70. Nguyên do khởi xuất pháp hội Di Đà

Có nhiều người hi Thy ch World Peace Gathering từ đâu mà ra?  Thưa Bác, ba ch này bắt đầu t Hòa Thượng Tuyên Hóa.  Có mt ln lâu ri, Ngài có mt cuc hp mặt độc nhđầu tiên và cũng là cui cùng ti Pht CăĐịa (Buddha Root Farm), Oregon. Ngài có tổ chc pháp hi gi là World Peace Gathering, nhưng  vùng đó không có bao nhiêu người. Mộng ước ca Ngài là mun tiếp tc t chc pháp hi trong tương lai.  Có mt ln, Ngài có nói vi Thầy, “Rất tiếc là bây gi mình  California, không còn  trên Oregon na, không còn t chc pháp hi na, cũng không có người nào nghĩ ti World Peace, nên Ngài không mun làm”.  Khi Thầy nghe xong, Thy rt thích ý nghĩ đó, nhưng lúc đó Thy mi có hai mươi my tui thôi, và Thy nghĩ rng khi ln lên, Thy mun t chc mt pháp hi trong tinh thn World Peace Gathering, vi ý nghĩa cu nguyn cho thế gii hòa bình, mình mi tc tôn giáo, các chng tộc đếđể cu nguyn chung. 

World Peace Gathering phi bắt đầu t nhóm người Vit ca mình, ri t t mình mi mở rng ra vì mình cn to lên mt cái nn tảng trước.  Trong lúc cu to nn tng, Thy mkhám phá ra rng, mun có cái peace đó, mình phi xây dng mt nhóm hòa bình, tc là mnhóm không có đánh ln nhau, không có đấu t nhau, không tranh quyđot li.  Khi có nhóm đó ri thì mình mi nói ti s hòa bình ca thế giới được.  Thđi theo triết lý cđứKhng tử, “Chính tâm, tu thân, t gia, tr quc, bình thiên h.  Chính tâm là đầu tiên tâm mình cn phi chính, từ đó mi sửa đổi thân mình, li ca mình, cuc sng ca gia đình, cng đồng, quốc gia, đất nước, mi ti c vũ tr xung quanh.  Thđi theo triết lý đó, vì vy cho nên nhng năm đầu tiên ca WPG, Thy không mngười ca nhng nước ngoài ti.  Đếnăm th by, th tám, th chín thì mình bắt đầu thấy người ngoi quc t t ti, không nhng có Pht giáo, mà có nhng nhóm ngoài hi T Bi Phng S ca mình và bây gi mình vn tiếp tcon đường đó.

Trong tháng by va ri, mình có t chc mt bui Thin trà cho Hòa bình thế gii (Tea Meditation for World Peace), bui Thin trà này cũng là mt phn ca WPG, mình có mi tc nhng v lãnh đạo tôn giáo tđể ung trà, trong đó có người Muslim, và đó là điu quan trng trong vic phát trin WPG.  Mình có mi nhóm Hi giáo Ahmadiyya, nhóm này là mnhóm rt nh so vi tt c các nhóm Hi giáo ch lưu.  Có nhng nhóm Hi giáo cđoan, đánh phá, giết người như nhóm ISIS, và có nhng nhóm Hi giáo còn cực đoan hơn na, không tiếp xúc vi ai c, ch quan h trong nhóm ca chính mình mà thôi.  Nhưng cũng có nhng nhóm Hi giáo tt hơn, thích hòa bình thế gii và sn sàn khai mở để nói chuyn với người khác.  Nhóm Hi giáo mà mình có quan h gi là Ahmadiyya Community. Ahmadiyya  bên Pakistan, Ahmadiyya là nhóm Hi giáo bđất nước ca h bài tr và cho rng h là mt nhóm Hi giáo không còn theo kiu cđoan như hi xưa na.  Nói mt cách khác, thì chúng ta đang di trên một con đường rđúng đắn, con đường chúng ta đi là m tay ra để tiếp xúc vi tôn giáo bn, các nước bn, cũng như nhng người không cùng màu da, chng tc hay tôn phái. 

