0

Nhĩ căn viên thông – bước đầu tu như thế nào?

 

Tu L Tai
Good morning các Bác, anh ch.  Đây là Dharma Espresso cho sáng hôm nay.
Thưa các Bác, anh ch, mình đã nói ti tu cái lưỡi, vì cái lưỡi nó gn lin vi con tim, mà con tim là cái ch sn sinh ra tình thương.  Cho nên cái lưỡi là công c để diđạt cái tình thương đó.  Mình nói li hòa du, li êm đẹp, li hòa thuđúng lúc, đúng thi làm sao đó để cho người ta cđộng, và người ta m ra cái tình thương.  Ri mình li nói ti tu con mt, con mt gn lin vi cái hn ca mình, tc là cái tinh hoa làm người ca mình, gi là Chân, Thin, M.  Con mt mình phi ta ra cái Chân, Thin, M; do đó là mình nhìn tt c vn s và thấy được cái đẹp, mình nhìn tt c nhng chuyn xy ra để mình thấy được cái tánh Thin, cái Chân Lý.  Cho nên tu con mt là mt cái tu rt cao siêu, làm cho mình có th cm nhn, thấy được cái đẹp, và mình không b nhng cái xu kia làm cho mình m đi; và đó là con mt, là tu cái gan, cái linh hn ca mình, cái soul, tc là cái tinh hoa trong người mình càng ngày càng hướng v Chân, Thin, M.
Hôm nay thì mình nói v tu cái l tai.  Cái l tai thì gn lin vi cái thn.  Cái l tai vi cái thn là mt cái b phn rất đặc bit, bi vì cái l tai nó có hai cái ln.  Hai cái l tai mà nó không nm ngay ming ca mình, nó không nm ngay trên trán mình, mà nó n hai bên gò thái dương, hai bên s ca mình.  Ti sao vy?  Ti vì nó mun nghe tt c mi chuy hai bên, tt c âm thanh, tt c mi chuyn xung quanh; không phi ch có chuyện trước mà còn chuyn sau na; chuyn quá kh, chuyn ca hin ti, và chuyn ca tt c mi th.
Đó là cái l tai, nó mun thu hoch tt c mi th, ch nó không phi như con mt ch thy phía trước mà không thy phía sau, ch biết được nhìn cái hin ti mà không th nhìn cái quá kh.  Cái l tai rt là đặc bit, nó rt là toàn din như vậy đó.  Cho nên nó đòi chúng ta hãy làm sao, s dng cái l tai, hai cái ln Bác, để chúng ta lúc nào cũng lng nghe toàn din.  C tt, c xu, c đúng, c sai, c thin, c láu.  Và các Bác thy không, khi mà l tai mình nghe tt c ri, các Bác thy mình càng đi vào trong thì nó càng ti li, ging như là vào cái hang động vđó.  Cái hang động đó dn ti cái ch mình gi là cái thn.
Thưa các Bác, cái hang động là nơi ti tăm, là nơi mà mình biết rng nó đầy nhng s s hãi trong đó.  Mình đi vào động, vào hang có bao gi mình dám đi mt mình đâu? Mình cn có đèn sáng, cho nên hang động tượng trưng cho cái thâm sâu, cái đen ti, cái bóng đen, cái s s hãi, nhng cái đim mù; và nó tượng trưng cho cái tim thc, cái tâm thc rt sâu sc trong người mình.
Như thế đó, mình phi lng nghe như thế nào mà để tt c chuyđúng, chuyn sai, chuyn tt, chuyn xu t t đi vào sâu thm trong cái tâm thc ca mình.  Ti vì vy, cho nên l tai nó gn lin vi cái thn, và cái thn các Bác thy nó n sau lưng, ch nó không n phía trước, nó không phi nm ngay bng ca mình các Bác ơi, nó cũng không phi nm ngay trước ngc ca mình để mình xoa được. 
Thưa các Bác, bi vy khi mà mình lng nghe đó, thường thường nhng chuyn mình nghe rđó, nó đi vào trong tim thc, nhiu khi mình đè nén, mình cho nó đi vào trong bóng ti. Là bi sao vy? Là bi mình không có cái kh năng hài hòa và tng hđược.  Cho nên mình phi lng nghe như thế nào? Mình nên dùng cái câu Đức Khng t nói.  Là sao? Là lng nghe để đạt ti nhĩ thun.  Ngài Khng t có nói rng, khi mình ti cái tui sáu mươi, mình mi đạđược cái kh năng đó.  Cái kh năng lng nghe mà không chng báng, không chng li, không theo cái này, b cái kia.  Mình nghe để mình thấy được cái ci ngun ca cái người  nói câu chuyn và ca cái câu chuyn.   Do đó gi là Nhĩ thun, lúc nào cái l tai mình nghe mà cũng thuđược c đó
