79. Lời huấn thị

Xin chào các Bác, anh chị, nhất là xin chào các anh em, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội trong
nhóm xuất gia đoản kỳ và những người trong nhóm thiện nguyện, ban quan hoài, v.v. Đây là
ngày đầu của ba ngày Pháp hội, và là ngày quan trọng để chúng ta biểu hiện cái văn hóa của
tình thương và sự quan hoài đến với tất cả mọi người và làm cho họ cảm thấy một sự ấm áp
vô cùng. Khi chúng ta ngồi thiền thì mình phải tiến tới chổ chân không (emptiness), chổ
trống rỗng, trống vắng, sự tĩnh lặng của nội tâm, nhưng khi mình ở trong một nơi có nhiều
đại chúng như Pháp hội này, mình nên mở mắt, cầm tay, và nối lòng để làm sao cho những
người đến tham dự đều cảm thấy một sự ấm cúng thật sự trong lòng họ.
Do vậy, lúc nào các Bác nhìn thấy một người nào bên ngoài tới thì mình nên mỉm cười khi họ
nhìn mình, và nếu Bác là người xuất gia thì Bác nên chấp tay, mỉm cười và cúi đầu chào, đó
là một hành động rất là lễ phép, lịch sự. Khi mà mình đi đâu hay đứng ở đâu, mình cũng nên
nhớ rằng mình hãy đem tới một cảm giác thoải mái, không bị stress cho mọi người. Nhiều
khi các Bác chạy lăng xăng, thấy công việc cần thiết, nhưng thật ra các Bác sẽ thấy rằng mình
càng lăng xăng bao nhiêu thì công việc càng lăng xăng thêm bấy nhiêu, làm cho những người
khách không cảm nhận là họ tới một Cực lạc thế giới, một cõi linh thiêng, họ không nghĩ là
họ tới Mạn Đà La của chư Phật, Bồ tát nữa, mà họ cảm nghĩ rằng giống như họ đi vào một
chổ náo loạn. Bởi thế chúng ta cần phải có một tinh thần rất là nhẹ nhàng, một khả năng lúc
nào mình cũng hết sức bình tâm, nhất là những sự nóng nảy của mình, mình nên thay thế
bằng nụ cười, bằng sự nhẹ nhàng. Khi Bác gặp Thầy, Bác chào, thì cũng vậy, khi Bác gặp
người quen biết, thì Bác cũng mỉm cười và chào một cái trong không khí thân mật, thân thiện
để nói rằng đây là đại gia đình của mình.
Các Bác nên nhớ rằng cuộc sống đòi hỏi sự nối kết (connection or connectivity) tình thương
của mình với người khác. Do vậy, ngày hôm nay là một cơ hội tốt để cho mình kết được rất
nhiều thiện duyên với những người mới tới, cho nên lòng quan hoài của mình quan trọng
nhất. Và cái ấn tượng đầu tiên (first impression) sẽ giữ lại trong tâm người ta rất nhiều năm,
nhiều tháng về sau, cho nên chúng ta hãy cùng nhau đem tới sự ấm áp quan hoài, nhất là nụ
cười, hết lòng, hết dạ làm tất cả những việc gì cần thiết để làm cho người ta vui. Hễ ai hỏi gì,
nói gì thì chúng ta cũng luôn luôn trả lời (respond) rất là tích cực (positive), mình không nên
có một phản ứng (reaction) tiêu cực.
Cám ơn các Bác đã lắng nghe. Hôm nay chỉ có ba, bốn phút thôi, nhưng xin các Bác truyền
lại cho tất cả những người trong nhóm xuất gia đoản kỳ, nhóm người làm việc thiện nguyện
và tất cả mọi người hãy lắng nghe để chúng ta cùng nhau làm cho Pháp hội này tốt hơn.
Trong ngày Thầy sẽ có nhiều message ngắn, khoảng ba, bốn phút như vậy nữa, hy vọng mình
sẽ có một ngày vui đẹp. Khoảng tám giờ thì mình có Tam Bộ Nhất Bái, lại có một cơ hội rất
tốt để chúng ta cùng nhau tu hành nữa. Cám ơn các Bác, chúc các Bác hôm nay sẽ làm rất
nhiều người vui.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.