0

Lương Hoàng Sám (April 26th – May 1st, 2010)

April 14, 2010
Các bác, các anh chị bạn đạo thân mến,
Ngày 26 tháng 4 này mình sẽ bắt đầu chương trình lạy sám hối theo Lương Hoàng Sám trong 6 ngày liên tục.
Một ngàn năm trước vua Lương Võ Đế vì muốn cứu vợ là bà Hy Thị thoát khỏi nghiệp báo đầu thai làm thân rắn, nên đã triệu tập hàng trăm quần thần tới để cùng nhau cầu nguyện liên tục trong 10 ngày. Đến ngày thứ 5 thì Võ Đế thấy bà Hy Thị hiện thân giữa không trung cám ơn là bà đã thoát thân vãng sinh.
Hai ngàn năm trăm năm trước thì vì cứu mẹ của đức Mục Kiền Liên (tức là bà Thanh Đề), đức Phật đã triệu tập tất cả tăng chúng hơn ngàn người ở khắp nơi về, cùng nhau cầu nguyện trong một buổi sáng, rồi hồi hướng cho bà Thanh Đề. Chỉ khoảnh khắc là bà ta cũng nhờ sức tập thể cầu nguyện mà vãng sinh.
Hai sự kiện đó cho thấy sức mạnh của tập thể cầu nguyện, và nhất là động cơ của người cầu thì phát xuất từ tình thương. Trong trường hợp đầu, chính tình thương của Lương Võ Đế là sức mạnh khiến có sự mầu nhiệm khởi phát. Trong trường hợp sau, cũng chính là tình thương của ngài Mục Kiền Liên mà nhờ đó tăng đoàn có thể dựa vào để cộng hưởng sức thiền định, sức trì giới thanh tịnh. Do đó nếu chúng ta có được 2 điều sau đây: tình thương là động cơ, tập thể đồng cộng hưởng, thì dù việc cực khó như 2 chuyện trên, chúng ta cũng có thể làm thành.
Ngày nay hẳn đang có rất nhiều người thân thương của mình đang cần những phép lạ nhiệm mầu để giúp họ thoát qua những việc khó có thể giải quyết bằng trí thức, tính toán, hay sự thông minh lanh lợi của kẻ phàm phu. Thí dụ như: cứu người thân đã qua đời trong đau khổ, qua đời vì bị phá thai, sẩy thai; kẻ đang bịnh trầm trọng vô phương trị liệu, người đang thất nghiệp đầy âu lo, kẻ bị mất tích trong cuộc chiến, người đang hấp hối khắc khoải, kẻ bị thất bại trong sự nghiệp, trong quan hệ, … Tất cả những vị đó, ai cũng cần có hy vọng. Ai cũng cần được giúp. Họ đang chờ đợi…
Chúng ta có thể đem tới sự lành trị và những cảm ứng nhiệm mầu cho những người đang cần ấy, không phải bằng con đường mê tín, mà chính là bằng sức mạnh của tình thương và của tập thể cầu nguyện. Chương trình lạy Lương Hoàng Sám từ 26/4 tới 1/5 chính và vì mục đích tạo sức mạnh này vậy.
Đức Phật dạy rằng: nếu ta có thể tập trung phước lực, công đức lực, từ bi lực, trí huệ lực, gia trì lực, thì không có việc gì ta cầu mà chẳng thành. Trong chương trình lạy Lương Hoàng Sám, chúng ta sẽ tập trung những sức mạnh đó: Phước lực là do chúng ta lễ lạy hồng danh Phật và tụng niệm chân lý; công đức lực là từ chỗ ta tu hành và hồi hướng (gọi là tu dùm) cho những chúng sinh, những người thân thương; từ bi lực là do động cơ của mình là tình thương, chớ không phải vì sợ hãi hoặc mong cầu; trí huệ lực là sự sáng suốt do từ sự hiểu biết nhân quả của chính mình (mà chúng ta sẽ được nghe vào dịp Lương Hoàng Sám này); và gia trì lực tức là sức mạnh của chư Phật qua lời nguyện sẽ cứu độ chúng sinh nếu ta lễ lạy tu hành.
Chính vì vậy, trong thời đại không biết bao biến động, nhất là nạn động đất liên tục xảy ra: từ Haiti, tới Chile, tới Mexicali, tới China, rồi biết bao lũ lụt, bão tố, rồi lại nhân họa, với bao khủng hoảng từ kinh tế tới chính trị, là lúc một từ trường thanh tịnh, dương tánh, thật vô cùng cần thiết. Nhưng cần thiết nhất là những người thân thương đang bị khốn khó, những bậc đã quá cố trong đau khổ. Họ đang cần tập thể cầu nguyện và tình thương của chúng ta.
Bởi thế xin hẹn gặp mặt các bác, các anh chị trong chương trình Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy cùng nhau hết lòng đem lại hạnh phúc và hy vọng cho những người thân thương.
Thân mến,
Thầy Hằng Trường
ps. Xin các bác ghi danh đi tham gia Lương Hoàng Sám ở http://lhs.compassheart.com, để ban phục vụ có thể dự tính phần ăn. Chương trình lễ lạy tu hành bắt đầu lúc 1 giờ trưa mỗi ngày, và kết thúc vào 9 giờ tối. Vừa có giảng pháp, vừa có ngồi thiền tịnh tọa, vừa có lạy Phật và trì tụng kinh, chú (như chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, chú Vãng Sinh). Chương trình 6 ngày này sẽ được tổ chức ở Jain Center, 8072 Commonwealth Avenue, Buena Park, CA 90621. Để biết thêm chi tiết, xin các bác phone về: 714-383-9806.

Leave a Reply