0

Tâm Vô Nhiễm

Tâm Vô Nhiễm là một tướng trạng của Chú Đại Bi. [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/103426301″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /] (Chương trình Radio Khai Tâm)

0

Lòng đại từ đại bi

Lòng đại từ đại bi là một tướng trạng của Chú Đại Bi. [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/102487787″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /] (Từ chương trình Radio Khai Tâm)

0

Tâm Cung Kính

Chú Đại Bi có mười tướng trạng (bộ mặt) và tâm cung kính là tướng trạng đầu tiên. [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/102487007″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /] Chương trình Radio Khai Tâm.