0

Thập Trụ (phần 2)

Chiều chủ nhật 7 tháng 2 năm 2010, Th ầy Hằng Trường thuyết pháp về đề tài Thập Trụ (phần 2) và các bác trong buổi thuyết pháp đã thảo luận và các nhóm đã có những đóng góp sau đây: (sẽ đăng vào các ngày sắp tới).

Xin mời bấm vào đây đề xem slideshow

Leave a Reply