0

Thiền – Giải thích quang minh trong khi tu Xuất Tục

Trả lời câu hỏi do một đệ tử đặt ra, Thầy Hằng Trường giải thích / định nghĩa như thế nào là quang minh khi mình tu thiền trong lúc còn chưa vượt ra khỏi sự kềm tỏa của sắc ấm (dựa theo kinh Thủ Lăng Nghiêm).
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/191065184″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Leave a Reply