0

Thập Tín 1 – Thành Lập Một Lối Sống Tích Cực

Bài này là bài đầu của một loạt bài nói về pháp tu Thập Tín dành cho người mới bước vào đạo.
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/188897893″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Leave a Reply