0

Pháp tu cho người làm biếng chút đỉnh

Để tải (download) bài đọc này xuống, xin bấm vào đây.

 

Cầu nguyn mi bui ti

Mỗi tối, cũng nên cầu nguyện vài phút. Trước hết quỳ gối, để hai tay úp

vào tâm luân, nhắm mắt, hướng về tượng đức Phật A Di Đà, nghĩ rằng

ngài đang phóng hào quang xuống tới tâm ta. Xong, chắp tay, nói thầm

như sau:

“Xin đấng cha lành luôn luôn chiếu tỏa hào quang và nối

liền tâm ngài với tâm con. Trong đêm dài của ngu tối, xin

hào quang ngài thức con dậy khỏi cơn mộng vị ngã, tràn

đầy điểm mù, ích kỷ. Xin cho con có sức mạnh để đối

diện với mọi bóng tối của quá khứ, của những động cơ sai

lầm, của những quả báo khổ đau, và của vô vàn thói quen

khép kín cửa quang minh. Khi bóng tối đang trùm phủ

vạn vật, xin ngài hãy thị hiện mãnh liệt vô lượng quang

minh trong tâm con, để con trở thành quang minh, lan tỏa

tình thương và sự ấm áp tới mọi nơi; xin ngài hãy mãnh

liệt thị hiện tịnh độ trong tâm con để con trở thành tịnh độ

cho tất cả chúng sinh hữu duyên; xin ngài hãy mãnh liệt

thị hiện vô lượng đại nguyện trong tạng thức con, để tâm

con hết sợ hãi, vĩnh viễn dâng hiến thân mạng này cho sự

hiển hiện của Pháp Giới, cho sự thành tựu của hạnh

nguyện Phổ Hiền, và đem đến vô biên an lạc cho mọi

chúng sinh hữu duyên. Con xin gởi tình thương và lòng

thành này đến ngài, đấng cha lành, người mà con nương

tựa, hòa hợp như nhất.”

Leave a Reply