0

Tâm Cung Kính

Chú Đại Bi có mười tướng trạng (bộ mặt) và tâm cung kính là tướng trạng đầu tiên.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/102487007″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Chương trình Radio Khai Tâm.

Leave a Reply