10. Tam độc

Thưa các bác các anh chi ̣, đức Phật thường nói một pháp rất là hay. Ngài nói rằng chúng ta thường thường người nào cũng bi ̣ tam độc làm cho mình trúng độc. Tam độc là gì? Là… Continue Reading

6. Khách và Trần

Good morning các bác.  Đây là 5 phút dharma expresso. Thưa các bác, trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Kiều Trần Như là người đã chứng ngộ quả A La Hán do Ngài hiểu được hai chữ “khách” với “trần”. Đó… Continue Reading

5. Bão Harvey

Hurricane Harvey Good morning các bác. Chắc hôm qua các bác ngủ cũng vừa, không được ngon lắm, vì nghe rằng là bão Harvey, gọi là hurricane Harvey vừa mới tới ở bên Texas.  Tiểu bang này có nhiều anh… Continue Reading