119. Tay Buông Đi và Tay Xoa Dịu

Good morning các bác, các anh chị, đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay.

Có người hỏi rằng: ‘Thưa Thầy, tay buông đi và tay xoa dịu, tại sao có đến 4 lần lận?’  Tức là tay buông đi có 2 tư thế và tay xoa dịu có 2 vị thế.  Như thế nghĩa là sao?

Thưa các bác, tay buông đi có 2 vị thế: Thí Vô Úy và Thí Tiếp Dẫn, 2 tay nhỏ. Tay xoa dịu cũng có 2 tay là Đại Bi Cam Lồ, và Đại Từ Giáng Vũ.

Tay buông đi

1/ Thí Vô Úy

Tay buông đi có cái tay gọi là Thí Vô Úy, tay này dựng đứng lên.  Tay này làm cho mình hết sợ.  Sự sợ hãi rất là irrationnal, tức là phi lý trí.  Nó khởi lên lúc nào mình không biết.  Nhiều khi các bác quằn quại, nửa đêm thức dậy, không biết là mình có đủ tiền để trả tháng này hay không, hay nhiều khi mình có nợ nần này, nợ nần kia, hay nhiều khi mình có những chuyện sợ hãi này, sợ hãi nọ, đủ thứ…

Những sự sợ hãi đó, khi bác tu tay thí vô úy thì tự mình sẽ hết những sợ hãi đó trong lòng.  Khi bắt đầu hết những sợ hãi đó thì mình mới có trí huệ sáng suốt.  Mình nhìn như thế nào đó, thì đó là cái mặt của chủng tử tự DA.  Chủng tử tự DA làm cho mình có trí huệ sáng suốt để nhìn xuyên qua cái lý do, hay là, mình gọi là cái cớ (trigger) để mình bị sợ hãi.

Cho nên, mình nên tập tay Thí Vô Úy này thường xuyên, rất là thường xuyên để sự sợ hãi của mình từ từ sẽ biến mất.  Có nhiều loại sợ hãi lắm, nhiều khi là tiền bạc (financial), nhiều khi là cảm tình, cảm xúc (emotional), nhiều khi là vấn đề xã hội (social), và nhiều khi thuần túy là công việc làm của mình.

2/ Thí Tiếp Dẫn

Tay thứ nhì gọi là Thí Tiếp Dẫn.  Tay Thí Tiếp Dẫn này thường thường cũng làm cho người ta hết sợ nhưng mà nó có một category rất đặc biệt: là lúc lâm chung, đây là cái tay của đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi cứu chúng sinh.  Khi Ngài thấy mình ở trong cõi trung ấm, đầy những rắc rối, tối đen như vậy thì ngài đưa tay Thí Tiếp Dẫn ra, làm cho mình hết sợ lập tức, và mình thấy hòa quang phóng ra.  Ánh sáng hào quang không phải từ nơi tay của ngài mà thôi mà từ trong tâm của mình ánh sáng cũng phóng ra nữa.  Cho nên, lúc lâm chung như vậy, mình thấy ánh sáng, và do đó, mình trở thành ánh sáng và mình có thể dễ dàng buông đi và trở thành tự tại.

Các bác nên phát tâm thường tu cái tay buông đi Thí Vô Úy này vì nó rất linh nghiệm và mầu nhiệm.  Nhất là khi bác tập lâu rồi, đến lúc bác lâm chung, mà các bạn đồng tu với bác chỉ cần tụng cái tay Tiếp Dẫn này thôi thì đương nhiên là ánh sáng trong lòng của bác lan tỏa ra liền.

Khi mình tu phương pháp thủ nhãn hay là phương pháp gọi là Lục Tý Quan Âm này, thì các bác nên biết là chuyện tu hành này thuộc về tha lực, không phải tự lực.  Sức mạnh của đức Quan Thế Âm bồ tát, không phải của một mình ngài, mà của vô lượng vô biên chư Phật, chư Bồ Tát đã từng tu tập rồi, dồn lại cho mình.  Cho nên, sức mạnh của tay Thí Vô Úy này kinh khủng vô cùng.  Mình tu ít nhưng lợi lạc thì không thể tưởng tượng được.  Cho nên, dù cho các bác tu cỡ nào đi nữa, bao nhiêu bác có cái duyên, là quan trọng nhất.

Nhưng mà nếu các bác nói: ‘Thưa Thầy, con đi ra treo bảng, mở tiệm để con đi cứu người lâm chung, như vậy thầy có cho phép con không vì con nghĩ việc này giúp cho con làm tiền, làm giàu cũng mau lắm, con sẽ giúp thầy một nửa số tiền để xây chùa’.  – Không, các bác ơi, khi nào các bác bắt đầu có ý tưởng tham cầu danh vọng này nọ v.v… thì tức là mình không còn có thể nào làm được cái gì tốt đẹp cả, vì tất cả chuyện tu hành là hóa chuyển bên trong nội tâm của mình để mình hết sợ hãi, để mình hết đi tham cầu những chuyện bên ngoài mà.  Cho nên là mình đừng có nghĩ như vậy.  Đừng nghĩ là mình tu để đi giúp người này, người kia.  Mình nói ‘Thưa Thầy, không, ý con là muốn giúp người mà’, thật sự ra mình không biết thì ra bên trong cái bản ngã là mình chỉ muốn tìm danh thôi.  Mình muốn có cái danh cho hay, trở thành vô thượng sư hay là trở thành người này người kia, chứ thật sự ra chưa phải là mình có tâm vị tha.

Cho nên đầu tiên là phải học làm sao cho có tình thương mới được.  Tay buông đi này làm cho hết sợ hãi, hết bóng tối trong tâm của mình.

