23. Làm sao tu bất nhị (2)

Good morning các bác, các anh chị, đây là double Dharma Expresso. Có nghĩa rằng ngày hôm nay mình còn thêm một DE nữa. Double, để mình uống cà phê pháp sáng nay cho nó mạnh hơn! Rất là vui các bác.

Bởi vì bài mà thầy nói về bất nhị, thầy nói chưa xong. Chưa xong nên trong lòng thầy áy náy, cho nên thầy nói luôn cho rồi, không thôi mình hết giờ.

Thưa các bác, vấn đề mà mình không ở trong bất nhị được mà ở trong nhị nguyên, lúc nào cũng có chuyện là mình đúng mà người ta sai. Ở bên dưới, động cơ sinh ra chuyện phê phán mình đúng, người ta sai v.v…là bởi vì mình giận, mình lẫy, mình thù, mình ghét, mình hận.

Cách mà lần trước thầy vừa nói là mình cười, mình mỉm cười trước cái đã, mình ôn hòa, mình nhẹ nhàng, mình giáo dục để mình thay đổi cái thế tôi đúng và bạn sai. Bây giờ thầy sẽ đi sâu vào câu đó.

Thưa các bác, cái tánh giận dữ, lẫy hờn nằm ở phía dưới cái basement, dưới cái hầm nhà của mình. Mình không thể nào mà mình chỉ mỉm cười thôi mà hết đâu các bác ơi. Và mình cũng không thể nào mà mình giáo dục nó một cách nhẹ nhàng đâu. Nó mạnh, nó như con rắn ở dưới kia, nó sẽ phá tung ra tất cả. Mình thò tay vào là bị con rắn cắn liền. Mình xuống cái hầm đó, nó đen thui hà.

Mình phải làm sao nhấc bổng lên, đem con rắn ra khỏi cái hầm mới được. Thành ra, mấy cái tánh giận dữ, lẫy hờn, mấy cái thứ đó nó mạnh vô cùng và nó tới rất là mau.

Bởi vậy, trong nhà Phật có một phương pháp rất hay, là mình dùng đặc tánh gọi là tha thứ vô điều kiện. Tha thứ vô điều kiện là sức mạnh của siêu ý thức, siêu lý trí, là phần đối nghịch lại với phần phi lý trí, mà mình gọi là trans-rational. Nó không phải là phần nằm dưới cùng, rất là irrational. Phần trên cao này là phần rất cao thượng của tâm thức mà mình đã có sẵn rồi. Bây giờ mình làm sao khai mở nó ra. Một khi khai mở ra thì nó là cái bóng đèn lớn vô cùng, chiếu thẳng vào trong basement. Cho nên, lòng tha thứ đó là không điều kiện, lòng tha thứ , chấp nhận người ta một cách hoàn toàn luôn. Sự chấp nhận đó làm cho mình tha thứ. Khi tha thứ như vậy thì mình mới giải trừ được cái tánh giận lẫy.

Làm sao mình tu cái này thưa các bác? – Làm sao mình khơi động tấm lòng tha thứ được?

Đối với tông phái của mình, nếu các bác tu theo thầy thì thường thường thầy dạy cho bác một phương pháp rất là giản dị. Phương pháp đó gọi là tay nhấc bổng, mắt tha thứ. Đó là một trong những thủ nhãn của Đức Quan Âm. Đức Quan Âm Bồ Tát biết được rằng cái hầm dưới này đầy những con rắn. Cái hầm, cái basement tức là tiềm thức của mình. Ngài biết rằng nó phi lý trí lắm, cho nên ngài dạy cho mình dùng phương pháp gọi là Nguyệt Tinh Mani. Nguyệt Tinh Mani là gì? – Là viên ngọc sáng như mặt trăng, chiếu vào bóng tối. Khi bóng tối được sáng ra thì mình thấy rõ tất cả vạn sự. Trong hầm tối đó, viên ngọc này lan tỏa thì mình sẽ biết là ‘À, té ra là mình muốn chứng minh là mình đúng và người ta sai là bởi vì mình đang lẫy người ta nè, mình đang giận người ta nè, người ta đã từng làm cho mình đau khổ rồi và bây giờ mình phải làm cho người ta đau khổ lại nè.

Sự suy nghĩ, suy tư đó, giận dữ đó, thì Nguyệt Tinh Mani này, phương pháp tu hành này sẽ khai mở ra sự tha thứ để cho mình không kẹt trong tư tưởng là mình muốn chứng minh mình là nạn nhân, còn người ta là kẻ thù. Mình sẽ không bị cái phần lẫy, tức là cái flip của mình không bị kick một cách dễ dàng nữa, mình không có sự nóng giận, mà thay đổi hết tư tưởng mình.

Sự biến hóa đó rất quan trọng. Bởi vì cái tới của sự giận dữ, của cái lẫy hờn nó mau vô cùng, và nó làm đập át đi tất cả những cái gì mà mình đã xây. Bây giờ thì đặc tánh của sự tha thứ cũng mạnh vô cùng, nó tới một cái thì nó cũng lập tức dập tắt ngay tất cả những cái lẫy, giận, hờn mau vô cùng. Và mình không còn cần phải rational, tức là dùng lý trí, nói là ‘thôi, bỏ qua, thôi, ai cũng vậy, tui cũng vậy, xí xóa…’ Mình không cần nói gì cả mà trong lòng mình thật sự nhẹ nhàng vô cùng. Lúc đó mình mới mỉm cười. Sau khi mỉm cười rồi mình mới ôn hòa, mình giáo dục, mình thay đổi hết tư thế, để mình không cần chứng minh là mình đúng và người ta sai nữa. Không còn chứng minh và so sánh rằng mình là tốt và người ta là xấu nữa.

Cho nên, bài trước là mình nói phương thức là mỉm cười trước, rồi sau là ôn hòa giáo dục hay là nhẹ nhàng giáo dục để thay đổi mình. Thật sự ra, những cái đó tới ngay sau khi mình khởi lên lòng tha thứ. Lòng tha thứ đó không bao giờ có lý do cả. Tha thứ thì không bao giờ cần lý do gì cả. Và muốn tu lòng tha thứ vô điều kiện này, các bác có thể học hỏi với những người bạn của mình về phương pháp gọi là Nguyệt Tinh Mani Thủ Nhãn của Đức Quán Thế Âm để có thể làm cho mình có con mắt tha thứ và cái tay nhấc bổng, để mình có thể nhấc mình ra khỏi cái hầm tối đen. Mình cũng có thể nhấc người khác ra khỏi cái hầm tối đen. Mình làm cho mình ra khỏi đi cái chỗ đen tối vô cùng.

Thưa các bác, đó là Double Dharma Expresso của ngày hôm nay. Chúc các bác uống ly cà phê Pháp vui vẻ, sung sướng và tỉnh táo.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.