20. 6 chữ T

Các Bác, các anh chị thân mến, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Có một Bác trong lớp hỏi Thầy, “Thưa Thầy, Thầy nói phải nhập thế, con ở sẵn trong đời rồi, nhưng mà con thấy sao… Continue Reading