42. CDB – Tóm lược 6 câu chú đại bi đầu tiên

Thưa các Bác, sáu câu đầu tiên của Chú Đại Bi là sáu s thn diu vô biên.

1. Namo ratna trayāya Quy mng Tam Bo

2. Namo Āryā Quy mạng đấng đại Thánh

3. Āvalokiteśvarāya – bc Quán T Ti

4. Bodhisattvāya – bc có tâm giác ng chính mình và giác ng k khác

5. Mahāsattvāya – bậc đại sĩ có tâm mở rng, thông thoáng

6. Mahākaruṇikāya bc có lòng t bi, biết cm thông, biết tha th, biết khai mSáu câu đó tạo thành ba chuyn: 

Th nht, tạo thành con đường mình đi.  

Thứ nhì, cho mình biết, mình s tr thành cái gì? Mình s tr thành Tam bo, tr thành Quán T Ti, tr thành bc Btát đi phục v, tr thành bậc đại sĩ lúc nào tâm cũng thông thoáng, tr thành bậc đầy tình thương, và đầy lòng tha thCho nên s trở thành đó rất là quan trng, gi là becoming.  Mình tu mà không biết s trở thành gì thì mình tu làm gì?  Cui cùng, sáu câu này tuy là bắt đầu, nhưng mà cho mình biếch cu cánh kết thúc, the ultimate final destination ca mình là ở đâu.  

Cho nên khi mình phát tâm là mình phát v một phương hướng và được chia ra làm sáu khía cnh.  Tu B tát là mình phi tu làm sao mình phi m ra sái cái khía cnh này.  Bác thy quá đẹp chưa.  Nhưng vấn đề xy ra là mình phát tâm mnh m lắm, sau đó cái tâm mà khởi phát ca mình cùn lụt đi.  Lúc Bác bắt đầu phát tâm đi dạy Càn Khôn Thp Linh, mnh m lm, mình s làm hun luyện viên, khi đó Bác sẽ có rt nhiu k lut cho chình mình, thc khuya, dy sm, làm việc hăng say, nghĩ tới hc trò, mình biên ra những bài trước để đi dạy.  Sau nhiều năm, kỷ lut ca mình ri rạc đi.  Mình không còn vì chúng sinh, học trò mà làm na, mà mình sách cp ti, dạy xong đi về.  Mình không nghĩ tới mình chia s tới tình thương, nhit huyết, lc quan na.  Mình t từ coi như là một routine thôi.  Đó là một điều rất đáng lo ngi cho tt c các Bác nào làm hun luyn viên hoc làm thin nguyn viên, hoc là bt kỳ chuyện gì mình làm không lương.  Bởi vì tâm kh, s ích k ca mình t t sẽ đánh bạt đi tâm sơ phát bồ đề.  T t mình không còn k lut, mất đi sự sc bén.  Tâm mun tiến tnhiu khi ngng lại.  Do đó, nó đòi hỏi chúng ta phải tìm đủ mọi cách để thăng hóa lên, lúc nào mình cũng tiến mnh về phía trước.  

Tuổi tác cũng rất là quan trng, nếu mình không làm những động tác để nuôi dưỡng tâm bồ đề, tâm sơ phát, thì tuổi tác càng chng cht, làm cho mình mt mi, càng có nhiều lý do để mình làm biếng.  Mun gi cho khuôn mặt mình đẹp thì mình lại phê bình người này, phê bình người kia, phê bình t chc, phê bình tt c mọi người.  H mình nắm được mt chuygì xu rồi, mình không thay đổi kiến gii gì v chuyện đó cả, mình c nhắc đi nhắc li chuyđó hoài.  Ai sẽ là người đau khổ?  Chính mình là người đau khổ, vì mình không còn nhihuyết khai m tâm bồ đề, không còn sự hăng say, không còn sự tr trung nửa.

