0

Bản ngã quá lớn nghĩa là sao?

Good morning các bác, các anh chị, đây là Dharma Expresso.
Thưa các bác, có người hi ‘D thưa Thầy, thế nào là cái bn ngã quá b, quá ln?’ Thy mi mỉm cười hi bác ‘Chắc là bác cũng có nhiều kinh nghim vi những người đó hay sao?’ Bác mỉm cười nói rng ‘D đúng rồi thưa Thầy, con gp hàng ngày!’ Thưa các bác, Đức Pht không h nói bn ngã quá ln, ln tc là mình có th đo lường được.
Ngày xưa trong nhà Pht không h có chuyện đo lường cái ngã, ngã ln, ngã nh. Có ngã là có kt ri, ch không k là ln hay nh. Nht là v ngã tc là tâm thức lúc nào cũng hướng v mình, ích k thì cái đó thế nào cũng làm cho cuộc sng của mình không có đẹp lm.
Nhưng bây gi hãy nói cái ngã đó là big ego đi. Nói như vậy để làm chi? – để cho mình d hiu. Biu hin ca big ego hay là cái ngã lớn này là người thích nói v mình rt nhiu. Có th mình khoe v s nghip v vang ca mình, thành qu mình đạt được trong quá kh, tin bc giàu có của mình như thế nào đó. Hoặc là mình khoe khoang v con cái. Khoe khoang s thành công ca con cái do mình giáo dc mà nên. Bằng cách này hay cách khác, mình khoe, có người khoe tế nhị, có người khoe d di mt chút, mình gi là n đó. Có nghĩa là mình không có khiêm hạ. H tc là h mình xung, hết sức là khiêm nhường, khiêm tốn. Mình để mình phía sau người ta mt chút, ch không bao gi để mình ngồi lên trên người ta. Nhưng thường thường là mình ‘n‘ thì mình không th nào là không để mình hơn người ta được. Mình nói làm sao cho người ta cm thấy là người ta b lép vế, b h b hơn. 

Do đó bên ngoài, rõ ràng người có ngã lớn là người lúc nào cũng không chịu lắng nghe người khác, không bao gi hi han chuyn của đối phương cả. Không bao gi hỏi thăm hay là hỏi để cho biết những cái đẹp của đối phương, của người mà mình đang nói chuyện. Không bao gi đâu. Người có ngã ln là h ch lo làm sao để được người ta khen thôi, làm sao impress người khác, impress là tấn tượng cho người khác. Người có ngã lớn thường là người có chc v, da vào đủ th chuyn c. Nhng cái dựa đó làm cho họ có s bt an.

Nãy gi mình va nói là nhng phn nông cn (surface). Nếu bây gi nhìn sâu hơn một chút.
1- Người có ngã ln là một người có thành kiến rlà đậm. Thành kiến đậm nghĩa là gì? Tức là h không bao gi nhìn li thành kiến để mà h sửa đổi hay là h t đặt câu hi ti sao mình li nghĩ như vậy? Và khi người khác thay đổi, h cũng không bao giờ biết là người ta đã thay đổi. Cho nên cái nhìn ca h rất là fixer, nó đóng khung lắm.

2- Th nhì là h có cái thói hướng ngoại. Lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài thôi, không nhìn vào bên trong. Do đó, tâm của h thường thường ít khi có giá tr tâm linh cao đẹp được.

3- Th ba là h rt thích bt b người khác để mà bắt người ta theo mình. Chính mình là tiêu chun của vũ trụ, mình là cái rn của vũ trụ mà. Cho nên làm sao mà mình có th sai được. Bt người ta theo mình thường thường là làm cho mình khó chịu vô cùng, mình nghe là đã khó chịu. Bt phi làm cái này, đừng có hi, bt phi làm thế kia, đừng có tham gia ý kiến. Phải theo đi, làm cho tới nơi. Cái chuyện bt b người ta bt ngun t ch là mình nghĩ rằng mình có v trí cao hơn người khác.

Cũng nguy hiểm lm, làm v trí nào mà mình cho rng mình cao hơn người ta thì thế nào là người dưới h cũng cảm thy có pressure. Rt d là h s không vui.

4- Đối vi chuyn bản tính thích hướng ngoại đó, còn có một đặc tính th tư nữa là nhiu khi là mình thiếu kh năng và thiếu s hun luyện để mà phn tnh và h thn  v nhng cái l bch ca cái tôi. Thiếu phn tỉnh, không đặt câu hi tr li v chính mình như thế nào. Và rồi mình cũng không bao gi mà mình h thn v nhng cái gì mà mình nói ra quá l bch. H thẹn đây không phi là h thn vì mình làm sai, hay làm li lm mà h thn là vì cái mt ca mình nó lò ra nhiu quá. Ví d như trong đám đông, mình đứng nói cho to cho lớn, cho người ta biết ti mình. Hoc là lúc nào mình cũng làm như thế nào đó để khi lên s chú ý của người khác.

