0

Câu 10

Hồ trung phối khảm ly. Long hổ tượng trưng cho tánh tình và vọng tưởng, lúc nào cũng vọng động loạn xạ, khó mà làm chủ được chúng. Tình và tưởng chính là thứ mà ta cần làm thuần phục;… Continue Reading

0

Lẫy

Bài này cần thiết trong lúc học bách tự bi, vì muốn tu luyện mà không thắng được tình cảm (tánh giận dữ, tham lam, dữ dằn) thì khó tu lắm đó. Lẫy có nhiều nguồn gốc, nhưng chính yếu… Continue Reading