0

Hỏi Đáp: trì chú đại bi có cần hiểu nghĩa không?

trích một đọan trong buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về Huyền Nghĩa Chú Đại Bi.

 

Leave a Reply