Help

Eglish: (will update soon)

Tại sao tôi đã ghi danh nhận email thông báo (subscribe) mà
không nhận được thông báo (email) gì cả?

Sau khi điền mẫu ghi danh thì Google Feedburner sẽ gởi email
cho bạn và bạn cần phải bấm vào link gởi trong email đó để xác nhận đúng email của
bạn – nếu bạn không làm việc này thì sẽ không nhận được email thông báo có bài
mới đăng.

Nếu bạn đã bấm vào chữ “Register” thì bạn đã ghi danh gia nhập
member của blog chứ không phải ‘subscribe’ nhận email mỗi lần có bài mới. Sau khi
gia nhập vào blog thì bạn có thể gởi comment trong blog hay riêng cho thầy hay
các an hem phục vụ trong blog.

Làm sao nhận được bài
mới đăng một cách tự động (không phải vào blog mỗi ngày để check)?

Có nhiều cách để các bạn theo dõi những bài thuyết pháp trên blog của thầy Hằng Trường. Các bạn nên chọn phương pháp thích hợp với thói quen vào internet của mình hàng ngày.

Nếu mỗi ngày các bạn chỉ vào xem email mà thôi thì nên ghi danh nhận thông báo qua email mỗi khi có bài mới đăng.

Nếu các bạn có trang “My Yahoo” hay “My iGoogle” để xem tin tức và xem email hàng ngày thì có thể chọn phương pháp ‘subscribe’ qua Yahoo hay Google – khi đó những bài trên blog sẽ được đăng trên trang web My Yahoo hay My Google riêng của bạn.

 

Nếu bạn xử dụng Gmail mà không có trang riêng “My Google” thì bạn cũng có thể ghi danh theo dõi bài đăng trên blog qua Google nhưng chọn phương pháp dùng Google Reader. Như vậy khi đọc email thì bác có thể click qua phẩn Reader (menu trên cùng phía tay trái) và xem cái feed The Compassionate Heart có bài mới đăng không và từ đó có thể nghe, xem hay đọc bài mới đăng.

 

Nếu bạn xử dụng iPhone, iPad hay iPod, v.v… thì có thể chọn ghi danh nhận thông báo qua email rồi khi có bài mới thì bấm vào để nghe hay có thể vào iTunes Store để subscribe The Compassionate Heart podcast để có danh mụcc các bài giảng và chọn nghe bài nào bạn thích.

Nói chung tốt nhất là ghi danh nhận thông báo bằng email để tiện lợi cho mình biết khi nào có bài mới rồi mình chọn phương pháp thuận tiện để nghe, xem hay đọc bằng iTunes, Google Reader, vào thẳng trang blog, v.v…

Tất cả đều do blog có RSS Feed nên một khi mình subscribe với feed của blog qua những dịch vụ như iTunes, Google reader, Yahoo, Facebook thì những dịch vụ này mỗi ngày sẽ đến blog xem có bài gì mới thì cập nhật mục lục các bài đăng cho mình biết.

1) Ghi danh nhận email thông báo khi có bài mới đăng: Xin mời vào trang web http://blog.compassheart.com Nhìn xuống bên tay phải có phần “Email Notifications”. Xin điền email của bạn vào và bấm vào nút “ok”.

Xin theo lời hướng dẩn để hoàn tất thủ tục ghi danh (các bạn sẽ nhận được email từ feedburner.com và bạn phải bấm vào link mà email này gởi để xác nhận email đúng là của bạn). Nếu bạn không làm việc này thì sẽ không nhận được email thông báo có bài mới đăng.

Mỗi ngày Google sẽ check blog một lần và gởi email thông báo nếu có thấy bài mới đăng.

2) Dùng Google hay Yahoo để có danh mục cập nhật các bài đăng trên blog. Xin mời vào blog ở địa chỉ : http://blog.compassheart.com. Nhìn bên tay phải có icon hình Feed thì xin để rà mouse (con chuột) trên icon này như dưới đây:

Xin rà mouse (con chuột) trên  icon này thì sẽ thấy những dịch vụ hiện ra như sau:

Bạn có thể chọn lựa và bấm vào dịch vụ mình cảm thấy quen xử dụng để ghi danh và theo lời hướng dẩn của họ sau đó.

Google có 2 lựa chọn: nếu bạn có trang web riêng hàng ngày xem tin tức và thư từ thì có thể thêm danh mục blog vào trang đó, nếu không bạn có thể chọn ghi danh vào Google Reader và xử dụng Google Reader để có danh mục cập nhật hàng ngày của các bài giảng. Với Google Reader, bạn có thể bấm vào nút “Refresh” để ‘bắt Google Reader vào xem blog có bài mới không ngay lúc bạn muốn, thay vì phải chờ đến giờ mà Google Reader thường check hàng ngày.

3) iTunes

Bạn có thể dùng browser để vào địa chỉ:

http://itunes.apple.com/ca/podcast/the-compassionate-heart/id465687884

và từ đó dùng iTunes để subscribe vào podcast The Compassionate Heart. Hoặc bạn có thể mở iTunes, vào iTunes Store và tìm (search) podcast ‘The Compassionate Heart’. Bạn nên subscribe vào podcast The Compassionate Heart để iTunes cập nhật danh mục bài audio trên blog cho bạn. Trên iPhone và iPad thì không có nút “subscribe” nên các bạn có thể chọn một episode, bấm vào nút “FREE” để download episode đó xuống và đồng thời subscribe vào podcast. Episode mà bạn đã download sẽ nằm trong app iPod dưới dạng Podcast, bạn có thể nghe bất cứ lúc nào.

Xin lưu ý là với iTunes, bạn sẽ chỉ nhận được các bài đăng bằng audio mà thôi. Nếu bạn muốn có đầy đủ luôn cả bài viết và video thì nên ghi danh thêm nhận email thông báo.

 

One Comment

  1. XIN CHECK LẠI ĐỀ TÀI CỦA 2 BÀI GIẢNG “SIENG NANG…” VÀ “NHU NHAN KHI TU HANH”…HÌNH NHƯ POST LỘN ĐỀ TÀI CỦA MỖI BÀI GIẢNG…

Leave a Reply