôi mun mua mt cái, h bt tôi phđi xếp hàng dùm để mua cho h.  Tôi thương m, tôi xếp hàng dùm, không phi mua cho tôi”.

Các Bác thy không?  Rt là hay, mỗi người mt lý do khác nhau.  Ngườđầu tiên, trong đầmình có mt s mong cu là làm sao khi mình qua bên Tàu, thì những người bn bên kia kính trng, tôn trng mình.  Rt là rõ ràng vô cùng, mình thy những người bên Tàu là nhng cái áp lc bên ngoài.  Mình mun mua là không phi mình thích, là bi vì mình s mt mt, cái mong đợđó t áp lc bên ngoài.

Trường hp th nhì, thì là áp lc bên trong, mt sức đẩy bên trong.  Sức đẩđó là làm sao mình có th làm được nhng gì mình mong ước.  Đó là mình có cái phone chy rt tt.   

Trường hp th ba, thì đó là áp lc bên ngoài, cha m nói mt câu thì mình đi mua, nhưng mà người con ti sao không chng lại?  Người con có cái áp lc bên trong là phi có hiếu. Nhưng mà nhng đim mù đó không ai thy.  Ti mình mun tôn trng cha m già, mình thương, nên có cái áp lc bên trong. 

Các Bác thy ba cái trường hp này là ba cái đim mù.  Người đầu tiên không biết rng s dĩ mình làm như vy là vì sự mong đợi của người bên kia, là vì mình s mt mặt.  Người th nhì không biết là áp lc t bên trong đẩy ra làm cho mình mua.  Còn người th ba không biếrng vì trong lòng mình cũng có cái áp lc là phi làm con có hiếu, bên ngoài thì mình có cái áp lc cha m gi mình mua, nên mình phi mua.  Như thế, ba cái khuynh hướng đó là khuynh hướng gn như mọi người mình s rơi vào.  Nhưng mà còn khuynh hướng th tư, thí d nếu có một ngườđi ngang đó, thđại h giá, thích, và mua.  Không cn xếp hàng, hay mong cu gì hết.  Người dng th tư này là không có áp lc bên ngoài, cũng không có áp lc bên trong.  Mình thích, mình tùy tâm s dc, mun gì làm đó, mình thy giá r, có túi tisđó, mua luôn, mình không cn biết budget. 

Như thế Bác s thy rng mcon người mình, đim mù là thường thường mình không biếrng là có nhng áp lc bên trong.  Bây gi có mt chuyn khác, thí d như các Bác thy có những người h nói: “Mỗi sáng tôi t dy, tôi tu Lc Tý rt là d dàng”.  Có những ngườlàm không được, h nói: “Bác cho tôi tu chung với nhe”, những ngườđó cn áp lc bên ngoài thì mi tu được.  Tu tp th chung vi nhau thì mi tu vì áp lc bên ngoài bt mình. Dạng người này phi nh áp lc bên ngoài.  Dạng người t mình tu, có áp lc bên trong,mình có expectation bên trong, chng hn như mình mun thành Pht, áp lđó đẩy mình tu. Nhiu khi các Bác thy những người trên chùa, h va có áp lc bên ngoài như chùa có công khóa, bt mình đi; va có áp lc bên trong, như mình cũng thích đi na, mình mun thành Pht.  Thành ra cái expectation đó, có hai chiu, bên trong và bên ngoài.  Cho nên các Bác thđó, mi hành động ca mình đều to ra áp lc.
Thí d, có cô nói: “Ông chng trước ca tôi bnh, ông bt tôi tới để chăm sóc, nhưng tôi không thích ti, tôi chng lại”.  Ti sao cô nói câu đó được, vì cô có áp lc bên trong, không vì áp lc bên ngoài ca ông chng trướđẩy ti và s.  T mình mình có con đường, t mình mình có sc mnh bên trong, không có expectation t ông chng trước để được khen.  Nhưng mà cũng có cô khác nói: “Nhưng nếu tôi không làm thì tôi feel guilty, tôi cm thđau khtôi ti chăm sóc”.  Té ra là cô này chu cái áp lc bên ngoài, cô s ông chng trước, s dư lun nói.  S dư luđó là mt cái áp lc rt ln, cô mong là mình có được cái nhìn tt bên ngoài, các Bác tht không, bnh rt là phc tp. 
Nhưng mà tht s nó cũng không ngoài cái chuyn là sự mong đợi ca mình nở đâu.  Cho nên khi Bác tu hành, Bác biết Bác là dng người nào, sự mong đợi từ trong người mình đẩra hay là bên ngoài đẩy ti.  Bác biết được thì Bác s t t thay đổi.  Thay đổi làm sao?  Cái gì mà mình thy chân lý, thì dù không có áp lc bên ngoài thì mình vn làm.  Thí dụ ăn chay, mình biếăn chay là đúng, chưa chc gì mình thích ăn chay, mình không có expectation. Nhưng khi mình thy cái đạo lý ri, thì nhiu khi mình đổi c cái tánh tình ca mình, mình không còn nghĩ là mình phăn cho ngon na (cái đó là cái áp lăn cho ngon), bây giờ mình bỏ đi, mình ăn theo đạo lý, biết cái đạo lý.  Các Bác thy là sự thay đổi của con ngườca mình đó cũng khó lm, bi vì có nhng món n có sn tim tàng trong người mình lâu năm lm ri. 
Thành ra trong bài này, chuyn quan trng nht, chúng ta hãy tri nhn coi, mình thuc dng nào. Dng mà lúc nào mình cũng ch áp lc bên ngoài mi làm; hay là mình ch áp lc bên trong mi làm; hay là mình ch áp lc hai bên, trong và ngoài mi làm; hoc là mình c tùy s thích, mun làm thì làm, không làm thì thôi, mun tu thì tu, không tu thì thôi.  Mình thudng nào? Khi mình biết ri thì mình bắt đầu phi tp lng nghe chân lý.  Đây là bài đầthôi, Thy s tiếp theo sâu hơn na.
Thôi như vy, chúc các Bác mt ngày đầy nim vui, và rt là tnh táo.

 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng S thực hiệ 10/17/17