0

Lòng đại từ đại bi

Lòng đại từ đại bi là một tướng trạng của Chú Đại Bi.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/102487787″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

(Từ chương trình Radio Khai Tâm)

Leave a Reply