60. Định lực là gì?

Thy xin nói về đề tài Định lc cho các Bác nghe.  Thời đức Pht ti thế, ngài rt chú trng ti chuyn tu luyn ca nhng vị tăng, vị tăng nào cũng phải tp tu luyn, vị tăng nào cũng phi ngi thin.  Lý do mà các vị tăng đó xuất gia là bi vì h mun gii thoát. Mun githoát thì h phi biết thiền định.  Mun thiền định thì h phi có thân th rt tt, h phi tluyn yoga, tp luyện hơi thở cho vi tế, tp luyn gi tâm cho chính, và h phi tp luyn làm sao mà có được cái thiền định. 

Như thế thiền định nghĩa là gì?  Thiền định có nghĩa là sự khai m ca chân tâm.  Trong quá trình tu tp thiền định, đức Pht có thí d rằng, “Con cầm đèn cầy ra bên ngoài, ly diêm quđốt đèn sáp lên, thì lử diêm qut s b gió thi tắt đi.  Do đó con không thể nào đốt được, con phi tìm chổ đứng gió, thông thường con đi vào trong phòng, đóng cửa lại để gió không thi vào; con mi quẹt diêm lên, châm vào trong tim đen, thì ánh sáng mới ta ra và phòng sẽ sáng lên”.

Thưa các Bác, thí dụ đó rất là hay, thí dụ đó nói rằng gió là nghip lc, là nhng thói quen xu, nhng ký c v quá kh, nhng chuyn mình làm sai lm, nhng chuyện mình nghĩ sai lm, thành kiến, s kiêu ngo, lòng tham, nht là cái tánh gin lẫy, lúc nào cũng giận d, lúc nào cũng short temper, đụng ti là nổ đùng đùng, mắng chửi, đánh đập, chê bai…  Đặc tánh gin dữ đó, bừa bãi phê bình người này, bừa bãi phê bình người kia gi là gió nghip hay là nghip. 

Vì gió nghiệp đó cản tr s khai m ca chân tâm ca mình, như thế trong ví dụ này, định llà cái gì?  Định lc chính là la ca ngọn đèn sáp.  Lửa cn s xúc tác t mt diêm quẹt để châm cho ánh sáng đèn cầy được cháy lên nên s xúc tác quan trng lm. Cái khả năng giữ cho tim đèn cháy mãi là Định lc, ánh la chính là Chân tâm, và s ta sáng là Hu hay là Hu lực.  Như vậy trong thí d trên, cái phòng có cửa đóng lại để gió không vào được là Gihay Gii lc. 

Như thế Gii là rào cn cho nghiệp chướng đừng tri dậy, đừng thâm nhp vào phá mình. Gii là khả năng giữ cho tâm đừng bị giao động.  Thường thường trong quan h ca mình vngười khác, thì đó là tình thương, sự tha th.  Trong vic làm của mình thì đó là sự rõ ràng từng bước, điều gì làm trước, điều gì làm sau.  Trong quan h của mình đối vi tt c nhng vic mình làm trong cuc sng, mi chuyện đều có quy lut, quy tắc, mình không nên vượqua; nhng quy lut, quy tắc đó tạo thành rào cản, khi mình vượt qua nhiu thì mình s b gió nghip thổi đi.

Thí dụ như chuyện ăn uống, mỗi ngày mình nên ăn vào lúc thân th tt nht là khong sáng hoặc trưa.  Buổi ti khong 8, 9 gi, thân th mình t từ ngưng hoạt động để bắt đầu tái tlại, nhưng nếu mình vn tiếp tục ăn, và nhiều khi 1, 2 gi sáng mình vẫn party, ăn những thứ làm cho thân xác mt mi, ung rượu, ung thuốc độc, thuc by bạ, thì là mình đi ngược lvi s vn hành t nhiên của vũ trụ thân xác, mình phá hoại cái thân và cũng tức là gió nghiệp đang thổi và phá tung đi.

Như thế thì các Bác thy Gii là khuôn phép mình phải có, để có th khai mở được ánh sáng, để tim đèn có thể được sáng và đèn cầy chính là nhng cht liu tạo ra Định lc, cht liệu để nuôi dưỡng cái ánh sáng ca ni tâm. 

