55. Huyền thoại về Bát Nhã Tâm Kinh

Thưa các Bác, có một cun kinh rt ngn và nh, mình có th nhớ trong đầu và xếp b vô túi được.  Cun kinh ch có 260 chữ thôi, nhưng có một sức thâm sâu đến độ không một ngườpht t nào trong chúng ta mà không biết và không nghe nói đến.  Cho đến người ngoi qukhi h biết Pht pháp, thì cuốn kinh đầu tiên h mun xem chính là cun Tâm kinh.  Tâm kinh còn gi là Bát Nhã Tâm Kinh, rt ni tiếng và gần như ngày nào chúng ta cũng đọc c.  
Thưa các Bác, cách đây không lâu, một trong những người làm Radio Khai Tâm vi Thy là Bác Võ Văn Tùng, khi Bác nằm trong nhà thương, ai cũng nghĩ rằng Bác không còn nhớ nhiu na.  Lúc Thầy vào thăm, Thầy cùng với Bác đọc Bát Nhã Tâm Kinh, Bác đọc rt là trơn tru và nhớ hết; sau đó, Thầy và Bác đọc chú Đại Bi, thì Bác cũng nhớ rt là nhiu.  Sự vic này làm cho Thầy nghĩ tới một điều rất là thâm sâu; té ra Bát Nhã Tâm Kinh đúng là Tâm kinh.  Nó đi vào trong lòng người, lúc nào cũng ở trong lòng chúng ta, lúc mình bnh, lúc mình đau khổ và lúc mình sp sửa ra đi.  Cho nên Bát Nhã Tâm kinh là một cun kinh đáng để chúng ta phi hc thuc lòng và chúng ta phi nhập tâm vào kinh đó, hay nói cách khác kinh đó phải nhp vào tâm chúng ta. 
Thưa các Bác, Tâm kinh có rt nhiều nghĩa như: cuốn kinh nm trong tâm ta; li nói ca tâm ta; trung tâm, trung điểm ca tâm thc chúng ta; kinh phát xut từ chân tâm.  Tâm kinh cũng còn có nghĩa là cái chân tâm, là cái huyền diu nht, bây gi hin hiện ra ngay đây bằng li, và đây là con đường đi trở v li vi chân tâm. 
Cun Bát Nhã Tâm Kinh này ch có 260 ch tiếng Hoa, nhưng nếu truy li thì có mt b kinh gọi là cái đầu não, cái tng th ca b kinh này là bộ Đại Bát Nhã.  Đại là grand; Bát Nhã là perfect wisdom, là trí hu toàn din, trí hu sâu sc, siêu vit.  Bộ Đại Bát Nhã này được ngài Huyn Trang dch ra thành 600 cun bng tiếng Trung Hoa, mà nó còn có 25 vn câu kệ tiếng Sanskrit (tiếng Ấn Độ). Tương truyền rằng, theo như lịch s nghiên cu, Bát Nhã Tâm Kinh này là do ngài Cưu Ma La Thp viết ra thành tiếng Hoa, ri từ đó người ta dch ra li tiếng Phạn; và cũng có nhiềtruyn thuyết khác.  Nhưng chuyện mà làm cho mình nh mãi chính là khi ngài Huyn Trang đi từTrung Hoa đếẤn Độ để thnh kinh, mi ln ngài gặp khó khăn, thì ngài đọc Tâm kinh này; vì vậy ngài vượt qua được tt c nhng kh nạn trên đường đi thỉnh kinh.  Đó là câu chuyện khơi dậy s hng thú của con người nhất lúc đó; ai cũng muốn hc Tâm kinh c, vì người ta nói, “Oh, ngài Huyền Trang, mt vị tăng, khi gặp kh nạn đều đọc Tâm kinh, thì chúng ta là những người bình thường, phàm phu tc tử thì cũng nên đọc”, thành ra Tâm kinh truyn bá rt là mau. 
Đến đời nhà Minh, ông Ngô Tha Ân là mt hc gi, là một người nghiên cu về đạo giáo rlà sâu sắc, và cũng là một người tu theo Taoism.  Ông viết cun Tây Du Ký, trong chuyTây Du Ký, ông k li chuyện Đường Tam Tng là nhân vt Huyn Trang, ông thn thohoá nhân vt Huyền Trang.  Đường là đời nhà Đường, Tam Tng, bi vì vị tăng này thông sut kinh, lut, và lun.  Kinh là sutra, li Pht nói; lut là gii lut, regulation, ethical standards, tc là nhng quy luật để giúp mình trở thành người đạo đức tu hành; và lun lànhng chú gii v li Phật nói.  Ngài được gọi là Đường Tam Tạng có nghĩa là người thông sut v tt c nhng li Pht dy, nhng lun bàn nói v nhng triết lý nhà Phật, cũng như người học được gii lut, tinh thông v cách hành s

Ngài Huyn Trang trong câu chuyn Tây Du Ký, là mt nhân vt huyn thoại, đi chu du bên Ấn Độ thỉnh kinh.  Nhưng ngài Huyền Trang tht sự có đi con đường tơ lụa đếẤn Độ; mnơi ngài tới, thì ngài đều ghi chép lại con đường lúc đi, ngôn ngữ, ăn uống, cách buôn bán, cách sống, cách nói năng của những người địa phương như thế nào.  Và khi tr v li ngài cũng ghi chép rất rõ ràng.  S ghi chép của ngài đầu nm trong cuốn Đại Đường Tây Vc Ký, đó là một cun ghi chép lch s rất là độc đáo, và hoàn toàn khác với lTây Du Ký.  Nhưng trong hai cuốn đó đều nhc ti chuyn là khi ngài gặp khó khăn, ngài lin nim Bát Nhã Tâm Kinh.  Đó là một chuyn rất là độc đáo, và có lẽ trong cuc sng chúng ta bây gi, chúng ta phi làm sao hc kinh Bát Nhã này cho thuc, thm nhun nó.  Chắc là cũng có nhiều Bác đã hc hiu rồi, đã thâm nhập, đã nhớ và biết được Bát Nhã Tâm Kinh đọc từ đầu đến cuối như thế nào.
Đương nhiên là cái chuyện hc thuc Tâm kinh thì xong rồi, nhưng mà ý nghĩa nó như thế nào? Đây là cái chủ đề mà Thy mun nói trong Dharma Espresso ngày hôm nay.  Phn này là phần đầu, gii thiu v Tâm kinh; phn th nhì thì Thy sẽ đi thẳng vào Bát Nhã Tâm Kinh và làm thế nào để tu theo Bát Nhã Tâm Kinh.  Mong rng các Bác sẽ đón nghe phần kế tiếp, phn gii thích cn k về Bát Nhã Tâm kinh vào trưa nay.
Cám ơn các Bác đã lắng nghe. Bây gi hết gi ri, chúc các Bác mt ngày vui, tnh và xin nh nghe phn kế tiếp hôm nay. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.