25. Sáng dậy nên tu như thế nào?

Hôm kia có người hi thy: ‘Thưa thầy, bui sáng thì thy làm cái gì và con nên làm cái gì?’

Đương nhiên là ai cũng biết là bui sáng thì mình phi dy ch còn gì nữa? Nhưng mà sau khi 
mình dy rồi thì mình làm gì? Để thy xin tiết lsơ sơ cái buổi sáng ca thy. Buổi sáng, thường thì thy dy 4g30-5g. Sm cỡ đó thôi chứ cũng không thể sớm hơn được. Khi mà thy dy, chuyện đầu tiên là thy m ca phòng ra, m ca balcon ra. Trời lúc nào cũng còn đang tối c. Nht là bây gilà mùa đông thì càng tối hơn nữa. Thy m hai tay ra, nhmt li, ri m mt ra, và nói vi lòng mình là ‘i am open’, ‘tôi khai mở’. Thường thường là thnói bng tiếng Anh ch không nói tiếng Vit. ‘I am open’ và mỉm cười. Thầy cám ơn trời đất mngày mới đã tới, và mình cm thy trong lòng mt nim vui. Thy ch cho mình cm nghinim vui ri, thy m mt ra li nhìn tt cả vũ trụ. Xong ri, thầy đi vào cầu tiêu, đi vệ sinh.

Thưa các bác, cái đó thầy đã làm trong vòng 10 năm nay, ngày nào cũng vậy. Sau đó, cái điều mà thy tiếp tc làm là thầy đi pha trà, cũng mất 3, 4 phút. Pha xong thì thngi xung. Cm ly trà để bên tay phi ca thy. Ly 3 ly. Thy tu ngay trong phòng ca mình ch thầy không vào trong điện phật. Thường thì thy ly 3 ly ri ngi xung lin. Và nâng ly uống trà, cũng khoảng 2, 3 phút. Lúc thy ung trà, thầy đi theo từng ngụm trà, đi theo xung tđan điền, cm thy sc nóng t từ đi xuống ti rn. 

Ly trà là cái trigger để thy làm cho mình mau nhp thin vì mi ln ung vô thì thy rt d dàng để thy ngồi tĩnh lặng. Ngồi tĩnh lặng cũng dễ lm, không khó gì c, không cn phải là người tu luyn cao gì hết. 

Ung xong ly trà ri, các bác có th ngi yên, ngi kiểu nào cũng được cả. Đối vi thy thì lúc nào thầy cũng ngồi xếp bng. Ngi xung một chút để cho nó thm t t. Nhm mt li, mình thư giản, t t mình buông lng, buông lng t t. Tđỉnh đầu mình buông cho ti mt, rồi lưỡi, ri ti vai, ti tay. T c xung tới lưng, tới bụng dưới. Mình chú ý mình th lng hết bắp đùi, bp chui. Quá trình th lỏng như vậy nhiu khi mt t 5-10 phút ti 20 phút. Thy cđể tnhiên, th lng, th lng. 

Xong ri, thy mới đi vô an trú trong hơi thở. Th tht sâu, tht nh nhàng. Lúc nào thầy cũng nghĩ hơi thở là cuc sng, cho nên mi ngày mình làm cho cuc sng ca mình nh nhàng bng cách là mình th thit là chm, thiệt là sâu. Thường thưòng cũng mt 10-15 phút, có khi ti 20 phút thì thy mới đạt ti ch th2, 2.5 hơi thở trong mt phút. Khoảng đó. Trong vòng 15-10 phút thì thy mới đi vô trong hơi thởđó và thầy gihơi thởđó trong một thi gian.
Các bác s hi thy là làm sao thy biết là thy thở 2.5 hay là 2 hơi thở trong 1 phút? – Thưa các bác, thầy có để đồng hồ ở trước mt. Ngay khi thy vào thì thầy nhìn đồng hồ đó và thy consciously, là thy c ý canh và thầy kéo hơi thở xung. Khi mà thy kéo xuống được ti 2 hơi thở trong mt phút ri thì thy nhm mt li và thy gi nhịp độ đó. Thầy thnhư vậkhong chng na gi. Trong na giờ đó nó mới stable, nó yên. Trong hơi thở thâm sâu thì thường thường thy thy những điểm mù ca mình, nhng s hãi ca mình, nhng cái bun, nhng cái vui, nhng cái ham mun ca mình, nhng cái chuyện mà thường lúc đó mình thấrt là d và mình thy nhiều cái vì tâm mình lúc đó mở ra. 

Sau khi hơi thở nhẹ nhàng như vậy, mình bắt đầu thy thân th yên lm, thân không còn muđộng đậy gì c. Và trái tim cũng yên lắm. Nó đập nhưng rất là chm, rt là nh. Thy giữ như vy trong khong na giSau đó, tư tưởng t t lng xung. Trong khong thi gian ngắn như vậy, mình không suy nghĩ nhiu, lúc by gi thì thy chuyển qua quán tưởng theo tông phái ca mình là phái Hoa Nghiêm. Tông phái Hoa Nghiêm thì nhiu cách quán lm. Thy không muốn đi vào chi tiết. Các bác ch cn làm sao giữ hơi thở cho nh nhàng mà thôi. 

