0

Hướng Thượng Làm Bồ Tát

Bất kỳ giai đọan nào của đường tu, ta cũng phải nhớ hướng thượng, tu hành theo lý tưởng bồ tát. Trong cuộc sống, nhiều khi ta phải gánh trách nhiệm trái với ý muốn. Nhưng làm theo lý tưởng bồ tát đòi hỏi ta không ngừng vươn lên, tìm cách thực hiện những vai trò sau:

  1. Làm người giúp đở (helper): Chuyện nhỏ, chuyện lớn, khi ai cần gì, hết lòng giúp ngay.
  2. Làm người săn sóc (care giver): Hết lòng chiếu cố, đem lại sự ấm cúng cho tha nhân.
  3. Làm người tu hành (cultivator): Tự mình rèn luyện, cải thiện không ngừng.
  4. Làm người dẫn đường (guide): Giúp người lạc lối tìm về chính đạo; làm tấm gương, làm chỗ dựa cho những ai lỡ lầm lỡ lạc.
  5. Làm nhà giáo dục (teacher, educator): Giảng dạy chân lý, huấn luyện tha nhân trở thành tốt hơn, cả mặt thể xác lẫn tinh thần.
  6. Làm người trị liệu (healer): Đưa người từ chỗ rạng nức tới chỗ lành lặn; từ chỗ tuyệt vọng tới chốn hy vọng; từ nơi đau khổ tới miền an lạc.
  7. Làm người xúc tác cho sự tiến hóa (agent of evolutionary change): Đem tới sự thay đổi có ý nghĩa, hoặc những cải thiện thâm sâu khiến tập thể được tiến hóa hơn.

Tinh thần căn bản nhất không ngoài lòng vị tha. Sự tu hành căn bản nhất chính là hy sinh phục vụ.

Leave a Reply