0

Lý vãng sanh: Những chướng duyên khi lâm chung và cách giải quyết

Xin vui long giu mouse (con chuot) chia vao khoang duoi cung cua slide de co the dieu khien slide di toi va thut lui theo y bang cach bam vao nut “Play” hay “Pause” hoac bam vao lang ngang duoi cung.

Leave a Reply