33. Vui sống theo Gandhi

Hôm nay, thầy được mời đi nói chuyện ở Jain Center, là trung tâm của đạo Kỳ Na Giáo, Ấn Độ. Chủ đề mà họ muốn thầy nói là về Ngài Gandhi.  Thưa các bác, Gandhi là vị thánh: Mahatma Gandhi. Chắc là các bác, ai cũng biết Ngài là… Continue Reading