Tay xoa dịu

Bây giờ tay thứ nhì là tay xoa dịu. Tay xoa dịu này cũng nhiệm mầu vô cùng, tay này là cái tay mà đức Quan Thế Âm bồ tát dùng liên tục, bởi vì ngài làm cho chúng ta thấm được nước cam lồ.  Tay xoa dịu này có 2 cái tay.

1/ Đại Bi Cam Lồ:

Đại Bi Cam Lồ làm cho mình hết đau khổ, hết uất hận, hết những cái gọi là lửa trong lòng đi. Tay Đại Bi Cam Lồ này, specially nếu mà các bác có một người nào mà bác có lòng uất hận, giận dữ, có hận thù trong lòng nhiều quá, khi bác tu cái tay cam lồ này và bác nghĩ tới người đó thì nước cam lồ này sẽ từ từ đi vào trong người bác, làm cho cái uất hận, sự giận dữ này nó biến mất, rất là hay.

Các bác biết, nếu các bác tu mà lòng thành của bác mạnh cực kỳ, thì nước cam lồ này sẽ chảy ra cực kỳ và nó sẽ giúp người nào có lòng uất hận, hận thù, dữ dằn hay nhiều khi những đau khổ, những nỗi buồn, cho tới tất cả những gì dính trong người, ngay cả bịnh hoạn, thân bệnh cũng có thể tiêu trừ được.  Nhưng mà cái đó đòi hỏi mức độ tình thương của mình để làm nhịp cầu, làm sao để năng lượng của đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình gọi là tâm Đại Từ Đại Bi của đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thể khởi động được.  Đây là mình hoàn toàn tu thần lực của đức Quan Thế Âm Bồ Tát chứ không phải của mình đâu các bác ơi.  Mình không có sức, phải nhờ vào sức của đức Quan Thế Âm Bồ Tát.  Nhờ vào lòng thành và tình thương của mình mà mình khởi động sức mạnh của ngài Quan Âm.

2/ Đại Từ Giáng Vũ:

Thứ nhì là Đại Từ Giáng Vũ.  Đại Từ Giáng Vũ này có nghĩa là không có một đối tượng nhất định.  Mình làm cho tình thương của mình lan tỏa như là mưa xuống tất cả mọi người.  Thành ra, nếu Đại Bi Cam Lồ là specifically một người nào đó thì Đại Từ Giáng Vũ là tới hết tất cả mọi người, cả nhóm người đó, nhiều khi cả một cái hội.  Mình làm như vậy để làm chi vậy? Để giống như cho tất cả mọi người đó đều trở nên nhẹ nhàng hơn, có lòng hướng thượng hơn một chút xíu.  Tại vì các bác biết sao không? Lúc tu hành thì thế nào cũng có những nghiệp chướng nổi lên như lửa, từ từ lửa sẽ nổi mạnh lên.  Cho nên đó là lý do tại sao mình dùng Đại Từ Giáng Vũ này.  Mình dùng tay này thường xuyên để nước Cam Lồ tưới hết khắp cả mọi nơi thì tự nhiên, lửa đó nó sẽ từ từ biến mất đi.

Nhưng mà Đại Từ Giáng Vũ này là nói tới một tập thể lớn, nói tới nhiều người, nói tới số đông.  Hoặc là nhiều khi, mình biết người đó, nhưng mà cái duyên không mạnh lắm, thì mình Đại Từ Giáng Vũ, mình làm cho nước cam lồ tới để mà xoa dịu đi. Đại Bi Cam Lồ là có một cái target, một người nào đó để mình có thể đưa nước cam lồ tới lành trị.

Cho nên, 4 cái tay này là Thí Vô Úy, Thí Tiếp Dẫn, Đại Bi Cam Lồ, Đại Từ Giáng Vũ đều là những cái tay mà mình có thể gọi là thần bí, có thể gọi là rất huyền bí tại vì nó là sức mạnh của đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ mình đâu có phải tu cái sức mạnh của mình đâu, mình tu để khởi động lòng thương của mình.

Nếu bác đã có tình thương rồi thì bác tu hành rất dễ dàng, nhưng ngày nào bác cũng phải tu cả, ngày nào cũng phải tinh tấn tu.

Đặt câu hỏi là bây giờ con thử có được không? Không, mình đừng có bao giờ đặt câu hỏi là thử hay không thử các bác.  Vì mình muốn thử tức là cái bản ngã của mình thử.  Mình phải làm sao trở thành pháp khí, tức là mình chỉ là cái ống dẫn để cho cái sức tình thương của đức Quan Thế Âm Bồ Tát truyền đạt qua.  Chính Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là người đem sự lành trị, hóa giải những sự sợ hãi và hóa giải đi những đau khổ, những uẩn khúc trong tâm của con người mình, chứ không phải là mình.  Mình chỉ là ống dẫn (quảng đạo) mà thôi.  Bởi vậy cho nên tại sao mình phải luôn luôn nhớ rằng mình tu là để trở thành cái pháp khí, chứ không phải tu để trở thành một người có danh tiếng trị bịnh, hay là một người có thần lực vô biên.  Không phải như vậy các bác.  Không có cái gì là mình cả.

Càng tu là mình làm sao trở nên pháp khí, tu là làm sao để càng có tình thương lan tỏa ra nhiều.

Các bác sẽ thấy tất cả những gì kinh điển nói là hoàn toàn bất khả tư nghì (đúng lắm).

Tay buông đi và tay xoa dịu thật sự là có thần lực vô biên.

Chúc các bác có một ngày yên lành và chúc các bác tinh tấn tu hành 2 cái tay, tay buông đi và tay xoa dịu này hơn nữa.

Cám ơn các bác.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.