0

Tâm Vô Thượng Bồ Đề

Chương trình radio Khai Tâm: Những Tướng Trạng của Chú Đại Bi.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/105587260″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Leave a Reply