54. Ý nghĩa của Mạn đà la

Nếu các bác đọc truyn Tây Du Ký, các bác thy có rt nhiều đoạn Tề Thiên Đại Thánh (Tôn Ng Không) phải bay ra ngoài để đi coi tình hình. Tôn Ngộ Không đi với Trư Bát Giới, hoc là với Sa Tăng.  Khi không có ai ở nhà để mà coi giữ ngài Đường Huyn Trang (Tam Tng) thì thế nào Tôn Ngộ Không cũng làm một pháp như thế này.  Tôn Ng Không m mt vòng tròn, niệm chú vào đó, rồi thnh mời Đường Tam Tng vào ngi trong vòng tròn.   

Vòng tròn đó khá lớn ch không phi nhỏ, cũng khoảng bằng đường kính bốn, năm feet.  Khi vào ngồi trong đó, Tam Tạng có thể đi vô đi ra, đi lên đi xuống, đi vòng vòng cũng được, rt là rng rãi.  Tôn Ngộ Không lúc nào cũng nói như thế này: ‘Thưa Sư Phụ, xin ngài ngi yên ở đâyNgài đi đâu, đọc sách, đọc kinh, làm gì thì làm nhưng ngài đừng bước ra khỏi vòng tròn đó’. 
Huyn Trang Tâm Tng mi hi rng: ‘Ti sao vy, tại sao không bước ra khỏi được?’.  Lúc nào Tôn Ngộ Không cũng trả li giống nhau: ‘Không được bước ra khỏi vì trong vòng này con đã chú nguyn ri, không có yêu tinh ma quỷ gì vào được trong vòng đó cả. Nếu Sư Phụ bước ra s b bn yêu tinh ma qu thy và thế nào cũng làm hại.  Cho nên xin Sư Phụ ở trong đó thôi, đừng đi ra’.

Đoạn đó chắc là các bác đã nghe rồi.  Thy thy hng thú vô cùng bi vì đó là một suy nghĩ rấxưa mà có một thc tại như vầy: Thy thy rt nhiu ln có nhng chiết gii (v nhng vòng tròn: chiết gii) linh nghim vô cùng. 

Thưa các bác, chiết gii là chia mặt đất, ch ngài Huyền Trang đang ngồi ra thành hai ch: trong vòng tròn gi là ch an toàn, bên ngoài vòng tròn gi là không an toàn.  Bên trong gi là chỗ thanh tnh, bên ngoài là ch ô uế.  Mình suy ra bên trong gi là ch an lc, bên ngoài là chỗ đau kh;  bên trong là ch thánh hin, bên ngoài là ch ma quái;  bên trong là mình gii thoát, t tbên ngoài là thế nào mình cũng bị trói, b buc, bị đọa, b lc. 

Vòng tròn đó tượng trưng cho chuyện mình làm ngày hôm nay: Mạn Đà La.  Mạn Đà La là mình v một vòng tròn, đại chúng vào trong vòng tròn đó.  Vòng tròn đó là gì?  Là vòng githoát ca Pht, B Tát ch không phải gì hơn. 

Độc đáo hơn nữa, mình v không nhng mt vòng tròn mà hai vòng.  Vòng đầu tiên mình vào có năm hình vuông tượng trưng cho chỗ chúng sinh .  Chúng sinh lúc by gi gi là hồi đầhướng ni, tc là những người tham gia Pháp Hi vào ngồi trong vòng tròn đầu tiên, vào ngtrong năm hình vuông.  Năm hình vuông đó tượng trưng cho Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thc.  Tc là mình vào trong ch thanh tịnh hơn (ở ngoài mình càng nhiu loạn cào cào hơn nữa).  Vào sâu hơn trong năm hình vuông đó còn một vòng tròn cui cùng; đó chính là vòng tròn của gii thoát, của đức Pht bn tôn trong Pháp Hi.  Trong Pháp Hội Đại Bi Quan Âm thì đức Quan Thế Âm B Tát ng gia.  Các bác thy rằng vòng tròn trong cùng đó không khác gì vòng tròn caTôn Ng Không vẽ để ngài Huyền Trang, đức Tam Tng ngi xung. 