Nhưng muđạt ti ch hài hòa đó, mình cn phi có ct ty cđạo Pht gi là định lc. T chỗ định lđó, li nói hài hòa, tư tưởng hài hòa bng cách là mình chia s những đồ vcht với người khác mt cách hài hòa.  Cách mình quan h vi nhau phi có mt s tương kính, cho nên định lc rt quan trng lm.  Làm sao để mình có th có đượđịnh lđó?

Thy nghĩ mun có định lđó thì mi năm mình phi có những người hết sc chuyên tâm vì hòa bình thế gii mà làm mt vic gì đó bắt đầu t gc r.  Chuyđó chính là đào to nhóm người tu tp thiđịnh cc cao để tu tp cái định lđó.  Nhóm người này phi cam kết, cam đoan, hết lòng hết d làm để xây dng lên định lc, và nhóm người này là nhóm xut gia đon k, tc là h không còn chú ý ti nhng chuyn bên ngoài trong vòng 7-10 ngày, hphi b hết tâm lc, sinh lc, cuc sng ca hđể tu, vì vy năm nào cái ct ty ca pháp hDi Đà cũng là nhóm người xut gia đon kđó.  Nhưng nếu mun có thêm sc mnh ngoàichuyđịnh lc, (định lc là chuyn ca nhng v tăng chuyên nghip), Thy phát trin thêm mt sc mnh khác gi là sc mnh bi lc (Bi lc là sc mnh ca tình thương; bi là đại bi, t bi).  Nếu mình xut gia và tu định lc ri, mà mình li có tm lòng thương những ngườkhác, thì tm lòng và tình thương đó cũng là mt sc mnh và sc mnh đó chính là hòa bình thế gii.  Vì không có hòa bình nào mà không bđầu t tình thương, không th nào có ms hài hòa mà không có tình thương.  Mình không th xuống đường biu tình, hô hào tranh đấu này n mà mình nghĩ cái đó là mt biu hin ca hòa bình được, ti vì khi gin d là gc, thì làm sao có s hòa bình được.  Cho nên chuyện đào to nhóm người tu định lc gi là think global, act local hoc là small footprint, high impact; có nghĩa là ch cn mt nhóm nhtu định lc, tình thương, ri mình lan ta ra.  Sc cộng hưởng s rt là mnh nếđịnh lmnh và sâu đủ.  Sc cộng hưởng đó sẽ ảnh hưởng ti cộng đồng, ảnh hưởng ti nhng người lãnh đạo, và những người lãnh đạo sẽ thay đổi. 
Cho nên nếu mình mun thay đổi thế gii, thì mình phi thay đổi cái tâm mình trước.  Mình lúc nào cũng nên có mt cái tâm hướng thin, có mt tm lòng mà lúc nào cũng phi lquan, vì vy phi cn nhóm người tu tp thiđịnh rt cao, nhóm tu định lđó rt là quan trng.  Bi vy nếu các Bác có lòng thì hãy khuyến khích con cái, cháu cht, bn bè, nhng người nào mà có kh năng tu hành, cùng ti tu vi Thy, mình vn còn cn mt trăm ngườna, bây gi mình có 209 người xut gia thôi, trong đó có vài ba người ch tu có ba ngày thôi,cho nên mình cn rt nhiều người mun tu, và đóng góp vào cái định lc này na. 
Cái trng tâm trong năm nay, cũng như năm ngoái thôi, nhưng mình mun chú tâm vào làm sao để phát trin cái định lc này càng lúc càng cao.  Ngoài nhóm xut gia đon k, mình còn có nhóm B tát h pháp, các Bác mun tham gia nhóm h pháp cũng được, h cũng có lòng v tha, cũng có tình thương, nhưng h không xung tóc được thôi.  Nhóm này cũng là nhóm người cn chú trng vào s phát triđịnh lc và bi lc.   Thưa các Bác, đó là cái quan hoài ca Thy và Thy cũng mong rng trong dp này các Bác nên nói vi tt c bn bè, cô bác nào có kh năng xut gia và tu định lực được, hãy cùng nhau tu.  Bi vì mình mun xây dng mt thế gii hòa bình, mình đừng có nghĩ xa xôi, mình phi nghĩ là xây dng mt cái nhóm người rt hài hòa, có định lc và có tình thương mới được. 
Cám ơn các Bác đã lng nghe bài hôm nay và mong là các Bác truyđạt li ca Thầy đếvi những người khác.  Chúc các Bác mt ngày vui và tnh. 
 
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiệ 11/17/17