Trong ngôn ngữ kinh Hoa Nghiêm, đèn cầy chính là nhng chng t t, hay là ht ging quang minh.  Diêm quẹt là năng lượng sn có của chư Phật, chư Bồ tát.  Mình phi s dng năng lượng đó để cho đèn cầy hay chng t t ca mình phát sáng ra. 

Diêm quẹt tượng trưng cho bốn tâm thc:

1. Thân xác 
2. Cm xúc, cm tình
3. Tư tưởng
4. Thói quen 

Tt cả chư Phật, chư Bồ tát, đều là rng rang hết.  Thân ca ngài là Pháp thân.  Tình cm cngài là lòng đại từ, đại bi, lòng tha th vô biên, lòng bao dung vô tn.  Trí thc ca ngài là trí hu không biên gii.  Thói quen ca ngài là thói quen hoàn toàn không dính vào bn ngã, thói quen mà lúc nào cũng để cho quan nim, trí hu, cnh gii bt nh lan tỏa.  Đó là diêm quẹt.   

Cho nên diêm qut cn s xúc tác, tc là phi cn mình có nim tin.  Sự tin tưởng vào đặtánh của đức Pht mi làm cho trí hu bng sáng, trí hu ca các ngài bng sáng thì mi lan ta tới mình.  Tim đèn là chủng t t, ht ging quang minh. 

Đèn cầy sáp cũng tượng trưng cho bốn điều kin:

1. Thân phi bất động 
2. Hơi thở phi vi tế(tương quan, tương nhập với lòng đại từ, đại bi)
3. S chuyên chú (chuyên chú vào s quán tưởng chng t t ca ht ging quang minh)
4. Dòng chú không ngừng lưu chuyể

Đặc tính thứ tư rất quan trng.  Vì mi chng t tự có dòng chú lưu chuyển, sự lưu chuyển đó cũng tương ưng với tp khí, s không ngng khai m chân tâm ca Phật.  Cũng tương tự vs không ngng  trong dòng âm thanh, tâm thc thn chú.  Thn chú là gì? Thn chú là lca Pht, là tâm thc ca Pht.  Cho nên mi chng t t, mi ht giống quang minh đều có một câu chú đi theo. Như thế, khi mình nuôi dưỡng nó, thì t nhiên ánh sáng chân tâm bùng nổ lên.  Nhưng các Bác thấy ánh sáng không phi là s bất động, ánh sáng không phi là sự chuyên chú, ánh sáng cũng không phải là tâm thức chuyên chú hay hơi thở vi tế, ánh sáng đócũng không phải là dòng chú.  Ánh sáng bn thân nó là ánh sáng, không thuc gì cả, nhưng nh bốn điều kin của đèn sáp và nhờ 4 tâm thc th hin trong diêm qut, các Bác s thánh sáng ni tâm mình lan tỏa ra, đó là sự khai m của định lc, s khai mở định lc làm tsáng hu lực.  Định và Huệ đi với nhau. 

Gii thích này da vào tinh thn và triết lý cũng như sự tu tp ca 42 chng t t trong kinh Hoa Nghiêm, không phi là s tu tp ca thiền định hít thở thông thường mà các Bác đã quen ri.  Cho nên Thy hy vng là các Bác có th ti tu tp mt chng t t trong Mandala, chng t tự đó chính là chủng t JA.  Chng t JA là chng t t mà ánh sáng lan tỏa để khi chúng ta đi vào trong cuộc sng phàm tục thì tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh, nh nhàng.   Chng t t JA còn có cái tên rt là hay gi là Nhp Thế Gian Hi Thanh Tnh.  Nhp vào s thanh tnh  trong biển ô trược ca thế gian. 

Xin các Bác lắng nghe bài này chút xíu, để thấy được chng t JA này là một đặt bit vô cùng trong cuc sng ca mình và ht ging quang minh này Thy s dy trong k Mandala sp ti, và mi lần mình trì chú Đại Bi, mình đều quán chng t t này. 

Cám ơn các Bác đã lắng nghe, chúc các Bác mt ngày vui, và tnh.
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.