Vòng đó là vòng linh thiêng nhất, linh thiêng vô cùng.  Nếu Tôn Ngộ Không đọc câu chú thì chư tăng ni chúng ta cũng đọc câu chú. Câu chú đó là câu chú kiết gii, câu chú Đại Bi. Câu chú đó làm cho chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát hin hin trong vòng đó mà thôi.  

Thưa các bác, đó là đặc tính vô song ca Mạn Đà La Đại Bi Quan Âm năm nay.  Khi các bác biết là linh nghim và thần thánh như thế nào, chc chn là các bác sẽ tìm cách n lực để đi. Đó là mục đích quan trọng ca chúng ta; chúng ta mun mi tt c mọi người bước vào vòng tròn ca ngài Huyền Trang Đường Tam Tng.  Ln này, chúng ta mun làm bài v cho tt c nhng vong linh , đem họ vào trong vòng gii thoát đó.  Nếu các bác nào có tro ca các v thân nhân quá c ca mình hồi xưa, các bác nên tìm một hũ nhỏ xíu b tro vào (các bác lên website phaphoidida.com xem chi tiết).  Đến lúc làm Mạn Đà La, mình sẽ đem tro đó vào trong vòng tròn gii thoát của chư Phật, chư BồTát.  Lúc đó cũng giống như chính người đó vào trong vòng gii thoát vậy.  Mình đem tro hoặc bài v của người quá c vào trong vòng gii thoát thì tức là người đó sẽ giải thoát.  Đây là mộkỹ thuật ca pháp môn tu hành ca mình, rất đặc bit. 

Ngày xưa đã có truyn ca Tề Thiên Đại Thánh ri và tht s còn nhiu truyn rt lý thú.  Các bác thy là ti sao mi ln làm pháp hội, các chư tăng ni đều đi một vòng tròn xung quanh đạtràng đó và rưới nước cam l.  Lý do gin d là, nếu Tôn Ng Không dùng tay v xuống đấvòng tròn thì chư tăng ni dùng hình tướng đi xung quanh một vòng tròn.  Tt cả đều vì munói ti mt ch gi là thánh trn, ch gii thoát, ch an lc, ch không còn ô uế na, thanh tnh vô song. 

Bi thế cho nên đi Mạn Đà La là mình bắt đầu đi vào trong chỗ thanh tnh, vào trong cõi githoát, không còn ở cõi đọa lc nữa. Nhưng mà mình, ở vòng tròn bự bên ngoài, mình chưa đi vào vòng tròn nhỏ để chư Phật, chư Bồ Tát bên trong.  Mình phải nhường vòng tròn nhỏ đó cho chư vị đã quá cố ri (các bài v hoc h tro).  Nếu các bác có nhng nghiệp chướng trên thân ca mình (bnh hon), có thể đem tất c nhng bài vị đề là ‘Tất c nghiệp chướng trên thân tôiđem vào trong vòng tròn giải thoát Mạn Đà La.  Lúc đó, những nghiệp chướng trên thân mình cũng theo đó mà được gii thoát.  Nếu bác cu nguyện cho người nào đang bịnh, có th viết tên của người đó vào trong bài vị thy va nói, là bài v cu cho nghiệp chướng được tiêu tr.  Mìnhchc chn rằng chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài s cảm động và s làm cho bnh hoạn được tiêu tr.   

Đó là chủ yếu để mình hiu ti sao Mạn Đà La được v thành vòng tròn và tại sao mình đem bài vị đi vào trong vòng tròn gọi là gii thoát  gia.  Rt quan trng.  Hy vng là các bác sẽ tìm thời gian để tham d Mạn Đà La sắp ti, tc là 8, 9, 10 tháng 12. Các bác nên tìm thi gian, tìm cách ngh weekend đó, để ti cu nguyện và đi vào trong vòng tròn gii thoát. Cám ơn các bác đã lắng nghe hôm nay.  Chúc các bác tht vui và tht tnh.

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.