Điều này là vì mình s hun luyn v phn tỉnh. Nói như thế ri, thì bây gi mình phi cn làm nhng cái gì?

Đối vi những người có big ego, có bn ngã ln thì các bác có th nói nh nh, ch mình không cần đánh lộn vi h đâu các bác ơi. Mình phải làm sao để mình giúp cho h có cái duyên để h học đạo. Khi có duyên thì thế nào các v thầy, các đạo sư họ cũng có cách để mà h giúp. Khi mà h giúp thì thế nào cũng có những điểm như thế này. Đối vi những người có bn ngã ln, có 3 chuyện để h có th làm để giúp cho h thấy được bn ngã, hay là thấy được đặc tính mà mình gi là tâm thc v ngã:

1- Là cho h tp làm sao nhm mắt và thư giãn mắt để con mt t t hướng ni ch không hướng ngoại. Đây là công phu đầu tiên để cho những người có bn ngã lớn để h có th quay tr li. Nếu bác làm ch một công ty, khi đi họp, bác nói: ‘Thôi, bây gi các anh em mình nhm mt li  nghe, thư giãn mắt ra, để tròng mắt nhìn vào chóp mũi’. Đó là ngôn ngữ thân th rt quan trng. Cái chóp mũi giống như là cái mặt ca mình, cái bn ngã vy. Khi con mắt nhìn vào mũi giống như là tâm thức ca mình bắt đầu đi vào, hướng vào chính mình. 

Thành ra nếu các bác là thy giáo, là ch công ty, ch hãng, ch văn phòng đều có th làm được nhng cái sessions nho nh. Mi lần trước khi hp, ch cần cho người ta nhìn li mt phút thôi cũng được rồi nhưng mà nó sẽ giúp cho những người làm việc cho mình, đi vào con đường mà h biết được và nhất là chính mình là người lớn, người chủ, người đi dạy đạo v.v…thì mình cũng có cơ hội để mình nhìn v mình li.

2- Nếu mà mình có gi sâu hơn nữa, đối vi những người có bn ngã ln mà h chu học đạo thì mình nên engage h tức là đem họ vào trong con đường để mà h nhìn vào hơi thở. Nhìn vào hơi
th tc là nhìn vào s sng. Mình dy cho mình làm sao th nh đi. Thở nh thì cuc sng nh nhàng, li nói nh nhàng. Do đó mình sẽ cm nhận được s l bch trong lời nói cũng như là trong
cách mà mình diễn đạt cái bn ngã của mình. Cho nên, nhìn vào hơi thở mà th nh, rt là quan trng.

3- Tăng thêm phần tâm thức sâu hơn nữa. Bây gi mình hãy giúp cho h quán mt ht ging quang minh. Ht ging quang minh là mt ht ging làm cho mình thấy được bn ngã ca mình d dàng nhất, vì quang minh là chơn tâm mà. Cho nên, nhiều khi mình dạy cho người ta, nh qua dạy cho người ta mà mình dy cho chính mình, là mình m ra đức tính khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, đức tính là lúc nào mình cũng có chút xíu phần không v ngã. M ra được bng cách quán mt chng t t, mt ht giống quang minh nào đi.

4- Tp quán sát tt c mi chuyn ging như bụi bm, và mình là ánh sáng. Bi nhảy lăng tăng
ri t t nó chìm xung, trong khi ánh sáng xuyên sut. Bi là gì? là những hành động mà mình đã sống, đã làm trong đời. Mình ngi và mình hãy nhìn li nhng bi bặm đó cho nó rơi xuống và nó biến mđi. Mình bắt đầu mình nhìn lại được chính mình. Mình thấy được nhng s l bch, mình nhìn lại được những điểm mù ca mình, nhng sai lm, nhng cái ‘n‘ ca thời điểm đó. Lúc đó mình sẽ h thn, nhiu khi mình ch mỉm cười thôi. Mình là ánh sáng, mình nhìn li chính mình là nhng bi bm. Thành ra cách này sâu hơn một chút, nó khó hơn một chút.

Thy lp li:
1- Tp nhm mắt, thư giãn, nhìn vào chóp mũi.
2- Nhìn vào hơi thở, th nh và sâu

3- Nhìn vào ht ging quang minh
4- Tp nhìn vào nhng ht bi mà mình là ánh sáng Như thế là mình bắt đầu nhìn xuyên bn ngã. Tht s không phi là nhìn xuyên bn ngã mà nhìn thấy được cái ngã quá ln ca mình. Mình nhìn thy big ego ca mình. Chúc cho bác hôm nay có một ngày đẹp và nhất là mình đã uống mt ly cà phê pháp vui v và
tnh táo.
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.

Leave a Reply