58. Halloween dưới ánh mắt Phật giáo – 1

Thưa các bác, các anh chị, còn mt ngày na mi chính thc là ngày Hallowen, Halloween tht ra có gc gác rt là sâu, không phi là mt ngày l nh. Tht sự tên đọc cnó nghe cũng rất là hay, là All Hallows’ Eve.  All là tt cả. Hallows có nghĩa là bậc thánh. Eve có nghĩa là evening. Tức là đêm của tt c các bc thánh. 

L này tht ra không phi bt ngun t thiên chúa giáo, nhưng sau rồi Thiên Chúa giáo (Chirstianity) mi dùng ngày này biến thành mt ngày l.  Gi là Eve bởi vì là đêm cuối cùng ca hai ngày l kế tiếp trong Thiên Chúa giáo. Mt gi là ngày All Hallows’ Day, là ngày mùng 1 tháng 11 và hai là ngày All Saints’ Day là ngày l ca tt c các bc thánh (mùng 2 tháng 11). Cho nên đây là ngày trước ca 2 ngày l chính của Thiên Chúa giáo, nhưng từ từ người ta biến nó thành một ngày vui chơi. 

Ch Halloween, thì ra là t ch All Hallows Eve mà ra.  Cái hay ca chuyn này là bi vì trong ngày l này, có nhng chuyn mà dân chúng h thích nhất, như là trick-or-treat, tc là mấy đứa con nít đi xin đồ ăn, đồ chơi.  Mấy cái này đều phát trin v sau cả.  Nhưng mà chuyn khc trái bí (jack-o’-lantern) có những cái độc đáo, rồi chuyn mc áo qun giống như quỷ cũng là một chuyn phát trin t t sau này.  Tht s ra, tt c gốc gác đó đều bt ngutừ người Ái Nhĩ Lan (Ireland), xưa thật là xưa. Sau khi họ có mt mùa gặt, được mùa ri, hcó một đêm ngồi li vi nhau ăn uống, mng ngày h gt hái vừa xong.  Đó là lý do mình có ngày Halloween này.  Bt ngun từ bên Ái Nhĩ Lan mà mình gọi là Celtic. Qua bên M, truyn thng ngày l này càng lúc càng phát triển và càng ngày càng đượthương mại hóa. Tuy nhiên, có hai chuyn mà thy mun nói, rất hay là Thiên Chúa giáo đã sử dng mt ngày lễ bình thường mà ai cũng thích cả để tr thành mt ngày có tính cách của đạo Chúa.  Phgiáo phải nhìn như thế nào v ngày l Halloween này?  Pht giáo chúng ta trong thời đại thế k 21 này mình phải nhìn như thế nào để mình có th s dụng được?  Đó là điều rt hng thú. Thy khám phá ra hai chuyn rt dễ thương trong ngày Halloween này (bởi vì hi T Bi Phng S mình làm cho nên mình mi thy). 

Th nht là chuyn khc trái bí (jack-o’-lantern).  Tc là sao? – tc là mình khc trái bí, mình b tay vô mình cào hết, vt rut của trái bí đỏ ra, xong ri, mình khc hình ca mt cái mngười, xong ri mình bỏ cây đèn cầy vào trong đó để cho nó ta chiếu sáng ra. Đó là mộchuyn rt là lý thú.  Thầy đọc ch Halloween thành chữ Hollow,  hollow có nghĩa là làm cho nó rỗng đi, in (een) là phía trong ca mình.  Thầy nói đùa rằng, thay vì nói đây là cách mình khc trái bí thì mình hãy hollow-in, tc là mình làm cho rỗng phía trong đi.  Rỗng phía trong đi là ý thầy nói rng mình nên nhìn quả bí này cũng giống như Ngũ Ấm vy (Sc-Th
Tưởng-Hành-Thc).  Trái bí này, các bác khc hình mặt người, bác bỏ cây đèn sáp vô thì cũng giống như bác khắc một con người thit, mt con qu thit, ri mình hollow-in, tc là mình khắc bên trong.  Mình tượng trưng trái bí cũng giống như là Ngũ Ấm ca mình: Sc-ThTưởng-Hành-Thc là tt c mi th mà mình có: t thân xác, cm tình, cho tới tư tưởng, thói quen, cho ti s nhn thc. Bây giờ mình đào hết, mình vét tt c những cái đó trong người mình, mình vất đi, mình hollow nó đi thì nó trở thành trng rng phía trong.  B cây đèn vô thì mình thấy lúc nào nó cũng sáng cả

Trong con người mình cũng vậy, có cây đèn sáng vô cùng, lúc nào nó cũng sáng cả, gi là cây đèn ca t tánh.  T tánh, Pht tánh của mình lúc nào cũng sáng tỏa cả, nhưng mà, rấtiếc, mình đặc quá, mình giống như là trái bí đặc quá, đồ đầy trong đó cả, lòng bong, lòng bong trong đó. Mình không làm sao có thể làm cho ánh sáng nó ta ra c, thì bây gi mình phải hollow in đi. Hollow in tức là mình ly bên trong ra, thì mình mi biết được.  Mình phbiết nhng gì mình ly, mình vt trong lòng, trong ruột mình ra, cái đó là cái vô minh, sự mê mui, s chấp trước.  Lúc nào mình cũng có gút thắt trong lòng c, nó kẹt, nó đặc ght trongđó: những cái phin não, cái buồn mà mình không buông được, nhng cái tc, nhng cái hn, nhng thành kiến đối với người này, người nọ, nó đóng kín, nó nghẹt trong đó.  Mình ngó, mình thấy người đó là mình giận, mình tc ri.  Ri nhng cái mà mình s hu (have), nó đầy trong đó, không thể nào mình buông ra được c, buông không ni.  Lòng chiếm hu cứ muốn thêm vào, thêm vào…Trái bí đỏ đã đầy đặc mà c mun thêm na, thêm na…Cái gì cũng muốn thêm, thêm đến độ không còn ch nào nữa để thêm, cũng đặc trong đó luôn.  Thì ra, con đường mình sống đi ngược vi chuyện con đường mình hollow in.  Ngược li vđường đó, ngược li vi triết lý Halloween là trước khi khc, làm cho rng.  Càng ngày mình sng mình càng làm cho đặc hơn, nhiều hơn.

Nhng cái nhiều đó toàn là những lp v, lớp màn mà đức Pht gi là Un.  Un là nhng th chng cht, chng chất lên nhau, đầy đặc lên nhau, không th nào trng rỗng được.  Lúc nào mình cũng đầy đặc nght c, thành kiến ca mình thì nhiu lm.   

Cái đó làm cho thầy nh li là trong cuc sng ca mình nhiu khi có rt nhiều người mình tránh mt, có những người mình ghét, không nói chuyn, có những người mình nghe nói tlà mình ni sân lên, mình nói xu h lin ngay lp tức.  Đó là những du hiu gi là nhng đặc nght trong lòng của mình đó.  Mê muội, vô minh, thành kiến.  Các bác đồng ý không? Có những người mà mình va nghe nói ti tên h là không bao giờ mình khen đâu, mình có trăm ngàn chuyện để mình phê bình.  Óc ca mình có khả năng là nó đặc nght vi nhng lphê bình d tn.  Còn có những ngườở trong đầu ca mình mà không th nào mình tránh, mình lấy ra được.  Mình tức, mình khó chịu ngườ đó dễ sợ luôn, mình đẩy hoài mà người đó không ra.  H vô h nằm trong đầu, không phi là họ  hotel trong đầu mà h mua luôn mappartment trong mt phn ca cái não ca mình.  H an ngự trong đó.  Mình ghét, mình nghĩ 
ti, không biết làm sao, làm cách gì cho họ đi được c.  Mình càng ghét, càng giận người nào thì người đó càng chiếm hu cái não ca mình.  Cho nên, mình mê mui thì mình mi ghét và hn.  Mình mê mui, mình ghét và hận thì người đó mới chim cái não ca mình, càng hcàng nhiều thì người đó càng tớ vi mình.  Cho nên, lòng hn thù ca bác không có gì hay đâu, hận thù tc là mình cho phép người thù, người ghét ca mình vô ở trong đầu ca mình, ở vĩnh viển. 

Có mt anh ti nói vi thy. Tôi bị  tù, tôi ghét thằng tù đó, chỉ mun làm sao tr thù, giếcho được, my chục năm nay tôi vẫn nh ti thằng đó.  Té ra là mấy chục năm nay, anh chàng đó đã tới chiếm ng trong não ca mình my chục năm nay rồi.  Anh ở trong đó, chiếđi một phn não ca mình ri, cho nên cái pathway, đường não ca mình không cách gì mở ra được c.  Cái kh là mình không biết, cho nên mình phi thy rõ ràng cái d sợ nht là sự đặc nght ca cái não của mình, đặc nght ca tâm thc ca mình. 

Bây gi mình phi hollow in ch không phi hollow out.  Mình hollow phía trong này cmình, làm cho nó rng ra, không còn gì c.  Mình rng rang tc là mình t ti ri.  Đó là cái đầu tiên rất độc đáo của ngày Halloween. 

Đây là cái phầđầu tiên. Thy s có Double Espresso kế tiếp theo liền để cho bài này đừng có dài quá. 

Cám ơn các bác đã lắng nghe. Xin các bác đón chờ và tnh táo.
Thy Hằng Trường thuyết ging
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.