0

Thân gởi các bác, các anh chị tham gia Đại Hội Quán Âm, đại hội Tình Thương

Thưa các bác, các anh chị,

Tại sao tập luyện môn taichi dưỡng sinh, Càn Khôn Thập Linh, là một phần quan trọng của lối sống xanh? Đây là vài điểm phân tích:

Không tập dưỡng sinh

Có tập dưỡng sinh

 • Thân thể yếu, dễ bịnh
 •  Thân thể tráng kiện, ít bịnh
 •  nh thần không phải lúc nào cũng lạc quan, lên xuống theo thời tiết, không dễ tự chủ
 •  Tinh thần lạc quan, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, yếu tố bên ngoài, mức tự chủ cao
 •  Phải dựa vào đồ bổ
 •  Dựa vào nội lực do tập taichi
 •  Rất dễ rơi vào tâm thái vị ngã, chỉ biết mình, dễ lười biếng
 •  Rất dễ phát khởi tâm thái vị tha, có đủ sức lực để đi làm thiện nguyện
 •  Có khuynh hướng rất dễ dựa vào bên ngoài
 •  Có khuynh hướng tự lực, dựa vào chính mình
 •  Nhiều sợ hãi
 •  Ít sợ hãi

Nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng lối sống xanh là lối sống mà mình biết recycle, biết xử dụng đồ dùng solar power, biết đi xe hybrid, hay biết giảm thiểu năng lượng, bớt xái phung phí nhiên liệu. v.v… Nhưng đó chỉ là một phần hời hợt bên ngoài. Lối sống xanh là lối sống lạc quan, làm mình tự chủ, khoẻ, ít sợ hãi, biết quan hoài tới người khác, biết lo cho gia đình và cộng đồng, biết quan tâm tới những vấn đề của địa cầu và nhân loại, và có đủ sức lực để đi làm việc thiện nguyện dài hạn. Do đó, khi không có sức lực, dù mình muốn thay đổi chuyện bên ngoài, cũng khó khăn lắm.

Vì thế, trong khi các công ty, kỹ nghệ đang chuyển mình thay đổi để có ‘phương thức sản xuất xanh’, với những người dân như chúng ta, mình cần thay đổi chính mình để ‘sống xanh’. Bởi nếu không thay đổi tâm thức thì dù mình có thay đổi dụng cụ đồ đạc, mình vẫn không có tiến bộ. Do đó: Tập Càn Khôn là sống xanh. Tu vị tha là tiến hóa!

Cái móc xích quan trọng nhất là móc xích giữa thân tâm: chúng ta không thể cải thiện cái này mà bỏ cái kia. Thân tâm là một. Thân phải tập dưỡng sinh, nghĩa là làm cho thân khoẻ, đủ nội lực, đủ sức nội tại để nuôi dưỡng ý chí cao thượng. Tâm phải tập vị tha, quan hoài từ gia đình tới công ty, tới cộng đồng, tới thế giới, tới địa cầu. Muốn khoẻ, mình có thể tập thử môn Càn Khôn Thập Linh hoặc Quán Âm dưỡng sinh. Muốn vị tha, mình phải học làm sao hài hòa, làm sao dễ thương, và biết truyền đạt tình thương tới tha nhân.

Các bác, các anh chị thân mến,

Chính vì muốn phát triển lòng quan hoài tới vận mạng của địa cầu mà mình hình thành đại hội Quán Âm (đại hội tình thương) đó. Chính vì muốn mọi người chú ý tới sức khoẻ và sự tự chủ mà mình muốn các bác học môn dưỡng sinh trong kỳ đại hội này đó.

Thân chào các bác, các anh chị,

Thầy Hằng Trường

Leave a Reply