0

10 công hạnh của đức Quán Âm

Thưa các bác, các anh chị
Chỉ còn gần một tháng là tới ngày đại hội Quán Âm.
Một trong những nội dung chính của đại hội kỳ này là lễ lạy Quán Âm Sám, để thân tâm ta tiêu trừ nghiệp chướng và đạt tới một niềm an lạc tự tại. Quán Âm Sám là sám văn hoàn toàn dựa trên những công hạnh của đức Quán Âm để ta nhìn vào đó mà phản ảnh và sám hối. Bởi vậy, một khi ta sám hối, lễ lạy thì tình thương, lòng từ bi sẽ trỗi dậy và một cái nhìn mới sẽ thay đổi quan niệm cũ. Một khi ta có thể thay đổi quan niệm sống thì chắc chắn phước đức sẽ hội tụ, cuộc sống sẽ thăng tiến. Do đó tự mình sẽ an lạc và có thể lan tỏa sự an lạc tới tha nhân.
Vì lý do đó, xin gởi các bác, các anh chị bài viết về 10 công hạnh của đức Quán Âm, những hạnh mà ta sẽ học trong kỳ đại hội Quán Âm này.
Hy vọng sẽ gặp mặt các bác ở kỳ đại hội, từ ngày 17 tới 19 tháng 12, nhất là Thầy kính mời các bác tham dự đàng tràng (mandala) Siêu Độ, tổ chức và chiều Chủ Nhật, 19 tháng 12. Đây là điểm son chính của kỳ đại hội lần này, vì mandala Siêu Độ này sẽ là pháp cúng dường chúng ta gởi đến cho những tổ tiên, những người thân đã quá cố.
Hẹn gặp mặt,
Thầy Hằng Trường

Xem  Quán Âm Hạnh

Leave a Reply