Nhưng mà nói sâu sắc để gii cái ch đó, thì mình phi nói theo cái tên ca v B Tát mà chúng ta rt là quen thuc, đó là Đức B Tát Quán Thế Âm.  Quán có nghĩa là lng nghe, ch không phi là ch nhìn thôi.  Quán Thế Âm là lng nghe cái li ca chúng sinh.  Để chi vy? Thì đây là cái chìa khóa chúng ta tu cái l tai.  Mình lắng nghe để mình biếđược cái ni tâm.  Nhiu khi những người nói đầy nhng đau kh, nhưng mà ming h nói toàn chuyn danh, chuyn li, nhưng trong đó là nhng s bt an, đau kh.  Hãy lng nghe được cái s đau kh đó, mình cm thông, làm cho h mđi cái s s hãi.  Mình lắng nghe để cđuc cái ni kh trong lòng cht cha nhiu năm, nhiu tháng ca h.  Nhiu khi mình lắng nghe, để cm nhn cái intention, gi là cái động cơ ca h.  Nhiu khi cái động cơ ca h mun tr thù, mun giết người này n, nhưng mà cái động cơ phía sau đó li là mt cái tâm hđau kh, vì đã tng b làm cho mt mát, làm cho tn hi, tn thương.  Nhiu khi mình lắng nghe để mình thấy được, sau li nói đó, con người lúc nào cũng đầy nhng ước mong, ước cu, nhưng mà không đạt được.  Nhiu khi mình lắng nghe để mình cm nhận được là cái s nh bé ca con người mình, như cát bi trong vũ tr.  Cái s lng nghe đó, càng lúc càng sâu, để mình cm thông.  Đó là lý do ti sao các Bác thy cái li nói, tht là vô ngi khi nó ti l tai mình, đi vào trong cái màng nhĩ mình.  Cho nên mt cái ch rt là quan trng trong ch lng nghe này là “Cảm Thông”.  Mình cm thông được s sâu sắc con người ca mình; mình nghe để đạt được cái s cm thông.
Nhưng mà có mt cái rất đặc bit, là mình nên học theo Đức Quáng Thế Âm B Tát, Ngài nói là mình nghe như thế nào mà mình thông ti cái ch Chân Tâm.  Nên Ngài nói cái phương pháp lng nghe ca Ngài là Nhĩ Căn Viên Thông, làm cho cái Căn, cái l tai ca Ngài là có th nghe toàn din.  Viên là toàn din, Thông là cm thông, ti tn cái Chân Tâm luôn.  Mà tn cái Chân Tâm là lúc nào mình cũng thy cái Chân, cái Thin, cái M; cái đẹp ca tt c chúng sinh, tt c mọi người; ch không phi là mình ch nghe cái ni kh.  Mình nghe để mình đạt ti, thấy được, cđược, nhận được, biết được, s mó được.  Chân Tâm mà mình gi, là lúc nào cũng trong sáng ca con người ca mình.
Thưa các Bác, cái l tai, đúng là mt cái công c cc k quan trng để mình đạt ti cái s cm thông và cm thông toàn din.  Cho nên, khi nào chúng ta sng cũng nên ngi xung lng nghe cái người ghét mình nói, cái người gin mình nói, cái ngưòi thương yêu mình nói là chưđủ, những ngườđang đau kh nói.  Nht là nhng ngườđang có bnh, mình hãy lng nghe h nói, lng nghe những ngườ dưới mình, có chc v dưới mình, có địa v dưới mình; những người làm vic vi mình, những người tui ít hơn mình.  Khi mình tp lng nghe như vy, thì mình mi cm thấy được, nó quá hay đi, vì nó làm cho con người mình toàn din; làm cho người mình tr thành viên thông đó các Bác.  Nhưng mà khi mình ghét người nào đó, mình nói: “tôi không thèm nghe nửa”, thì t nhiên mình đang ngng li cái s viên thông, cái s toàn din sn có ca mình.
Chúc các Bác mt bui Café Pháp sáng nay ngon và tnh táo.  Cám ơn các Bác.

Leave a Reply