0

Lập công, tránh kể công

Trích đoạn bài nói chuyện của Thầy Hằng Trường về những thái độ sống trong hội thiện nguyện. Đây là phần đầu tiên, xin mời các bạn xem.

Leave a Reply