100. Tay Xoa Dịu

Có người hỏi rằng: ‘Thưa thầy, tay buông đi và tay xoa dịu, tại sao có đến 4 lần lận?’  Tức là tay buông đi có 2 tư thế và tay xoa dịu có 2 vị thế.  Như thế nghĩa là sao?

Thưa các bác, tay buông đi có 2 vị thế: Thí Vô Úy và Thí Tiếp Dẫn, 2 tay nhỏ. Tay xoa dịu cũng có 2 tay là Đại Bi Cam Lồ và Đại Từ Giáng Vũ.

Tay buông đi

 1/ Thí Vô Úy

 Tay buông đi có cái tay gọi là Thí Vô Úy, tay này dựng đứng lên.  Tay này làm cho mình hết sợ.  Sự sợ hãi rất là irrationnal, tức là phi lý trí.  Nó khởi lên lúc nào mình không biết.  Nhiều khi các bác quằn quại, nửa đêm thức dậy, không biết là mình có đủ tiền để trả tháng này hay không, hay nhiều khi mình có nợ nần này, nợ nần kia, hay nhiều khi mình có những chuyện sợ hãi này, sợ hãi nọ, đủ thứ… Có nhiều loại sợ hãi lắm, nhiều khi là tiền bạc (financial), nhiều khi là cảm tình, cảm xúc (emotional), nhiều khi là vấn đề xã hội (social), và nhiều khi thuần túy là công việc làm của mình.

Khi bác tu tay Thí Vô Úy thì tự mình sẽ hết những sợ hãi đó trong lòng.  Khi bắt đầu hết những sợ hãi thì mình mới có trí huệ sáng suốt.  Mình nhìn từ cái mặt của chủng tử tự DA.  Chủng tử tự DA làm cho mình có trí huệ sáng suốt để nhìn xuyên qua lý do hay cái cớ (trigger) làm mình bị sợ hãi.  Cho nên, mình nên tập tay Thí Vô Úy này thường xuyên để sự sợ hãi của mình từ từ sẽ biến mất.

2/ Thí Tiếp Dẫn

Tay thứ nhì gọi là Thí Tiếp Dẫn.  Tay Thí Tiếp Dẫn này thường thường cũng làm cho người ta hết sợ nhưng nó có một thể loại rất đặc biệt: đây là cái tay đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi cứu chúng sinh lúc lâm chung.  Khi Ngài thấy mình ở trong cõi trung ấm, đầy những rắc rối, tối đen thì ngài đưa tay Thí Tiếp Dẫn ra, làm cho mình hết sợ lập tức, và mình thấy hòa quang phóng ra.  Ánh sáng hào quang không phải từ nơi tay của ngài mà thôi mà từ trong tâm của mình cũng phóng ra nữa.  Cho nên, lúc lâm chung, mình thấy ánh sáng, mình thành ánh sáng và mình có thể dễ dàng buông đi và trở thành tự tại.

Các bác nên phát tâm thường tu cái tay buông đi Thí Vô Úy này vì nó rất linh nghiệm và mầu nhiệm.  Nhất là khi bác tập lâu rồi, đến lúc lâm chung, các bạn đồng tu với bác chỉ cần tụng tay Tiếp Dẫn này thôi thì đương nhiên là ánh sáng trong lòng của bác lan tỏa ra liền.

Khi mình tu phương pháp thủ nhãn hay phương pháp Lục Tý Quán Âm thì các bác nên biết rằng chuyện tu hành này thuộc về tha lực, không phải tự lực.  Sức mạnh không phải chỉ một mình của đức Quán Thế Âm bồ tát, mà của vô lượng vô biên chư Phật, chư Bồ Tát đã từng tu tập rồi, dồn lại cho mình.  Cho nên, sức mạnh của tay này kinh khủng vô cùng.  Mình tu ít nhưng lợi lạc thì không thể tưởng tượng được.  Dù cho các bác tu cỡ nào đi nữa, ít hay nhiều, nhưng bác có cái duyên là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, nếu các bác nói: ‘Thưa Thầy, nếu con đi ra treo bảng, mở tiệm để đi cứu người lâm chung, thầy có cho phép con không?  Con nghĩ việc này giúp cho con làm tiền, làm giàu cũng mau lắm, rồi con sẽ giúp thầy một nửa số tiền để xây chùa’ thì không, các bác ơi.  Khi các bác bắt đầu có ý tưởng tham cầu danh vọng này nọ thì tức là mình không còn có thể làm được cái gì tốt đẹp cả, vì mục đích của tất cả chuyện tu hành là hóa chuyển bên trong nội tâm để mình hết sợ hãi, để mình hết đi tham cầu những chuyện bên ngoài mà.  Cho nên mình đừng có nghĩ như vậy.  Đừng nghĩ là mình tu để đi giúp người này, người kia.  Bác nói: ‘Thưa Thầy, không, ý con là muốn giúp người mà’.  Mình nghĩ như vậy nhưng mình không biết là thật sự bên trong cái bản ngã của mình chỉ muốn tìm danh thôi.  Mình muốn có cái danh cho hay, trở thành vô thượng sư hay là trở thành người này, người kia.  Chứ chưa chắc là mình có tâm vị tha.

Cho nên việc đầu tiên là phải học làm sao cho có tình thương mới được.

Tay buông đi này làm cho hết sợ hãi, hết bóng tối trong tâm của mình.