Đó là điềđáng buồn.  Các Bác đừng có nghĩ là mình sống lúc nào cũng có đúng và sai thôi, và các Bác lúc nào cũng đúng cả.  Đừng nghĩ là đúng và sai quan trọng hơn là sự khi phát, sự hăng say, nhit huyết tu hành ca các Bác.  Nếu các Bác làm chết đi cái nhiệt huyết tu hành ri, thì dù cho các Bác có đúng thì các Bác đúng trong sự già nua, đau khổ, cn ci, thiếu nước tình thương, thiếu nước đại bi, thiếu sự tươi tắn ca bu tri thông thoáng vô tn.  

Cho nên, mình phải nuôi dưỡng hăng say, nhiệt huyết, phi có k lut vi chính mình, phi tiếp tục con đường hướng thượng, không nên ù ù cc cạc, “thôi, thôi tui không làm, tui nhường cho anh ch làm, tui khiêm nhường, tui không làm, tui đứng phía sau thôi”.  Các Bác phi xông pha, phi tiến tới, đừng có s mình làm trt, thà là mình làm cho nhit huyết mình sôi sc, chu khó lng nghe, chu khó k luật chính mình đi, thì tự nhiên tâm bồ đề mi khi phát được.  Nếu không thì các Bác cứ bước lùi hoài.  Các Bác nghĩ đó là khiêm nhường, các Bác bước lùi vì các Bác cho là t chc nó không hoàn chnh, bi vì ông Thy xu quá, holà người bạn này không  đẹp, người bạn kia chơi tui.  Nghĩ như vậy thì Bác b kt hoài, tâm bồ đề, tâm sơ phát của mình s không th nào nổ bùng lên, để tr thành sc mnh tri ra khvũng lầy được.  Cái vũng lầy đó chính là cái bản ngã, có một trăm ngàn lời nói, voices, nhchìm mình, không làm cho mình phát tâm được, nên chúng ta phi phát tâm, chúng ta phi làm sao hc nh sáu câu này.

Thầy suy đi nghĩ lại, có lẽ chúng ta nên làm như thế này.  Tc là ngày 14, 15 tháng 10 này, Thy s ging mt series về Chú Đại Bi và coi như là lớp căn bản nht ca Bồ tát đạo. Mình xong series v Lc Tý Quán Âm rồi, đã thực hành ri.  Bây gi mình tr li nói v lý thuyết của Chú Đại Bi, Thy s ging, Thy sẽ đem những quan niệm căn bản nhất để các Bác hc. Nếu các Bác hú nhau đi nghe và tu tập, mình s cùng nhau tp luyện làm sao trì Chú Đại Bi. Đồng thi mình s tp luyện để hướng cái tâm của mình lúc nào cũng có nhiệt huyết, có hăng say, lúc nào cũng khởi phát lên c.  Chứ mình không nên lúc nào cũng tìm đủ cớ để bo vệ cái mt ca mình, cho rằng mình lúc nào cũng đúng, cho rằng mình lúc nào cũng tt cNhưng mình đúng, mình tốt, không có một ý nghĩa gì trong sự tiến hóa ca tâm linh.  Tâm linh vượt ra ngoài đúng và sai.  Tâm linh là siêu ý thức, transrational, nó làm cho mình khi phát, mình phi ra chuyn khỏi đúng và sai, nhân và ngã, thị vi phi, có vi không, bun và vui, được vi mt.  Mình phi ra khi cái nhị nguyên đó.  Thầy hy vng là các Bác s titu tp vi Thy ngày 14, 15 tháng 10 này.  Mong rằng các Bác lúc nào cũng giữ cái tâm thái cho thiệt dũng mãnh, thiệt hăng say.  Để mình làm theo tinh thn ca sáu câu này gi gm cho mình.  Hãy trở thành Đức Quán Thế Âm Bồ tát đi, trở thành hóa thân ca Ngài. 

Mong rng ngày hôm nay là một ngày đẹp cho các Bác, và mong rng café Pháp này mang đến cho Bác mt nim vui và s tnh táo.  Cám ơn các Bác đã lắng nghe. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện