0

Pháp tu cho người làm biếng sơ sơ

Để tải (download) bài đọc này xuống, xin bấm vào đây.

 

Cầu nguyn mi bui sáng

Mỗi sáng dậy, ta nên cầu nguyện vài phút. Trước hết quỳ gối, hai tay úp

vào tâm luân, nhắm mắt, hướng về tượng Quán Âm (nếu không có tượng

thì hướng về phương Đông, nơi mặt trời mọc), nghĩ rằng ta đang tiếp thu

vào tâm luân hào quang của đức Quán Âm (hoặc ánh mặt trời). Xong,

chắp tay, nói thầm:

“Xin đấng đại từ đại bi luôn luôn chiếu tỏa hào quang và

nối liền tâm ngài với tâm con. Xin hào quang ngài khiến

quang minh sẵn có trong con khai mở, khiến trí huệ siêu

việt luôn ngự trị và hướng dẫn cuộc sống con ngày hôm

nay. Xin hào quang ngài luôn xúc chạm lòng con, khiến

tình thương mạnh hơn sức hủy báng và ngược đãi để con

dễ dàng tùy thuận và tha thứ. Xin hào quang lan tỏa tận

đáy lòng con, khiến con đủ sức mạnh nâng đỡ kẻ phá hại,

dìu dắt kẻ gặp khó, ban vui kẻ khép lòng, khai mở người

tuyệt vọng. Xin ngài hãy dạy con làm con đường cho

người tầm đạo, làm ngọn đèn chỉ kẻ lầm đường, làm nước

mát dập lửa lẫy giận, làm con suối tẩy sạch bụi nhơ kiêu

ngạo ích kỷ. Xin hạnh nguyện quang minh này nuôi lớn

mãi mãi để tình thương, quang minh tiếp tục truyền lan

tới tất cả những ai con gặp hôm nay, khiến ai cũng an vui,

khai mở, phát tâm tiến bước trên đường vị tha phục vụ.”

Leave a Reply