26. Ngồi thiền là ngồi tha thứ

Thưa các bác, các bác có khi nào ghét một người nào không? Khi nào mình ghét một người nào là trong đầu của mình lúc nào cũng nghĩ tới người đó cả. Khó mà gỡ người đó ra khỏi cái đầu cmình. Các bác có thương người nào hay là yêu người nào lm không? Khi nào mà bác yêu một ngườnào lắm thì bác cũng thấy rng khó mà gngười đó ra khỏi cái đầu ca mình. 

Yêu hay ghét đều là mt cách mời người ta vào trú ng trong hotel, trong cái não ca mình. Và khó mà mình có thể đuổi người khách đó ra được lm. 

Thưa các bác, khi mà mình ngi thin thì nhng chuyện yêu và ghét đó không phải là người, mà là nhng câu chuyn. Nó s ti làm cho mình không th nào chng trả được. Mình gọi cái đó là 
emotional memories hay là nhng ký c thuc v phn tình cm. Ký ức đó nó mnh vô cùng. Thí dụ như là hồi xưa, mười, mười lăm năm về trước, có người nào h mng hay h nói xu mình 
trên online thì dù là mình chưa biết tên người đó (tại vì h chửi trên online mà, mình đâu có biếtên đâu) nhưng mà mình tức vô cùng. Tc mà mình không làm gì được, mình cứ để cái tc nó nằm đó. Lâu dần, nó chìm vào trong tim thc và nhiều khi nó được ghi nhn trong não ca mình thành mt cái gi là emotional memory, ký c tình cm. Và nó có vị trí đàng hoàng trong não củmình. 

Mười mấy năm sau,khi bác đang ngồi trong mt khung cảnh nào đó, đẹp vô cùng, t nhiên ký 
đó nó lại tri lên. Khi nó tri lên, nó mnh m làm sao, làm cho mình không thể nào mà không nghĩ 
tới nó. Và mình suy đi nghĩ tới chuyện đó, mình nghĩ một hi: Tại sao lúc đó mình không đánh trả li? Tại sao lúc đó mình không chịu nói xu họ? Người đó thế này, thế kia, như thế này, thế n… 

Đùng một cái, mình mất mười, mười lăm phút ngồi trong thiền định và mình chỉ nghĩ tới nhng người đó, những người phá mình, nói xấu mình mườlăm năm trước, thí dụ như vậy. Khi ra khcái đó rồi, mình không có gì hơn là tăng cường thêm mt cái ký c gin d, tc gin, thù hn mà thôi. Té ra mình càng chú ý thì mình càng to nên s tc gin, thù hận đó. Và trong thiền định, mức độ ca thù hn là không ng lại càng cao hơn nữa. 

Thưa các bác, trong lúc ngồi thin, s có vô s nhng emotional memories, nhng ký c tình cm, nó s tri lên, và nó không ngng tri lên. Ti vì khi xy ra tht s trong cuộc đời ca mình, mình đã không biết làm sao mà tha th, không biết làm sao mà buông đi, không biết làm sao mà xoa du, không biết làm sao để tâm mình hoàn toàn khai m. Sau nhiều năm nhiều tháng, nó s tiếp tc nở đó và nó sẽ tiếp tc tr thành nhng ký c mnh m vô cùng.
Cho nên, khi ngi thin, tht sự có 2 con đường:

1- là mình phi nhìn nhng ký c quá khứ đó và mình nhìn với tâm tha th, mình gii nghip, mình gỡ gút, mình để nó ti và mình phi mỉm cười cho nó ra đi

2- là mình kết thêm nghip, sân hn ni lên, mình s dn co, chi mng, đến khi mình xut thin,
ra khi thiền định thì một là mình điện thoại cho người này, người kia, hai là s gin d phát biu lung tung c, mình có th, ba là gin cá chém tht, mình làm những hành động cc k tiêu cc.

Nói chung mình là nn nhân ca ký c trong quá khứ đó. Đôi khi là mình sống trong quá kh nhiu
năm, nhiều tháng bởi vì lúc nào mình cũng nhớ tới người đó hoặc là mình chôn vùi s kiện đó 
trong tâm mà không bao gi sinh ra lòng tha th. Cho nên, ti sao ngi thin? – là ngồi để tha th. Làm sao mà ngồi để tha thứ? Là để nhng ký c quá khứ đó tới và đi, nổi lên và biến mt. Trong lòng mình nhn tri nó, biết nó ch không phi là để nó tới, đi và mất là vì mình quên. Không, mình nhn tri nó, mỉm cười vi nó và hoàn toàn thy rng, tt cả đều là nhng kinh nghim sng c.

Nhng chuyện đẹp, chuyn xu, chuyn tt, chuyn vui, chuyn yêu, chuyn ghét, chuyn hn, chuyn thù, chuyn có và chuyn không, chuyện được và chuyn mt,…tt c. Lúc ngi thin là lúc mình clean up karma, có nghĩa là mình quét sạch đi những nghiệp chướng của mình. Hãy để cho nó ti, nó ni lên, mình nhìn nó, mình biết nó và để cho nó biến mất đi. Bởi vì sc mnh ca nó không còn có th nm ly s chú ý ca tâm thc ca mình nữa. Do đó, mình giải đi những nghiệp chướng. Nó sẽ không còn đòi mình nữa. Nếu mình vn gi nó, mình chôn vùi nó, không chp nhn nó thì nó s ti trong thc tại. Có nghĩa là lúc mình thiền nó ni lên mà mình nm chc nó, mình gin d, mình lý lun, vt ln với nó, mình làm đủ th chuyn, từ suy nghĩ đến tc gin v.v…thì nó s tiếp tc hin ra  trong cuc sng ca mình mà mình gi là karma catching up. Tclà cái nghiệp chướng này nó s ti và nó s gi mình mãi mãi.

Cho nên, nhiu khi chúng ta hãy m tấm lòng và luôn luôn nghĩ rằng ngi thin, chính là ngi tha th. Không phi ngi thiền để đạt ti cnh giới đẹp. Nếu mình càng mun có cnh giới đẹp thì chc chn s có nhng nightmares, tc là nhng gic mng kinh hồn, đau khổ vô cùng, gic mng đó không phải là gic mng lúc ng mà là gic mng lúc mình đang ngồi thin.

Cho nên, hãy ngồi và tĩnh lặng. Nhiu khi, sự tĩnh lặng đó bị giao động. Thí dụ như bác quán tâm thức mình như là một si giây ch, sự giao động ca tâm thc tc là nhng k nim quá khCách duy nht là hãy tha th, hãy chp nhn, hãy nhìn li vi con mt rt là hin t, t bi. Mình gi là chng tri goodness. Chứng tri nó, hãy để cho nó ti, chng tri nó, biết nó và hãy để cho nó ra đi. 

Thưa các bác, chúng ta sống trong mt cuc sng mà mi giây phút là mt kinh nghim rất là đẹvà mình hãy nhn tri mi kinh nghiệm đẹp đó là một kinh nghim, nó ti rồi đi. Không nên đánh nó 
trong lúc thiền định, không nên dn co vi nó và không nên phng tiêu cc. Ngay c phng tích cực cũng vậy. Hãy nhìn nó mt cách nh nhàng vô cùng, và hãy để cho nó ra đi. 

Thưa các bác, thế nào là ngi thin? Ngi thin chính là ngi tha thCám ơn các bác đã lắng nghe. Chúc các bác một ngày vui đẹp, vi nim vui và vi s tnh táo ca cà phê pháp.