27. Mạn Đà La Lành Trị

Good morning các Bác, đây là quick Espresso, tc là mt tin ngn cho ngày 23 tháng 9, ngày th by hôm nay.
Đặt bit ca tin nhn này là ti nay mình có cái Mandala gi là Mandala Lành Tr, Mandala của ĐứĐại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. 
Thưa các Bác, tối nay đặt bit như vy bi vì đây là cái Mandala hồi hướng cho tt c nhng người nào có bnh nan y.  Hy vng rng cái s t bi và cái tình thương ca chúng ta cng vt bi của Đức Pht Quán Thế Âm B Tát, vi sc mnh ca Ngài, làm cho cái bnh ca mình được hết.  Bnh đó có th là bnh ca thân, có th là bnh ca tâm.  Bnh nan y này có th là bnh ung thư cho ti bnh kinh niên, cho ti nhng cái bnh mà mình không hiu tđâu mà ti.  Thì bnh ca thân và tâm đều sđược lành tr, mình hy vng rng Ngài s gia h cho chúng ta.  Nếu các Bác nào có thđi được ti nay 7 gi thì các Bác ti Trung Tâm Hi T Bi Phng S 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA, 92804.  Nếu các Bác nào không tới được thì các Bác có th gi thơ, gi tên ca những người Bác mun cu nguyn, gi hình ti, Thy schuyn cho Lan Hương, ch Thúy để mà mình b vào trong danh sách để mình hồi hướng ngay.  Xin các Bác làm sáng nay, hoc là nếu các Bác  vùng miĐông, ho ngoi quthì các Bác làm ngay.  7:30 pm ti nay mình bắt đầu.  Các Bác  Vit Nam, bui ti các Bác cũng có th làm.  Các Bác chđúng ti nay gi bên Cali là 7:30 pm, thì các Bác cùng Thtrì chú và mình s trì chú vãng sanh, cũng như trì chú Đại Bi.  Và mình s dùng cái phương pháp xoa du, cái phương pháp nước Cam l của Đức Quán Thế Âm B Tát, để làm cho tc bnh hoạn được tiêu tr.  Mình hy vng rng sc mnh ca Quán Thế Âm B Tát s làm cho cái pháp linh nghim vô cùng.  Chúng ta ch là những người conduit, nhng cái phương tin, nhđóđại pháp của Đức Quán Thế Âm B Tát mi làm cho chúng ta lành trđược.  Xin các Bác truyn li cho những người khác và mong rng là mình càng tđông, càng tu tpnhiu càng tt.  Cui cùng ctrước khi mà các Bác ngng li, thì Thy xin k câu chuynh

Có mt bà người Hungary, bà tên Claire, bà quy y vi Th Budapest, lúc bà ti thì bà bnh nng vô cùng, bà xin Thy quy y xong ri, bà xin Thy cu nguyn cùng tt cđại chúng bên Hungary, người Vit cũng nhưngười Hungarian, không rõ là bao nhiêu người, chc cũng trên mt trăm người, mình tng chú Đại bi, cu nguyn hồi hướng, xong rđó mỗi người li lên ôm hôn bà mt cái, bà rt cảm động.  Nhiều người tưởng rng chính vì sc mnh ca vòng tay, hay là n hôn ca nhng đại chúng làm cho bà lành bnh.  Nhưng tht s ra, s lành tr là do cái sc trì nim, và do sc cu vđại tđại bi của Đức Quán Thế Âm B Tát đã truylại.  Đồng thi cng thêm vi cái tình thương cđại chúng.  Hai cái đó cng li thành msc mnh vô song.  Bà được lành tr.  Con ca bà tên là Barney, gi cho Thy cái thơđại khái nói là: “Thưa Thy, con và m con đã gp Th Asian Center, Trung Tâm Châu Á Budapest, chúng con đã quy y vi Thy.  M con có bnh ung thư, và bây gi m con đã lành tr và rt là sung sướng.  M con bây gi cũng bắt đầđi học để tr thành một người có khnăng đem li s lành tr cho k khác, chúng con cơn Thy và nhng điu Thy giúp đỡ vàkhuyến khích
Đây là mt câu chuyn thit, và Thy biết rng sc mnh cu nguyn ca Mandala, là smnh tp trung định lc, tinh thn ca mình và đồng thi tp trung cái lòng thương ca mình vi những người bnh hon, thì chc chn là Đức Quán Thế Âm B Tát s cảm động và Ngài s làm đủ mi cách giúp cho người bịnh được lành tr.  Thì hôm nay Thy xin mi các Bác đểdành chút thì gi ti nay 7 gi ti Trung Tâm Hi T Bi Phng S

Đây là quick espresso.  Chúc các Bác mt ngày vui v và hn gp li Bác ti nay.
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện – 09/23/2017