68. Tứ Thông

Good morning các bác, các anh chị.  Đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay. Có một vài vị hỏi thầy:  ‘Thưa Thầy, tại sao không thấy thầy giảng kinh như thị ngã văn, giảng cho đúng trong kinh văn? Tại sao thầy nói… Continue Reading

67. Phong thủy

Hôm qua có người hỏi Thầy, “Thưa Thầy, Thầy có đi coi phong thủy không? Nhà con vừa mới được, Thầy đi coi giùm con với”, Thầy thưa là “Không, chắc Thầy không coi được phong thủy đâu”, nhưng Thầy… Continue Reading

65. Thị phi (4/5)

Chúng ta sẽ tiếp tục nói về năm loại cảm giác thường bị mà những người tu Bồ tát đạo hay gặp phải.  Nhưng mà cũng không phải chỉ có người tu Bồ tát đạo thôi, mà người thường ai cũng gặp cả, chỉ có khác là thái độ của mình khi mình gặp… Continue Reading

64. Bị hiểu lầm (3/5)

Thưa các Bác, anh chị, mình đang nói về năm loại cảm giác mà không những người tu hành Bồ tát đạo, mà người thường chúng ta ai cũng có thể gặp phải.  Người thường khi gặp phải thì phản ứng tiêu cực, còn những người tu đạo Bồ tát gặp… Continue Reading