Đại khái là cui cùng c thì thầy lúc nào cũng trở v li vi tâm viên minh hay là tâm nguyt luân hay còn gi là tâm nguyt luân viên minh. Tc là tr v vi hình nh khi cầu ánh sáng tròn đẹmà mình chính là khi cầu ánh sáng đó. Và từ đó, vô số nhng ht ging quang minh bng dy. Và mình đi vào trong cái quán hay là cái cảm nhn là mình không còn b kt trong cái sm, trong thân xác, trong tư tưởng, trong tình cm và trong nhng thói quen ca mình na.  Và mình s có nhng thói mi hiện ra, khi đứng lên mình s có nhng thói mi, bắt đầu có nhng hiếu k mi, nhng cái khám phá mi, nhng suy nghĩ mi. Những cái đó đều là do hành m, thói quen ca mình tạo ra. Thường thường thầy đi vô trong sự tĩnh lặng thật sâu để mà khi m mt ra thì mình cm thy rt là nhnhàng. Thường thường lúc mà thy x thin là lúc trcùng đã sáng rồi. Mùa đông thì thầy canh khong 8, 9g thì thy mi ra. Hay có khi thy ngi tut cho ti 9g30, 10g30 thì thy mi ra.

Bây gi, commitment ca thy là trong 1 tun này thì thy ch còn có 2 ngày là ngày th hai và ngày th sáu là thy có th ngồi lâu được thôi. Ch bình thường là 7g là thy phải đi dạy ri. Th Ba, thTư, thứ Năm và thứ By là thy phi x thiền trước 7g để mà đi. Do đó, thường thường là thy làm DE này nửa đêm hoặc là thy làm từ đêm hôm trước để cho các bác nghe ngày hôm sau.

Nói chung, thy m mt ra là bu trời đã sáng rồi. Cái đó làm cho thầy đi từ ch là lúc thy mi nhp thin là tri còn ti, lúc x thin thì tri sáng, làm cho quan nim ca thy v cuc sng cũng thay đổi, t bóng ti ra ánh sáng. Trong lòng cm thy rn rã, khi m mt ra và thy bình minh như vậy.

Thường thường, lp tc thầy làm phương pháp gọi là Quán Âm Th Nhãn. Thy tp th nhãn cho ra, thủ nhãn làm sao đểmình buông đi, thủnhãn làm sao để mà mình có th xoa dịu đau kh của người khác, thủ nhãn làm sao để mà mình có khả năng g nhng ri ren trong lòng cmình và người, tp thủ nhãn để làm sao mà mình có th nhc bng, làm cho những người đang 
khn kh, mình nhấc người ta lên, và cui cùng là th nhãn mãn nguyn là th nhãn mà mình có th làm hóa thân của đức Quán Thế Âm b tát, có ngàn tay ngàn mt.

Quá trình mà thầy tu như vậy, thường là không bao giờ dưới 3g đồng h hết các bác, lúc nào cũng trên cả. Ngày nào thầy cũng tập luyn.

Vui sướng nht ca thy là thi gian cui cùng, lúc mà thy sắp đứng lên. Lúc nào thầy cũng chp tay hồi hướng. Thy nói ‘Ngày hôm nay, con tu dùm cho những người chưa có cơ hội tu. Có nhiều người rt là mong muốn tu nhưng vì chuyện này, chuyn kia mà họ chưa tu được. Vi những người có duyên vi con, h gp con, nói chuyn vi con ri, con xin làm sao mà con tu dùm cho những người đó. Con tu được phn nào thì xin phần công đức đó, hoặc là mình gi là phn sáng suốt đó, phần tâm con khai m thì con xin chia s cho những người đó. Con tu dùm cho h. Con biết là thế nào họ cũng tu nhưng bây giờ họ chưa có khả năng tu nên con mong là họ cũng cảm nhận được ánh sáng ni tâm ca h. Nhiu khi là mình cứ vô mình tu, nhưng thật s ra là mình tu dùm cho những người thân thương. Người nào cũng vậy, không riêng gì thầy, đều có những người mà mình thương. Thí dụ như bọ ca thy, m ca thy, nhng anh em ca thy. Mình rất là thương nhưng không biếlàm sao nói để cho những người trong gia đình của mình tu được, các bác. Thành ra mình mun tu dùm cho những người đó. Nhất là những người đã quá cố, cha m ca thy không còn na, cho nên lúc nào là thầy cũng nghĩ  là mình tu là vì cha mẹ mình hết các bác.

Đó là những cái mà bui sáng mình có thể làm được. Những người không tu hay có tu hành thường không nghĩ rằng bui sáng là lúc mình phi plan cho mt ngày. Mình phi plan làm sao mà mình hy sinh cho người khác.

Mình tu như thếnào đó để mà mình chia s nim vui ca mình cho những người khác. Mngày, khi m mt ra, cái nhìn của mình đổi t bóng tối ra ánh sáng là điều mình nên làm cho tc mi chúng sinh cũng đều cm nhận được mt cách vui v.

Hy vng là các bác có thể sung sướng ngày hôm nay. Chúc các bác mt ngày vui v.