0

Memo 3: Lời Căn Dặn – chuẩn bị đại hội tình thương

Các bác các anh chị thương mến,

Chỉ còn ít hơn 2 tháng là đại hội bắt đầu.

Trong giai đoạn này, các anh chị hãy tiếp tục nỗ lực chuẩn bị. Người xưa có kinh nghiệm rằng: “mức độ thành tâm, nhiệt tâm của người tham dự chỉ có thể bằng hoặc ít hơn người tổ chức”. Nghĩa là nếu những người trong ban tổ chức chúng ta không đủ nhiệt tâm và thành tâm, thì chúng ta sẽ chiêu cảm những người tới tham dự cùng hệt tầng số với mình: tức là những người không đủ nhiệt tâm và thành tâm. Nhưng nếu chúng ta đầy nhiệt tâm, thành tâm, thì mình sẽ chiêu cảm kẻ nhiệt tâm thành tâm tới. Một khi những người tham dự tới với lòng nhiệt tâm thì họ sẽ kéo theo rất nhiều người đồng lòng đồng chí. Đại hội như vậy chắc chắn thành công.

Lòng thành thì các anh chị đều đủ, sung mãn, nhưng để tăng lòng thành, chúng ta hãy làm những việc rất cần thiết như sau, ngay trong giai đoạn này:

  1. Mình hãy xem lại nội dung của đại hội Tình Thương năm ngoái 2010, xem lại cuốn ‘Đại Hội Trong Tâm, Quan Âm Khắp Chốn’, để mình nắm vững những triết lý và ý nghĩa của đại hội. Có hiểu biết thì mình mới không sợ hãi khi đi nói với tha nhân về đại hội.
  2. Mình hãy nói chuyện, giới thiệu về đại hội Tình Thương, với những người trong gia đình, những người ta giao du thường xuyên hàng ngày và hàng tuần. Ta hãy giải thích cho họ biết ý nghĩa (khai mở tình thương) và mục đích (tạo sự cộng hưởng tình thương trong cộng đồng, siêu độ vong linh, báo hiếu, phản ảnh tự tâm), lợi ích (siêu độ, sở cầu như ý, bình an nội tâm, gia đình). Sau đó ta hãy mời họ ghi danh tham dự. Hoặc ta giúp họ ghi danh trên website ngay.
  3. Một khi mà ta có thể giải thích được cho người trong gia đình nghe, hiểu, và ủng hộ thì tín tâm và sức mạnh của ta sẽ tăng trưởng vô cùng cao. Ta hãy lập tức lan tỏa lòng tin này qua email, gởi tới những bạn bè khác ngay. Hãy làm cho họ cảm thấu sự lạc quan, lòng thành khẩn, tín tâm của mình.
  4. Mỗi khi có nhóm họp tập thể, hay nhóm họp cộng đồng, mình hãy đem flyer (tờ rời) tới phát và giải thích cho cộng đồng và tập thể nghe. Mình hãy nghĩ là ‘càng nhiều người nghe tới tin tức đại hội, càng có nhiều khả năng họ sẽ tham gia, và do đó càng nhiều cơ hội giúp họ gieo duyên lành hướng thượng.’ Mình hãy làm cho tập thể cảm nhận thấy lòng thành khẩn, lạc quan, tích cực, và tấm lòng quan hoài của mình.

Nói tóm lại, các anh chị các bác hãy truyền đạt lòng thành của mình tới mọi người ‘potential participants’. Đây là lúc chúng ta làm cảm động, chiêu cảm những người tới tham dự đại hội Tình Thương. Chính trong quá trình này, chúng ta sẽ trưởng thành và sẽ cảm nhận được sức mạnh của lòng quan hoài, cũng như lòng thành khẩn của chính mình.

Thương mến,

Thầy Hằng Trường

Leave a Reply