 

Tay xoa dịu

 Tay thứ nhì là tay xoa dịu. Tay này cũng nhiệm mầu vô cùng. Nó là cái tay đức Quán Thế Âm bồ tát dùng liên tục, bởi vì ngài làm cho chúng ta thấm được nước cam lồ.  Tay xoa dịu này có 2 thế.

1/ Đại Bi Cam Lồ

Đại Bi Cam Lồ làm cho mình hết đau khổ, hết uất hận, hết những cái gọi là lửa trong lòng đi. Đặc biệt là nếu các bác có lòng uất hận, giận dữ, hay hận thù với một người nào, khi bác tu tay cam lồ này và bác nghĩ tới người đó thì nước cam lồ sẽ từ từ đi vào trong người bác, làm cho cái uất hận, sự giận dữ này biến mất, rất là hay.

Các bác biết, nếu các bác tu mà lòng thành của bác mạnh cực kỳ, thì nước cam lồ này sẽ chảy ra cực kỳ. Nó sẽ giúp người nào có lòng uất hận, hận thù, dữ dằn hay có những đau khổ, những nỗi buồn, cho tới tất cả những gì dính trong người như bịnh hoạn hay thân bệnh cũng có thể tiêu trừ được.  Tuy nhiên, sự hóa giải đòi hỏi mức độ tình thương của mình để làm nhịp cầu sao cho năng lượng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình gọi là tâm Đại Từ Đại Bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể khởi động được.  Đây là mình hoàn toàn tu thần lực của đức Quán Thế Âm Bồ Tát chứ không phải của mình đâu các bác ơi.  Mình không có sức, phải nhờ vào sức của ngài.  Nhờ vào lòng thành và quan trọng là tình thương của mình khởi động sức mạnh của ngài Quán Âm.

2/ Đại Từ Giáng Vũ

Thứ nhì là Đại Từ Giáng Vũ.  Đại Từ Giáng Vũ có nghĩa là không có một đối tượng nhất định.  Mình làm cho tình thương của mình lan tỏa như là mưa xuống tất cả mọi người.  Thành ra, nếu Đại Bi Cam Lồ dùng đặc biệt cho một người nào đó thì Đại Từ Giáng Vũ tới hết tất cả mọi người, cả nhóm người hay nhiều khi cả một cái hội.  Mình làm như vậy để chi? Để cho tất cả những người đó đều trở nên nhẹ nhàng hơn, có lòng hướng thượng hơn một chút xíu.  Các bác biết tại vì sao không? Lúc mình tu hành thì thế nào cũng có những nghiệp chướng nổi lên như lửa, từ từ lửa sẽ nổi mạnh lên.  Đó là lý do mình dùng Đại Từ Giáng Vũ này.  Mình dùng tay này thường xuyên để nước Cam Lồ tưới hết khắp cả mọi nơi thì tự nhiên lửa đó sẽ từ từ biến mất đi.

Như vậy, Đại Từ Giáng Vũ nói tới một tập thể lớn, nói tới nhiều người, nói tới số đông.  Hoặc là nhiều khi, mình biết một người nhưng mà duyên không mạnh lắm, thì mình dùng Đại Từ Giáng Vũ, làm cho nước cam lồ tới để mà xoa dịu họ đi. Ngược lại, Đại Bi Cam Lồ chỉ nhắm vào một người nào đó để mình có thể đưa nước cam lồ tới lành trị.

Cho nên, 4 cái tay Thí Vô Úy, Thí Tiếp Dẫn, Đại Bi Cam Lồ, và Đại Từ Giáng Vũ đều là những cái tay mà mình có thể gọi là thần bí, huyền bí vì chúng biểu hiện sức mạnh của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ mình đâu có phải tu cái sức mạnh của mình đâu. Mình tu để khởi động lòng thương của mình.  Nếu bác đã có tình thương rồi thì bác tu hành rất dễ dàng, nhưng ngày nào bác cũng phải tu cả, ngày nào cũng phải tinh tấn tu.

Đặt câu hỏi là ‘Bây giờ con thử có được không?’  Không, mình đừng có bao giờ đặt câu hỏi là thử hay không thử các bác.  Vì khi mình muốn thử tức là cái bản ngã của mình thử.  Mình phải làm sao trở thành pháp khí, là cái ống dẫn (quảng đạo) để cho sức mạnh tình thương của đức Quán Thế Âm Bồ Tát truyền đạt qua.  Chính Ngài là người đem sự lành trị, hóa giải những sự sợ hãi, những đau khổ, và những uẩn khúc trong tâm của người, chứ không phải là mình.  Mình chỉ là ống dẫn mà thôi.  Mình phải luôn luôn nhớ rằng mình tu là để trở thành cái pháp khí, chứ không phải để trở thành một người có danh tiếng trị bịnh, hay một người có thần lực vô biên.  Không phải như vậy các bác.  Không có cái gì là mình cả.

Càng tu là mình làm sao trở nên pháp khí, tu là làm sao để càng có tình thương lan tỏa ra nhiều.

Các bác sẽ thấy tất cả những gì kinh điển nói là hoàn toàn bất khả tư nghì (đúng lắm).  Tay buông đi và tay xoa dịu thật sự có thần lực vô biên.

Chúc các bác một ngày yên lành. Chúc các bác tinh tấn tu hành 2 tay buông đi và xoa dịu này nhiều hơn nữa.

Cám ơn các bác.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng